Захист дисертацій PhD

ІНФОРМАЦІЯ

про підготовку до захисту дисертації Гурківської А. І. на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань „05 – Соціальні та поведінкові науки” за спеціальністю „052 – Політологія”

Дата створення ради 30.11.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гурківської Альони Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань „05 – Соціальні та поведінкові науки” за спеціальністю „052 – Політологія”.

Наказ директора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 83 від 30.11.2023 року.

Склад ради

Голова ради:

Калакура Олег Ярославович – доктор політичних наук, професор зі спеціальності етнополітологія та державознавство, головний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Офіційні опоненти:

Закіров Марат Борисович – доктор політичних наук, доцент по кафедрі теорії та історії держави і права, старший науковий співробітник, завідувач відділу політологічного аналізу Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Волянюк Ольга Ярославівна – кандидат політичних наук, доцент по кафедрі політичних наук, доцент Українського державного університету імені М. П. Драгоманова.

Рецензенти:

Кондратенко Олег Юрійович – доктор політичних наук, доцент по кафедрі міжнародної інформації, провідний науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку  Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Кононенко Наталія Вікторівна – кандидат політичних наук,  провідний науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

 Дисертант

Гурківська Альона Ігорівна

Тема дисертаційного дослідження: Політична дійсність в епоху постправди: змістовно-функціональні особливості

Інформація про захист

Дата, час та місце захисту: 30 січня 2024 р. о 14:00. Захист відбудеться за допомогою платформи Zoom.

Науковий керівник: Самчук Зореслав Федорович – старший науковий співробітник, доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Посилання на трансляцію

Meeting ID: 865 5605 4990

Passcode: 0M23dn

Відеозапис захисту

Приєднані файли:

Abstract Hurkivska

Відгук Закірова М. Б. 
Відгук Волянюк О. Я. 
Рецензія Кондратенка О. Ю. 
Рецензія Кононенко Н. В. 

Гурківська_дис_29112023 final

Гурківська_дис_29112023 final.pdf

Рішення спеціалізованої вченої ради

 

ІНФОРМАЦІЯ

про підготовку до захисту дисертації Леонтьєва І. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань „05 – Соціальні та поведінкові науки” за спеціальністю „052 – Політологія”

Дата створення ради

22.08.2023

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Леонтьєва Івана Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань „05 – Соціальні та поведінкові науки” за спеціальністю „052 – Політологія”.

Наказ директора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 52 від 22.08.2023 року.

Склад ради:

Голова ради:

Калакура Олег Ярославович – доктор політичних наук, професор зі спеціальності етнополітологія та державознавство, головний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Офіційні опоненти:

Руденко Юлія Юріївна – доктор політичних наук, доцент по кафедрі філософії, провідний науковий співробітник Науково-організаційного центру Національної академії СБ України.

Тімашова Вікторія Михайлівна – доктор політичних наук, професор по кафедрі історії міжнародних відносин, професор у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Рецензенти:

Кондратенко Олег Юрійович – доктор політичних наук, доцент по кафедрі міжнародної інформації, провідний науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку  Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Ляшенко Тетяна Михайлівна – доктор політичних наук,  провідний науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

 Дисертант

Леонтьєв Іван Олегович

Тема дисертаційного дослідження

Цивілізаційний вибір як фактор політичного життя сучасної України

 Інформація про захист

Дата та час захисту: 26 жовтня 2023 року о 14:00

Місце захисту: захист відбудеться з використанням платформи Zoom.

Науковий керівник

Самчук Зореслав Федорович – старший науковий співробітник, доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Трансляція офіційного захисту:

Посилання на трансляцію

Meeting ID: 724 997 0043

Passcode: Y0972Q

Відеозапис захисту дисертації Леонтьєва І. О. від 26.10.2022

Приєднані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії _ Леонтьєв І. О.

Файл анотації _ Леонтьєв І. О.

Файл КЕП дисертації Леонтьєва І. О.

Відгук Руденко Ю. Ю.

ВІдгук  Тимашової В. М.

Рецензія Кондратенка О. Ю. 

Рецензія Ляшенко Т. М.

Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії_Леонтьєв

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про підготовку до захисту дисертації Дмитренко О. А. на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань „05 – Соціальні та поведінкові науки”

за спеціальністю „052 – Політологія”

Дата створення ради

26.07.2022

 Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дмитренко Олени Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань „05 – Соціальні та поведінкові науки” за спеціальністю „052 – Політологія”.

Наказ директора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 59 від 26.07.2022 року.

Склад ради

Голова ради:

Шайгородський Юрій Жанович – доктор політичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Опоненти

Офіційний опонент:

Андрійчук Тетяна Сергіївна – кандидат політичних наук, заступник завідувача відділу сприяння розвитку громадянського суспільства та взаємодії з громадськістю Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України. Старший викладач Києво-Могилянської школи урядування імені Андрія Мелешевича Національного університету „Києво-Могилянська академія”.

Офіційний опонент:

Новакова Олена Вікторівна – доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Рецензенти

Офіційний рецензент:

Єленський Віктор Євгенович – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Офіційний рецензент:

Рябчук Микола Юрійович – кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

 Дисертант

Дмитренко Олена Анатоліївна

Тема дисертаційного дослідження

Інституційна спроможність неурядового сектору в Україні

 Інформація про захист

Дата та час захисту: 25 жовтня 2022 року о 15:00

Місце захисту: захист відбудеться з використанням платформи Zoom.

Науковий керівник

Зеленько Галина Іванівна – доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Трансляція офіційного захисту:

Посилання на трансляцію

Meeting ID: 824 4363 0930

Passcode: 052327

Приєднані файли:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Анотація

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Відгук Андрійчук Т. С.

Відгук Новакова О. В.

Рецензія Єленський В. Є.

Рецензія Рябчук М. Ю.

Відеозапис захисту дисертації Дмитренко О. А. від 25.10.2022

Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії