Захист дисертацій PhD

Інформація

про підготовку до захисту дисертації Дмитренко О. А. на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань „05 – Соціальні та поведінкові науки”

за спеціальністю „052 – Політологія”

Дата створення ради

26.07.2022

 Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дмитренко Олени Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань „05 – Соціальні та поведінкові науки” за спеціальністю „052 – Політологія”.

Наказ директора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 59 від 26.07.2022 року.

Склад ради

Голова ради:

Шайгородський Юрій Жанович – доктор політичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Опоненти

Офіційний опонент:

Андрійчук Тетяна Сергіївна – кандидат політичних наук, заступник завідувача відділу сприяння розвитку громадянського суспільства та взаємодії з громадськістю Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України. Старший викладач Києво-Могилянської школи урядування імені Андрія Мелешевича Національного університету „Києво-Могилянська академія”.

Офіційний опонент:

Новакова Олена Вікторівна – доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Рецензенти

Офіційний рецензент:

Єленський Віктор Євгенович – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Офіційний рецензент:

Рябчук Микола Юрійович – кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

 Дисертант

Дмитренко Олена Анатоліївна

Тема дисертаційного дослідження

Інституційна спроможність неурядового сектору в Україні

 Інформація про захист

Дата та час захисту: Буде повідомлено додатково

Місце захисту: захист відбудеться з використанням платформи Zoom.

Науковий керівник

Зеленько Галина Іванівна – доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Трансляція офіційного захисту:

Посилання на трансляцію

Meeting ID: 824 4363 0930

Passcode: 052327

Приєднані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Анотація

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію