Захист дисертацій PhD

Інформація

про підготовку до захисту дисертації Дмитренко О. А. на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань „05 – Соціальні та поведінкові науки”

за спеціальністю „052 – Політологія”

Дата створення ради

26.07.2022

 Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дмитренко Олени Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань „05 – Соціальні та поведінкові науки” за спеціальністю „052 – Політологія”.

Наказ директора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 59 від 26.07.2022 року.

Склад ради

Голова ради:

Шайгородський Юрій Жанович – доктор політичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Опоненти

Офіційний опонент:

Андрійчук Тетяна Сергіївна – кандидат політичних наук, заступник завідувача відділу сприяння розвитку громадянського суспільства та взаємодії з громадськістю Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України. Старший викладач Києво-Могилянської школи урядування імені Андрія Мелешевича Національного університету „Києво-Могилянська академія”.

Офіційний опонент:

Новакова Олена Вікторівна – доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Рецензенти

Офіційний рецензент:

Єленський Віктор Євгенович – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Офіційний рецензент:

Рябчук Микола Юрійович – кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

 Дисертант

Дмитренко Олена Анатоліївна

Тема дисертаційного дослідження

Інституційна спроможність неурядового сектору в Україні

 Інформація про захист

Дата та час захисту: 25 жовтня 2022 року о 15:00

Місце захисту: захист відбудеться з використанням платформи Zoom.

Науковий керівник

Зеленько Галина Іванівна – доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Трансляція офіційного захисту:

Посилання на трансляцію

Meeting ID: 824 4363 0930

Passcode: 052327

Приєднані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Анотація

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук Андрійчук Т. С.

Відгук Новакова О. В.

Рецензія Єленський В. Є.

Рецензія Рябчук М. Ю.

Відеозапис захисту дисертації Дмитренко О. А. від 25.10.2022

Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії