Оголошення

26 листопада 2020 р. спеціалізована вчена рада Д 26.181.01 в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України за результатами прилюдного захисту дисертації «Сучасний український націоналізм: політологічні аспекти трансформації парадигми» присудила Сичу Олександру Максимовичу науковий ступень доктора політичних наук зі спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки

 

17 грудня 2020 р. спеціалізована вчена рада Д 26.181.01 в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України за результатами прилюдного захисту дисертації «Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. в Україні (на прикладі формування державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення)»,  присудила Чабанній Маргариті Валеріївні науковий ступень доктора політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.