Відділ соціально-політичної історії

Контакти
e-mail: veid@ipiend.gov.ua
тел. (044) 284-69-85

Науковий доробок відділу представлений такими колективними працями, як:

 1. Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н. Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. – 248 с.
 2. Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н., Нападиста В.  Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 200 с.
 3. Костянтин Ситник, Тетяна Бевз. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений. – К.: Наукова думка, 2017. – 368 с.
 4. Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991–2014 рр.) / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – 304 с.
 5. Політичні ідентичності в сучасній Україні / За ред. М. С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім.  І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – 288 с.
 6. Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 169 с.
 7. Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 196 с.
 8. Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім.  І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 96 с.
 9. Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві. – К.: ІПіЕНД ім.  І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 296 с.
 10. Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 р. / За ред. М. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім.  І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – 400 с.
 11. Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослідження. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – 364 с.
 12. Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.) / Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с.
 13. Партійна система сучасної України. Еволюція, тенденції та перспективи розвитку. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с.
 14. Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.) / Керівник проекту – М. С. Кармазіна; довідковий матеріал –  М. С. Кармазіна, Т. А. Бевз; упорядники – Т. А. Бевз (координатор проекту), Д. В. Вєдєнєєв, П. П. Гай-Нижник, О. М. Любовець, С. В. Полтавець, В. Д. Яремчук – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. – 808 с.
 15. Партії, державний апарат і влада в Україні: проблеми сьогодення в історичному дискурсі ХХ – початку ХХІ ст. // Проблеми української політики. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – 410 с.
 16. Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 632 с.
 17. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 536 с.
 18. Україна в революційних подіях перших десятиліть ХХ століття. Наукові дослідження. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 571 с.
 19. Україна в революційних подіях перших десятиліть ХХ століття. Збірник. – К.: ІПіЕНД  НАН України, 2007. – 581 с.
 20. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 574 с.
 21. Громадянсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / Збірник статей. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2006. – 280 с.
 22. Події і особистості революційної доби / Збірник: – К., 2003. – 267 с.
 23. Українська революція і державність (1917–1920 рр.). – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 248 с.

Основний склад відділу:

 1. Кармазіна Марія Степанівна – завідувач відділом, доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 2. Бевз Тетяна Анатоліївна – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 3. Самчук Зореслав Федорович – головний науковий співробітник, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України
 4. Солдатенко Валерій Федорович – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 5. Яремчук В’ячеслав Дмитрович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент
 6. Горбатюк Микола Володимирович – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
 7. Зорич Оксана Остапівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 8. Ясінська Аліна Юріївна – науковий співробітник, кандидат політичних наук

  Залишити лист