“Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз”

(ІІ квартал 2008 – IV квартал 2008 р.)

Науковий керівник – М.І.Михальченко

Основні виконавці М.І.Михальченко, М.С.Кармазіна, О.П.Дергачов, В.О.Ковалевський, О.С.Онищенко, О.Н.Кубальський, З.Ф.Самчук, Л.О.Матвійчук, С.О.Носова.

 

Здійснено порівняльний аналіз  трансформаційної і модернізаційної моделей політичних змін в Україні. Теоретично доведено, що трансформаційний сценарій розвитку України не дозволить подолати перехідний стан держави. Тому необхідно застосувати модернізацій ну парадигму політичних змін з наголосом на стратегію випереджувальної модернізації. Такий підхід повинен спиратися на застосування модернізаційної стратегії в економіці і в духовній сферах.

Одержані результати зведені в наукову доповідь, в якій розкривається запропонована модель модернізаційних політичних змін в тісному взаємозв’язку з Етно-політичними, економічними та ідеологічними перетвореннями.