Oleg Yaroslavovych Kalakura

National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Born in 1969, Doctor of Political Sciences, Chief Research Scientist at I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine.

In 1992 graduated from History Faculty of Taras Shevchenko Kyiv National University. Starting from August 1992 works in the Institute of Political and Ethnic Studies of NAS of Ukraine.

In 1995 defended dissertation for academic degree of a Candidate with ethnology speciality “Ukrainian Polish Community in 1917-1939 of the 20th century”.

In 1996 studied at the “International Post-Diploma School of Humanitarian Sciences. Central-Eastern Europe: New Methodologies of Research and Studies. Lviv-Warsaw”. In 1997 was a student of VI Eastern Summer School of Warsaw University (Warsaw-Vilnius-Minsk-Lviv-Warsaw).

In 2003 became a winner of the contest for young scientists of NAS of Ukraine with scientific research project “Polish People in Ukraine: Inter-Ethnic Dialogue of the 20th Century”.

Took part in more than 20 local and international scientific, scientific and practical conferences devoted to inter-ethnic relations in Ukraine, notable events of its history, modern problems of ethno-science and ethno-practice.

Three times was an official opponent at the defenses of Candidate dissertations.

Author of more than 50 publications on ethnic history, ethno-political science, history of Polish national minority in Ukraine, Polish-Ukrainian relations. Member of the team of authors of monographs “Political and Legal Aspect of National Minorities in Ukraine in the 20th Century” and “Crimea in Ethno-Political Dimension”. Carries out research on the modern ethno-political processes in Ukraine and the world, Polish ethnics in Ukraine, its history, modern condition, prospects of development, Ukrainian-Polish relations.

Scientific interests of O.Y. Kalakura are closely connected with priority topics of state research, carried out by the Institute. His scientific research embraces inter-disciplinary problems of local and worldwide history, ethno-political science and ethno-country studies, ethnology, demography, law, Ukrainian studies. Published 26 articles which became a result of multi-dimensional scientific research. As a specialist of the history of Polish minority in Ukraine, the scientist defends the thesis on mutually dependent position of the Polish in Ukraine and Ukrainians in Poland, explores the degree of meeting of national, cultural and spiritual needs of national minorities in Ukraine and Poland, guaranteeing of their civil and national rights, which influence the relations between the two states.

Major publications:

Individual books:

 1. Poliaky v etnopolitychnykh protsesakh na zemliakh Ukrainy u KhKh stolitti. – K. : Znannia Ukrainy, 2007. – 507 s.

Books written in collaboration:

