Законодавча база

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, (далі – Інститут) НАН України є ланкою науково-дослідної діяльності і організаційної структури Національної академії наук України.

Інститут створено на базі Центру АН України з вивчення проблем національних відносин та Інституту політичних досліджень згідно із Постановою Президії АН України від 11 грудня 1991 року № 328.

Постановою Президії НАН України від 5 листопада 1997 року № 368 Інститут перейменовано на Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Інститут реорганізовано для проведення та координації наукових досліджень з питань: формування і розвиток політичних систем і політичних технологій, стан національних меншин та етнонаціональна політика в Україні, ситуація в церковно-релігійній сфері, етноконфесійні відносини і сучасна релігійна політика, місцеве самоврядування тощо. Інститут входить до складу Відділення історії, філософії та права НАН України. Постановою Президії НАН України від 14 грудня 2005 року № 280 Інституту присвоєно ім’я Івана Федоровича Кураса.

Інститут є державною бюджетною неприбутковою установою з правами юридичної особи. У своїй діяльності він керується чинним законодавством України, Статутом Національної академії наук України, “Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України”, затвердженими постановою Президії НАН України від 14.09.2016 № 180, іншими нормативними актами Національної академії наук України, Статутом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

За результатами державної атестації 2020 року Інститут віднесено до І класифікаційної групи наукових установ, про що видано Свідоцтво з терміном дії до 2025 року.

Місцезнаходження Інституту та юридична адреса:
01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 8.