Відділ соціально-політичної історії

Завідувач відділу – доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Кармазіна Марія Степанівна

Відділ соціально-політичної історії розпочав свою діяльність 11 грудня 1991 р. (одночасно із заснуванням Інституту) як відділ етноісторичних досліджень. У січні 2008 р. був перейменований у відділ соціально-політичної історії. Упродовж 1991 –2010 рр. керівництво відділом здійснював доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України В. Ф. Солдатенко.

З листопада 2010 року відділ очолює доктор політичних наук, професор М. С. Кармазіна.

Мета діяльності відділу: дослідження регіональної політики.

Дослідницькі напрями:

 • суспільно-політичні трансформації в Україні;
 • історія українського парламентаризму;
 • політична історія України;
 • політичні ідентичності;
 • регіональні політичні режими;
 • регіональна політична еліта.

Станом на 2021 р. у відділі соціально-політичної історії працюють: 5 докторів наук (зокрема, 2 доктори політичних наук, 2 доктори історичних наук та 1 доктор філософських наук), 3 кандидатів наук  (2 кандидати політичних наук та 1 кандидат історичних наук).

Науковцями відділу реалізовано низку науково-дослідних тем.

Планова тематика відділу

2013–2015 рр. «Політичні ідентичності в сучасній Україні»

Кармазіна М. С. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. 232 с.
Бевз Т.А. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 312 с.

2016–2018 рр. «Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації»

2019–2021 рр. «Регіональні політичні еліти в Україні: цінності, ідентичності, політична поведінка»

Участь у виконанні науково-дослідницьких цільових проектів 

 1. Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні (2013 р.);
 2. Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці (2013 р.);
 3. Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність (2013 р.);
 4. Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні (2013 р.);
 5. Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві (2014 р.);
 6. Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації (2015 р.);
 7. Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою (2015 р.);
 8. Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991–2014 рр.) (2016 р.);
 9. Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження (2016 р.);
 10. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії (2016 р.);
 11. Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків та експертів (2017 р.);
 12. Інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі: аналіз підходів парламентських політичних сил (2018 р.).

Основний склад відділу:

 1. Кармазіна Марія Степанівна – завідувач відділом, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 2. Бевз Тетяна Анатоліївна – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 3. Солдатенко Валерій Федорович – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 4. Яремчук В’ячеслав Дмитрович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент
 5. Горбатюк Микола Володимирович – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук
 6. Зорич Оксана Остапівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 7. Ясінська Аліна Юріївнанауковий співробітник, кандидат політичних наук

Контакти: 

тел.: +38 (044) 284-69-85;

[contact-form-7 404 "Не знайдено"]