Калакура Олег Ярославович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник відділу національних меншин, доктор політичних наук, професор.

1969 року народження. Закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1992 році.

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Українська полонія в 1917–1939 роках ХХ століття» за спеціальністю 07.00.05 – етнологія, у 2008 році – докторську дисертацію «Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті» за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство. У 2005 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, у 2015 – професора.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з серпня 1992 року на посадах стажиста-дослідника, наукового співробітника відділу національних меншин, старшого, провідного  наукового співробітника цього відділу.

З 2021 року – обіймає посаду головного наукового співробітника відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

У 1996 році навчався у Міжнародній післядипломній школі гуманітарних наук «Східно-Центральна Європа: Нові методології досліджень і навчання (Львів–Варшава).

У 1997 році був слухачем VI Східної літньої школи Варшавського університету (Варшава–Вільнюс–Мінськ–Львів–Варшава).

У 2003 році, з науково-дослідним проєктом «Поляки в Україні: міжетнічний діалог ХХ століття», став переможцем конкурсу молодих вчених НАН України.

За сумісництвом протягом 2009–2011 рр. працював на посаді старшого наукового  співробітника Національного НДІ українознавства; у 2009-2010 рр. – професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.126.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських та історичних політичних наук в Національному НДІ українознавства МОН України (2009–2011) та спеціалізованої вченої ради Д 26.181.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2011). З 2020 року – учений секретар цієї ради.

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Політичні і етнонаціональні дослідження». Член міжвідомчої комісії при МЗС України з питань підтримки зарубіжного українства (2009–2011), заступник Голови Експертної ради Міністерства культури України з питань етнополітики (2017–2019).

Лауреат премії ім. М. С. Грушевського НАН України за цикл праць «Етнополітична ситуація в українському Донбасі: генезис, особливості, напрями врегулювання» (2018, у співавторстві з В. Котигоренком та Н. Кочан).

Учасник понад 100 вітчизняних та міжнародних науково-практичних заходів, присвячених міжнаціональним відносинам в Україні, її історії, сучасним проблемам етнополітики та етнопрактики.

Автор близько 130 публікацій з етнічної історії, етнополітології, історії польської національної меншини в Україні, польсько-українських відносин. Член авторського колективу монографій «Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект», «Крим в етнополітичному вимірі», «Закарпаття в етнополітичному вимірі», «Донбас в етнополітичному вимірі», «Галичина в етнополітичному вимірі», Національних доповідей «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави», «Україна: шлях до консолідації суспільства».

Науковий керівник чотирьох кандидатських дисертацій. Як офіційний опонент брав участь у захисті 6 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Коло наукових інтересів: сучасні етнополітичні процеси в Україні та світі,  міждисциплінарні проблеми вітчизняної та світової історії, етнополітологія та етнодержавознавство, польська етнічність в Україні, українсько-польські відносини, етнологія, українознавство.

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль науковця в Google Scholar

Профіль ORCID