Nataliya Viktorivna Kononenko

National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

народилася в м. київ

Освіта: історичний факультет Національного педагогічного університету ім. Драгоманова (з відзнакою);

аспірантура Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (спеціальність: політичні інститути та процеси) ;

Наукові ступені:

1998 р. – кандидат політичних наук, дисертація на тему «Інститут президентства в Україні: порівняльний аналіз» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Трудова діяльність:

З листопада  1994 р. співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. З листопада 2000 р. на посаді наукового співробітника відділу політичних та етнонаціональних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України.

Наукові інтереси:

Інституційний аналіз, виконавча влада, інститут президентства, політичний аналіз сучасних інститутів Російської Федерації, аналіз ціннісних моделей розвитку еліт та суспільства

Колективні монографії

  1. Процес формування і входження бізнес-еліти у владні структури та інститути громадянського суспільства \ «Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку» – за заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво.
  2. Країни Балтії: специфіка громадянського суспільства\ Політична   система   та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Посібник. – 2008. – К.: Либідь
  3. Формування і входження бізнес-еліти у владні структури та інститути громадянського суспільства сучасної України\ Політична   система   та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Посібник. – 2008. – К.: Либідь
  4. Росія, Білорусь і Молдова та Україна: політичне лідерство в умовах політичної модернізації \ Політика в особах. (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти). Монографія. ( За заг. ред. Ф.М. Рудича). – 2008. – К.: Парламентське видавництво – С.256-281
  5. Політичний клас Росії, Білорусі й Молдови: порівняльний аналіз\Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку/ За заг. ред. Ф.М.Рудича. – К.: Парламентське вид-во. – 2010- С.249-266.
  6. Політичний режим сучасної Росії \ Політичний режим і народовладдя в Україні: методологічний аналіз. Монографія. (під ред. Ф.Рудича). – К.: ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – 2011. – С.216-235
  7. Росія, Білорусь, Молдова, Україна: політичне лідерство \ Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навч. посібник / За заг. ред. проф. Ф.Рудича – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса – 2012 – С.241-266
  8. Росія: історичний досвід і сучасність. Специфіка російської ідеологічної парадигми\ Монографія «Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз». – К.: ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – 2013
  9. Наукове осмислення діяльності інституту виконавчої влади \ Політична наука в Україні: 1991-2016. (у 2 т.) – Київ. – НАН України, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Парламентське видавництво. – 2016. – т.2 – С. 378-402