“Політичні технології подолання економічних криз: проблеми адаптації світового досвіду до українських умов”

(1.04.2009 – 31.12.2009)

Науковий керівник – М.І.Михальченко

Основні виконавці – М.І.Михальченко, М.С.Кармазіна, М.Є.Горєлов, О.П.Дергачов, В.О.Ковалевський та ін.

Головною метою роботи є визначення шляхів використання політичних технологій як засобу подолання економічних криз. В результаті виконання дослідження планується підготовка аналітичної записки і наукової доповіді вищим органам влади.