Scientific notes 36

Scientific notes 36

Scientific notes of the I.F.Kuras Institute of politic and ethnic studies. Volume 36, Kiev, 2007

Original name:

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Редкол.: Ю.А. Левенець (голова) та ін. – Вип. 36 : Курасівські читання – 2007 : Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – К.: Знання України, 2007.

The 36 number of the "Scientific notes of the I.F.Kuras Institute of pilitical and ethnic studies" by the results of the Kuras Studies was published

Download the full version

You can view the contents (in original language) here