Scientific notes Special edition

Scientific notes Special edition

Original name:

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2012 / Спеціальний випуск – 330 с.

You can view the contents (in original language) here