Склад ради

Витяг з Додатку 1

до Наказу Міністерства освіти і науки України

04.03.2020  № 387

 

«Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня  2019 року № 1643» 

Утворити  спеціалізовану вчену раду Д 26.181.01 в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій з галузі «Політичні науки» та за науковими спеціальностями: 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»; 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»;  23.00.05 «Етнополітологія та етнодержавознавство» на термін до 31 грудня 2020 року у складі:

Голова ради:

 1. Войналович Віктор Анатолійович, д.політ.н., професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.02.

Заступник голови ради:

 1. Зеленько Галина Іванівна, д.політ.н., професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.02.

Вчений секретар:

 1. Калакура Олег Ярославович, д.політ.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.05.

Члени ради:

 1. Бевз Тетяна Анатоліївна, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.01.
 2. Бушанський Валентин Вікторович, д.політ.н., доцент, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.01.
 3. Вільчинська Ірина Юріївна, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Київський університет культури Міністерства культури України, спеціальність 23.00.01.
 4. Ганжуров Юрій Семенович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність 23.00.02.
 5. Кармазіна Марія Степанівна, д.політ.н., професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.01.
 6. Котигоренко Віктор Олексійович, д.політ.н., професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.05.
 7. Кочубей Лариса Олександрівна, д.політ.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України, спеціальність 23.00.02.
 8. Круглашов Анатолій Миколайович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.01.
 9. Кулик Володимир Михайлович, д.політ.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.02.
 10. Ляшенко Тетяна Михайлівна, д.політ.н., провідний науковий співробітник, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02.
 11. Майборода Олександр Микитович д.і.н., член-кореспондент НАН України, професор, заступник директора, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.05.
 12. Михальченко Микола Іванович, д.філос.н., професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.01.
 13. Нагорняк Михайло Миколайович, д.політ.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 23.00.05.
 14. Рафальський Олег Олексійович, д.і.н., професор, директор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.05.
 15. Римаренко Сергій Юрійович, д.політ.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.05.
 16. Смолянюк Володимир Федорович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 23.00.02.
 17. Солдатенко Валерій Федорович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.01.
 18. Шайгородський Юрій Жанович, д.політ.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.01.
 19. Шкляр Леонід Євдокимович, д.політ.н., професор, пенсіонер, спеціальність 23.00.05.
 20. Явір Віра Анатоліївна, д.політ.н., старший науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, спеціальність 23.00.05.
 21. Яремчук Вячеслав Дмитрович, д.політ.н., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.02

Міністр                                                                                                                      Ганна НОВОСАД