Склад ради

Витяг з Додатку 1

до Наказу Міністерства освіти і науки України 23.12.2022 № 1166

„Про рішення з питань присудження наукових ступенів

і присвоєння вчених звань та внесення зміни до наказу

Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2022 року № 530”

 

             Утворити спеціалізовану вчену раду Д 26.181.01 в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки.

        Профіль ради 23.00.01 „֦Теорія та історія політичної науки”, 23.00.02 „Політичні інститути та процеси”, 23.00.05 „Етнополітологія та етнодержавознавство”

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.181.01

Голова ради:

 1. Войналович Віктор Анатолійович, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02.

Заступник голови:

 1. Зеленько Галина Іванівна, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01.

Вчений секретар:

 1. Калакура Олег Ярославович, доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.05.

Члени ради:

 1. Вільчинська Ірина Юріївна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри, Київський університет культури, спеціальність 23.00.01;
 2. Єленський Віктор Євгенович, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02;
 3. Кармазіна Марія Степанівна, доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01;
 4. Котигоренко Віктор Олексійович, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.05;
 5. Кочубей Лариса Олександрівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність 23.00.02;
 6. Круглашов Анатолій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.01;
 7. Кулик Володимир Михайлович, доктор політичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02;
 8. Ляшенко Тетяна Михайлівна, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02;
 9. Майборода Олександр Микитович, доктор історичних наук, професор, заступник директора, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01;
 10. Нагорняк Михайло Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 23.00.05;
 11. Ніколаєць Юрій Олексійович, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.05;
 12. Рафальський Олег Олексійович, доктор історичних наук, професор, директор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.05;
 13. Смолянюк Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, спеціальність 23.00.02;
 14. Солдатенко Валерій Федорович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01;
 15. Шайгородський Юрій Жанович, доктор політичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01;
 16. Явір Віра Анатоліївна, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, спеціальність 23.00.05.

Міністр                                                                                                                        Сергій Шкарлет