 1. Formuvannia pravovoho statusu natsionalnykh menshyn v umovakh vidnovlennia nezalezhnosti Ukrainy / spivavtory M. Panchuk, O. Rafalskyi // Natsionalni menshyny Ukrainy u KhKh stolitti: polityko-pravovyi aspekt. – K. : IPiEND. –  2000. – S. 296–306.
 2. Natsionalni menshyny v hromadskomu ta kulturnomu zhytti Ukrainy / spivavtory M. Panchuk, O. Rafalskyi // Natsionalni menshyny Ukrainy u KhKh stolitti: polityko-pravovyi aspekt. – K. : IPiEND. –  2000. – S. 306–320.
 3. Etnopolitychni problemy avtonomnoi Respubliky Krym / spivavtory M. Panchuk, O. Rafalskyi // Natsionalni menshyny Ukrainy u KhKh stolitti: polityko-pravovyi aspekt. – K. : IPiEND. –  2000. – S. 320–329.
 4. Pytannia natsionalnykh menshyn v protsesi mizhnarodnoho vyznannia Ukrainy / spivavtory M. Panchuk, O. Rafalskyi // Natsionalni menshyny Ukrainy u KhKh stolitti: polityko-pravovyi aspekt. – K. : IPiEND. –  2000. – S. 341–351.
 5. Kulturno-osvitnia sytuatsiia v ARK // Krym v etnopolitychnomu vymiri. – K. : Svitohliad, 2005. S. 476–497.
 6. Status Zakarpattia v etnopolitychnii strukturi ta administratyvno-terytorialnomu ustroi Chekhoslovachchyny / spivavtor O. Ia. Krasivskyi // Zakarpattia v etnopolitychnomu vymiri. – K. – IPiEND. – 2008. – S. 233–260.
 7. Natsionalno-kulturna polityka Chekhoslovatskoi derzhavy ta osoblyvosti konfesiinoho zhyttia /spivavtory N. I. Kachan, O. Ia. Krasivskyi // Zakarpattia v etnopolitychnomu vymiri. – K. – IPiEND. – 2008. – S. 260–284.
 8. Ukraintsi Zakarpattia na shliakhu natsionalnoi mobilizatsii ta mizhetnichnoho porozuminnia / spivavtory N. I. Kachan, O. Ia. Krasivskyi // Zakarpattia v etnopolitychnomu vymiri. – K. – IPiEND. – 2008. – S. 285–305.
 9. Polietnichnist i polikulturnist ukrainskoho suspilstva ta formuvannia natsionalno-derzhavnytskoho patriotyzmu / spivavtor N. Iu. Makarenko // Sotsialno-ekonomichnyi stan Ukrainy: naslidky dlia narodu ta derzhavy. Natsionalna dopovid – K. : NVTs NBUV, 2009. – S. 491–503 .
 10. Kulturnyi kontekst etnopolitychnoi istorii rehionu // Donbas v etnopolitychnomu vymiri – K. IPiEND. – 2014. – S. 102–142.
 11. Kultura, osvita i movni praktyky // Donbas v etnopolitychnomu vymiri K. – IPiEND. –  2014. – S. 261–303.
 12. Istoriia Ukrainskoi kultury. Navchalnyi posibnyk / spivavtory O. Ie. Homotiuk,  N. I.  Bilyk, N. M. Yurchak– Ternopil, 2011. – 224 s.

Selected articles:

 1. Kulturne zhyttia polskoi diaspory v Ukraini v 20 – 30-kh rokakh // Funktsionuvannia ukrainskoi kultury ta movy v umovakh rehioniv Ukrainy z bahatonatsionalnym skladom naselennia. – Odesa, 1993. – S. 34 – 37.
 2. Poliaky v Ukraini / spivavtory T. Yeremenko, B. Chyrko // Viche, 1993. – № 2. – S. 119–130.
 3. Polska diaspora v Ukraini: osnovni etapy rozvytku // Mizhnatsionalni vidnosyny na pivdni Ukrainy: istoriia i suchasnist. – Zaporizhzhia, 1993. – ch.1 – S. 65–67.
 4. Natsionalni menshyny v konteksti sobornosti Ukrainy (1917-1921 rr.) / spivavtor V. I. Husiev // Problemy sobornosti Ukrainy v KhKh stolitti. – K., 1994. – S. 76–82.
 5. Polityka «radianizatsii» ukrainskykh poliakiv v 20–30-i rr. // Ukrainska natsiia i etnichni menshyny: perspektyvy intehratsii v hromadianske suspilstvo ta maibutnie Skhidnoi Yevropy. – K., 1994. – S. 32–35.
 6. Pishaky u politychnii hri. Do pytannia natsionalno-terytorialnoho raionuvannia Ukrainy v 20-30-kh rokakh /spivavtor K. Bielashova  // Vidrodzhennia, 1994. – № 7. S. 72–74.
 7. Polski administratyvni struktury v Ukraini 20–30-kh rokiv // Istoriia ukrainskoho narodu. – K., 1994. – S. 65–66 .
 8. Polskyi natsionalnyi raion v Ukraini: uroky pidnesennia ta padinnia // Rehionalna polityka Ukrainy: kontseptualni zasady, istoriia, perspektyvy. – K., 1995. – S. 295 – 298.
 9. Etnichnyi chynnyk u reperesiiakh proty poliakiv Ukrainy (1919–1939 rr.) // Tezy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Polskyi shliakh do Kazakhstanu», zhovten 1996 r. – Zhytomyr, 1996.
 10. I.P.Krypiakevych // Ukrainoznavstvo. Kalendar-shchorichnyk. – K., 1997. – S. 53–55.
 11. Polska menshyna v Ukraini na tli polityky voiovnychoho ateizmu 20 – 30 r. KhKh st. // Naukovi zapysky IPiEND, 1997. – Ser. «Politolohiia i etnolohiia». – Vyp.2 – S. 64 – 70.
 12. Radiansko-polski vidnosyny i ukrainska poloniia (1919 – 1939 rr.) // Ukrainsko-polski vidnosyny v Halychyni u KhKh st. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 21 – 22 lystopada 1996 r. – Ivano-Frankivsk, 1997. – S. 200 – 203.
 13. Akt Zluky v konteksti ukrainsko-polskykh vidnosyn // Ukrainska sobornist: ideia, dosvid, problemy (Do 80-richchia Aktu Zlkuky 22 sichnia 1919 r.): Zbirnyk. – K.: IPiEND, 1999. – S. 264 – 270.
 14. Pytannia natsionalnykh menshyn v protsesi mizhnarodnoho vyznannia Ukrainy / spivavtor O. Rafalskyi // Naukovi zapysky / Zbirnyk: – K. : IPiEND, Poltava: ASMI, 1999. – /Ser. «Politolohiia i etnolohiia»; Vyp.9. – S. 261 – 268.
 15. Etnopolitychni problemy Avtonomnoi Respubliky Krym / spivavtor O. O. Rafalskyi // Ystorycheskyi opыt mezhnatsyonalnoho y mezhkonfessyonalnoho sohlasyia v Krыmu. Sb. – Symferopol, 1999. – S. 83 – 92.
 16. Kulturno-dukhovne vidrodzhennia poliakiv Ukrainy: istorychni paraleli 20-kh i 90-kh rokiv KhKh st. // Ukraina: retrospektyva i perspektyva: Zbirnyk naukovykh prats. – K., 1999. – S. 111–114.
 17. Nimetska etnichna hrupa v Ukraini na porozi KhKhI stolittia // Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho derzhavno-pedahohichnoho universytetu: istorychni nauky. – Kamianets-Podilskyi, 1999. –T. 3 (5). – S. 358 – 365.
 18. Polskyi chynnyk u diialnosti Tsentralnoi Rady // Naukovi zapysky IPiEND, 1999. – Ser. «Politolohiia i etnolohiia». – Vyp.8. – S. 103 – 109.
 19. Stavlennia polskoi menshyny do UNR // Istoriia Ukrainy. Malovidomi imena, podii, fakty (Zbirnyk statei). – K., 1999. – Vyp. 5. – S. 126-135.
 20. Arkhivni materialy yak dzherelo doslidzhennia ukrainskoi polonii v 1917-1939 rokakh // Spetsialni haluzi istorychnoi nauky: Zbirnyk na poshanu Marka Yakymovycha Varshavchyka. – K., 1999. – S. 175 – 180.
 21. Do etnopolitychnoi sytuatsii v misti Kyievi naperedodni prezydentskykh vyboriv // Molod i vybory Prezydenta Ukrainy. – K., 1999. – S. 21- 25.
 22. Pravovyi status etnichnykh menshyn Ukrainy // Etnichna istoriia narodiv Yevropy. Zb. nauk. pr. Vyp. 4. – K., 2000. – S. 109-113.
 23. Nimetski poselennia v Ukraini: povernennia do Khramu? (spivavtor Rafalskyi O.O.) // Dialoh. Istoriia, polityka, ekonomika. – 2000. – № 1. S. 101 – 105.
 24. Polska etnichna hrupa v protsesi stanovlennia hromadianskoho suspilstva v Ukraini // Naukovi zapysky IPiEND – K., 2001. – / Ser. «Politolohiia i etnolohiia»; Vyp.14   – S. 175 – 185.
 25. Ukrainska poloniia v konteksti ukrainsko-polskykh vidnosyn ochyma suchasnoi tsentralnoi ta mistsevoi presy // Naukovi zapysky IPiEND – K., 2001. – /Ser. «Politolohiia i etnolohiia»; Vyp.15 / -S. 250 – 258.
 26. Novitnia istoriohrafiia ukrainskoi polonii // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriia. – 2001. – Vypusk 54. – S. 48 – 52.
 27. Ob’iednannia natsionalnykh menshyn yak chynnyk formuvannia hromadianskoho suspilstva v Ukraini. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. – Lviv: LF UADU, 2001. – Ch. 2. – S. 161 – 166.
 28. Natsionalni menshyny yak ob`iekt etnopolitychnykh doslidzhen / spivavtor M. I. Panchuk // Etnopolitolohiia v Ukraini. Stanovlennia. Shcho dali? Zbirnyk: K. : IPiEND, 2002. – S. 239 – 252.
 29. Polskyi faktor u represiiakh radianskoho totalitaryzmu 20–30-kh rokiv KhKh stolittia // Mizhnatsionalna zlahoda: spilne mynule – spilne maibutnie (problemy vshanuvannia pam`iati zhertv trahedii etnosiv Ukrainy). – K., 2002. – S. 84 – 93.
 30. Etnokulturne zhyttia rehioniv Ukrainy: tendentsii rozvytku // Naukovi zapysky IPiEND – K., 2002. – /Ser. «Politolohiia i etnolohiia»; Vyp.19 / – S. 140–169.
 31. Rosiiska avtonomiia v Ukraini: pershyi istorychnyi dosvid / spivavtor L. V. Hutsalo // Dialoh. Istoriia, polityka, ekonomika. – 2002. – № 3. S. 170–173.
 32. Suchasna etnokulturna ta osvitnia sytuatsiia v ARK yak predmet naukovoho doslidzhennia. // Naukovi zapysky IPiEND. – K.,  2003. – /Ser. «Politolohiia i etnolohiia»; Vyp.23/ – S. 203 – 215.
 33. Istoriohrafiia natsionalno-terytorialnoho raionuvannia Ukrainy v 20-30 rokakh KhKh st. / spivavtor L. V. Hutsalo // Naukovi zapysky IPiEND – K., 2003. –  Ser. «Politolohiia i etnolohiia»; Vyp.23. – S. 277–292.
 34. Kulturno-osvitnie vidrodzhennia etnosiv v ARK: nadbannia ta perspektyvy // Problemy intehratsii krymskykh repatriantiv v ukrainske suspilstvo. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. m.Kyiv, 13/ spivavtor L. V. Hutsalo //14 travnia 2004 r. – K., 2004. – S. 509 –522.
 35. Poliaky Ukrainy u povoiennyi period (druha polovyna 40-kh rokiv KhKh st.) // Istorychnyi zhurnal. – 2004. – №6-7. – S. 32 –41.
 36. Poliaky URSR v dobu khrushchovskoi «vidlyhy» / spivavtor L. V. Hutsalo // Naukovi zapysky. Tom 27. Istorychni nauky. – K. : Natsionalnyi universytet «Kyievo-Mohylianska akademiia». – 2004. – S. 46–55.
 37. Poliaky Ukrainy v antyhitlerivskomu rusi oporu (1941–1945 rr) // Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii pratsi Ukrainy. – 2004. – № 3. – S. 152 – 164.
 38. Inspiratsiia polsko-ukrainskoho mizhetnichnoho konfliktu na zavershalnomu etapi Druhoi svitovoi viiny // Nad Dniprom i Visloiu. Ukraina i Polshcha v yevropeiskomu vymiri – mynule i suchasnist. №2-3. – Kyiv-Torun, 2003-2004. – S. 280–289.
 39. Poliaky – zhertvy asymiliatsiinykh protsesiv doby briezhnievshchyny (druha polovyna 60-kh – persha polovyna 80-kh rr. KhKh st.) // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karabina. № 641. Vyp. 7. – Kharkiv, 2004. – S. 137–151.
 40. Ukrainsko-polska dyplomatiia KhKh stolittia // Ukraina dyplomatychna. Naukovyi shchorichnyk. Vyp. 5. – K., 2005. – S. 684–709.
 41. Poliaky – susidy ukraintsiv i davni zhyteli na yikh etnichnykh zemliakh // Ukrainoznavstvo. №5. – K., 2005. – S. 80–88.
 42. Novyi status poliakiv zakhidnoukrainskykh zemel pislia yikh vkliuchennia do SRSR ta URSR (1939–1941) // Istorychnyi zhurnal. – 2005. – №5.
 43. Poliaky na zemliakh Ukrainy v leshchatakh imperii (1900–1917 rr.) // Pamiat stolit. 2006, № 5. – S. 129–140.
 44. Polsko-ukrainska konfrontatsiia v umovakh utvorennia ZUNR ta yii zluky z UNR (1918–1919) // Naukovyi chasopys natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 6. Istorychni nauky. Vyp. 3. – K., 2006. – S. 131–144.
 45. Poliaky na zemliakh Ukrainy: mentalno-etnohrafichnyi portret KhKh stolittia // Naukovi zapysky IPEiND, Vyp. 30. Kurasivski chytannia – 2005. Kn. Persha. –– K., 2006. – S. 173–185.
 46. Harmonizatsiia zhyttiediialnosti polskoi menshyny v Ukraini yak chynnyk ukrainsko-polskoho partnerstva // Naukovi zapysky IPEiND. Vyp. 29. – K., 2006. – S. 288–299.
 47. Teoretyko-metodolohichni zasady istoryko-etnopolitolohichnoho doslidzhennia polskoi menshyny v Ukraini KhKh stolittia // Etnichna istoriia narodiv Yevropy. Zb. nauk. pr. Vyp. 21. – K., 2006. – S. 59–64.
 48. Polsko-ukrainske porozuminnia na tli nebezpeky bilshovyzmu (1919 – 1921 rr.) // Ukraina Dyplomatychna. – Vyp. VII. – 2006. – S. 443–462.
 49. Movno-kulturnyi rozvytok suchasnoi polskoi menshyny v Ukraini // Naukovi zapysky IPEiND. – Vyp.34. – Kurasivski chytannia – 2006. – K., 2007. – S. 238–253.
 50. Vidrodzhennia polskoho rukhu v Ukraini v umovakh yii unezalezhnennia // Universytet. – 2007. – № 2. – S. 23–31.
 51. Polityka Tsentralnoi rady, Hetmanatu, Dyrektorii ta ZUNR shchodo polskoi menshyny (1917–1920 rr.) // Zbirnyk naukovykh prats naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva. – Tom KhUI. – Kyiv, 2007. – S. 383–390.
 52. Polska menshyna URSR pid presom polityky totalnoi rusyfikatsii ta ateizatsii (druha polovyna 60-kh – persha polovyna 80-kh rr. KhKh st.) // Nad Dniprom i Visloiu. Ukraina i Polshcha yevropeiskomu vymiri – mynule i suchasnist. – №4–5. – Torun – Kyiv, 2007. – S. 183–195.
 53. Chetverti kurasivski chytannia «Politychni konflikty v suchasnii Ukraini: sutnist, vytoky, shliakhy podolannia» // Istorychnyi zhurnal. – 2008. – № 6. – S. 120–123.
 54. Uchast etnonatsionalnykh menshyn v yevroatlantychnykh protsesakh Ukrainy // Problemy NATO v ukrainskomu derzhavotvorenni. – K. : NDIU, 2008. – S. 47–48.
 55. Polskist i ukrainskist ukrainskoi polonii // Ukrainoznavstvo. –2009. – №1. – S. 251–256.
 56. Ob’iektyvni ta sub’iektyvni chynnyky konfliktnosti suchasnykh etnokulturnykh protsesiv v Ukraini // Istorychna i politychna nauka ta suspilna praktyka v Ukraini. – K., 2009. – S. 465–474.
