Відділ національних меншин

Завідувач відділу –  доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Котигоренко Віктор Олексійович

Відділ утворено на початку 1992 року. Його організатором і першим керівником був доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Май Іванович Панчук (01.05.1937 – 04.08.2018).

Головними напрямами роботи відділу є розроблення теоретико-методологічних засад етнополітичної науки, дослідження історичної динаміки місця і ролі національних меншин у політичному просторі України та її регіонів, наукове осмислення соціальних протиріч і конфліктів на етнічному ґрунті, довкола та стосовно відмінностей етнічних і національно-громадянських інтересів і цінностей, аналіз державної етнонаціональної політики та розроблення пропозицій щодо її вдосконалення, підготовка етнополітологів вищої кваліфікації.

Станом на 2021 рік у відділі працюють 8 науковців, 4 з них – доктори та 4 – кандидати наук.

Найвагоміші здобутки дослідницької праці відділу оприлюднюються у колективних та індивідуальних монографіях і статтях співробітників, їх виступах на міжнародних і вітчизняних наукових зібраннях, у засобах масової інформації.

Основні публікації за результатами виконання науково-дослідних тем:

 • Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект / Авт. кол.: М. Панчук (керівник), В. Войналович, О. Галенко, М. Геник, Т. Горбань, О. Жерноклєєв, Ю. Зінченко, О. Калакура, В. Котигоренко, Ю. Левенець, Н. Макаренко, О. Рафальський, В. Устименко, Б. Чирко. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2000. 357 с.
 • Крим в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: М. Панчук (керівник), Г. Бекірова, В. Ганкевич, О. Галенко, Т. Горбань, В. Войналович, О. Калакура, В. Котигоренко, О. Ляшенко, Н. Макаренко, Д. Омельчук, Ю. Поліщук, О. Рафальський, Р. Хаялі. Київ : Світогляд, 2005. 533 с. + додатки 35 с. і 11 карт.
 • Закарпаття в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: М. Панчук (керівник), В. Войналович, О. Галенко, Т. Горбань, О. Заремба, О. Калакура, Л. Ковач, В. Котигоренко, Н. Кочан, О. Красівський, О. Ляшенко, Н. Макаренко, О. Рафальський. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. 682 с.
 • Етнополітичні процеси в сучасній Україні: регіональні особливості / Авт. кол.: М. Панчук (керівник), В. Євтух, В. Войналович, В. Котигоренко, О. Калакура, Н. Кочан, Н. Макаренко, Т. Горбань, О. Ляшенко, Л. Ковач. Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2011. 396 с.
 • Донбас в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: В. Котигоренко (керівник), О. Калакура, Л. Ковач, В. Коцур, Н. Кочан, Н. Макаренко, Ю. Ніколаєць, М. Панчук, О. Рафальський. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 584 с.
 • Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання. Аналітична доповідь / Авт. кол.: О. О. Рафальський (голова), В. А. Войналович, А. М. Дегтеренко, В. О. Котигоренко, Н. І. Кочан, Л. О. Кочубей, О. В. Лісничук, Ю. О. Ніколаєць, М. І. Панчук. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. 268 с.
 • Галичина в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник), В. А. Войналович, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур, Н. І. Кочан, О. О. Ляшенко, Н. Ю. Макаренко, Ю. О. Ніколаєць, М. І. Панчук, О. В. Позняк, О. О. Рафальський, М. Ю. Рябчук. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 840 с.
 • Національні меншини України в політичних процесах ХХ – ХХІ століття: стан і завдання дослідження / Авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник), О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур, Н. І. Кочан, О. О. Ляшенко, Ю. О. Ніколаєць, В. В. Новородовський, М. І. Панчук. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 

Основний склад відділу:

 1. Котигоренко Віктор Олексійович – завідувач відділу, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 2. Калакура Олег Ярославович – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор
 3. Кочан Наталія Іванівна – провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук, доцент
 4. Ніколаєць Юрій Олексійович – провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор
 5. Коцур Віталій Вікторович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент
 6. Ковач Леся Леонідівна – науковий співробітник, кандидат історичних наук
 7. Ляшенко Олексій Олексійович – науковий співробітник, кандидат історичних наук
 8. Камінський Руслан Володимирович – молодший науковий співробітник.
 9. Новородовський Валерій Вікторович – молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Контакти:

тел./факс: +38 (044) 285-96-92; +38 (044) 286-62-61.

[contact-form-7 404 "Не знайдено"]