Відділ соціально-політичної історії

Контакти
e-mail: veid@ipiend.gov.ua
тел. (044) 284-69-85

Науковий доробок відділу представлений такими колективними працями, як:

 1. Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н. Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. – 248 с.
 2. Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н., Нападиста В.  Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 200 с.
 3. Костянтин Ситник, Тетяна Бевз. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений. – К.: Наукова думка, 2017. – 368 с.
 4. Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991–2014 рр.) / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – 304 с.
 5. Політичні ідентичності в сучасній Україні / За ред. М. С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім.  І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – 288 с.
 6. Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 169 с.
 7. Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 196 с.
 8. Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім.  І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 96 с.
 9. Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві. – К.: ІПіЕНД ім.  І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 296 с.
 10. Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 р. / За ред. М. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім.  І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – 400 с.
 11. Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослідження. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – 364 с.
 12. Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.) / Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с.
 13. Партійна система сучасної України. Еволюція, тенденції та перспективи розвитку. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с.
 14. Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.) / Керівник проекту – М. С. Кармазіна; довідковий матеріал –  М. С. Кармазіна, Т. А. Бевз; упорядники – Т. А. Бевз (координатор проекту), Д. В. Вєдєнєєв, П. П. Гай-Нижник, О. М. Любовець, С. В. Полтавець, В. Д. Яремчук – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. – 808 с.
 15. Партії, державний апарат і влада в Україні: проблеми сьогодення в історичному дискурсі ХХ – початку ХХІ ст. // Проблеми української політики. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – 410 с.
 16. Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 632 с.
 17. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 536 с.
 18. Україна в революційних подіях перших десятиліть ХХ століття. Наукові дослідження. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 571 с.
 19. Україна в революційних подіях перших десятиліть ХХ століття. Збірник. – К.: ІПіЕНД  НАН України, 2007. – 581 с.
 20. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 574 с.
 21. Громадянсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / Збірник статей. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2006. – 280 с.
 22. Події і особистості революційної доби / Збірник: – К., 2003. – 267 с.
 23. Українська революція і державність (1917–1920 рр.). – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 248 с.

Основний склад відділу:

 1. Кармазіна Марія Степанівна– завідувач відділом, доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 2. Бевз Тетяна Анатоліївна– головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 3. Солдатенко Валерій Федорович– головний науковий співробітник, докор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 4. Яремчук В’ячеслав Дмитрович– провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент
 5. Зорич Оксана Остапівна– старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 6. Горбатюк Микола Володимирович– старший науковий співробітник, кандидат історичних наук
 7. Ясінська Аліна Юріївна– науковий співробітник, кандидат політичних наук
Залишити лист