 57. Rol ukrainoznavstva u formuvanni mizhnatsionalnoi zlahody v ukrainskomu suspilstvi // Ukrainoznavstvo. – 2009. – № 4. – S. 42–47.
 58. Etnokulturnyi dialoh yak chynnyk formuvannia mizhnatsionalnoi zlahody // Naukovi zapysky IPiEND. – 2010. – Vyp. 22 (46). – S. 169 – 179.
 59. Multykulturalizm: sutnist i perspektyvy dlia Ukraini // Chornomorskyi litopys: Naukovyi zhurnal. – Mykolaiv, 2010. – Vyp. 2. – S. 19–25.
 60. Polska menshyna yak chynnyk ukraino-polskoi spivpratsi na suchasnomu etapi // Istorychnyi arkhiv. – 2011. – Vyp. 6. – S. 73–79.
 61. «Voloshyn Avhustyn Ivanovych», «Doroshenko Dmytro Ivanovych», «Polonizatsiia», «Lypynskyi V’iacheslav Kazymyrovych», «Svobody politychni» // Politychna entsyklopediia. – K. : Parlamentske vydavnytstvo, 2011. – S. 119–120, 228, 400–401, 598–599, 644.
 62. Kulturno-osvitni problemy natsionalnykh menshyn Donbasu // Naukovi zapysky IPiEND. – 2011. – Vyp. 2 (52). – S. 217 – 234.
 63. Rol ukrainoznavstva u formuvanni mizhnatsionalnoi zlahody v ukrainskomu suspilstvi // Fundator suchasnoho ukrainoznavstva. Zbirnyk materialiv i naukovykh prats. Na poshanu 80- richchia Petra Kononenka. – K., 2011. – S. 68–71.
 64. «Natsionalna menshyna», «Natsionalna polityka», «Polikulturnist v Ukraini», «Etnopolitolohiia» // Naukovyi instrumentarii ukrainoznavtsia. Dovidnyk – K. NNDIUVI, 2012. – S. 243–245, 245–247, 272–274, 184–185.
 65. Movni praktyky i etnichna identychnist naselennia Donbasu // Naukovi zapysky IPiEND. – 2012. – Vyp. 5 (61). – S. 32–44.
 66. Zadovolennia kulturno-osvitnikh potreb hromadian yak zasib zapobihannia etnokulturnykh konfliktiv // Mizhkulturnyi dialoh v polietnichnii Donetskii oblasti: pidsumky ta perspektyvy. – Mariupol : Novыi myr, 2013. – S. 37 – 49.
 67. Polikulturnyi vymir istorychnoi pam’iati Ukrainy // Natsionalna ta istorychna pam’iat. Polityka pam’iati u kulturnomu prostori: Zb. nauk. prats. – Vypusk 8. – K.: DP «NVTs «Priorytety», 2013. – S. 70–79.
 68. Kulturni vymiry etnopolitychnoi istorii Donbasu // Naukovi zapysky IPiEND. – 2013. – Vyp. 5 (67). – S. 130–150.
 69. Rehionalni etnokulturni identychnosti Ukrainy: Donbas // Z liubov’iu do narodiv: zbirnyk na poshanu V. I. Naulka 2013. – 355 S. – S. 144–153.
 70. Deportatsii ukraintsiv i poliakiv pid vyhliadom «obminu naselenniam» (do 70-richchia Liublinskoi uhody) // Istorychnyi arkhiv. Naukovi studii: Zbirnyk naukovykh prats. – Mykolaiv : Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2014. – Vyp. 13. – S. 39–49.
 71. «Mistsevyi prykordonnyi rukh», «Prykordonnia» (kontseptsiia prykordonnia), «Rehion transkordonnyi», «Repatriant», «Ukrainofob», «Mistsevyi prykordonnyi rukh», // Novitnia politychna leksyka (neolohizmy, okazionalizmy ta inshi novotvory) : navch. entsykloped. slovnyk-dovidnyk – Lviv : «Novyi Svit-2000», 2015. – S. 231, 313, 331–332, 338, 397–398, 174.
 72. «Prykordonnia» (kontseptsiia prykordonnia), «Rehion transkordonnyi», «Repatriant», «Ukrainofob» // Suchasna politychna leksyka: navch. entsykloped. slovnyk-dovidnyk. – Lviv : «Novyi Svit-2000», 2015. – S. 229, 242, 246, 294–295.
 73. Poloniia Halychyny v suspilno-politychnykh protsesakh suchasnoi Ukrainy // Naukovi zapysky IPiEND. – 2014. – Vyp. 4-5 (72–73). – S. 117 – 134.
 74. Radianyzatsiia etnokulturnoho zhyttia Halychyny (1940-vi – 1980-ti rr.) // Rehionalna polityka: zakonodavche rehuliuvannia ta praktychna realizatsiia. – K., 2015.