Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 16394076 .

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Печерський р-н, віл Кутузова,8, 01011.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35228006000137 ГУДКУ м.Києва.   МФО 820019.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національна академія наук України. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 00019270.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України (спец кошти).

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: http://www.ipiend.gov.ua.

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами). (Послуги з постачання теплової енергії). Код за ДК 016-97 – 40.30.1.

5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: Очікувані обсяги 460 Гкал.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м. Київ, Печерський р-н, віл Кутузова,8, 01011.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 01.01.2012 р.-31.12.2012 р.

6. Найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори: ПАТ “Київенерго”, м. Київ, пл. І. Франка, 5, 01001, керівник – Соколовський Едуард Степанович, тел. (044)239-42-33.

7. Ціна пропозиції : 290000 (двісті дев’яносто  тисяч) гривень. З ПДВ.

8. Додаткова інформація: Документи надані юридичним відділом структурного відокремленого підрозділу “Енергозбут Київенерго”  м.  Київ,  вул..  Мельникова, 31, 04050, директор – Савенков Олексій Григорович.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                       Проценко С.В.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 16394076.

1.3. Місцезнаходження. м. Київ, Печерський р-н, віл Кутузова,8, 01011.

1.4. Посадова особа замовника,  відповідальна за проведення закупівлі (прізвище,  ім’я,  по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail). Проценко Сергій Володимирович — заступник директора з загальних питань, тел. (044) 286-76-73, факс (044) 286-76-73, e-mail: protsenko@ipiend.gov.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Національна академія наук України. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 00019270.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 16.11.2011 року.

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти Державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами). (Послуги з постачання теплової енергії). Код за ДК 016-97

– 40.30.1.

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг. 460 Гкал.

3.3.  Місце поставки товарів,  виконання робіт,  надання послуг: м. Київ, Печерський р-н, вул. Кутузова,8, 01011.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. З 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. ПАТ “Київенерго”

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 00131305.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,  телефон,  телефакс. м. Київ, пл. І. Франка, 5, 01001, тел. (044) 239-42-33.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. Абзац 2 пункту 2 статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:  де відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин)  на товари,  роботи чи послуги,  які можуть бути поставлені , виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем),  за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини,  якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника. Будівля установи по вул. Кутузова,8 приєднана до теплової мережі ПАТ

“Київенерго”. Точкою приєднання (813) теплового пункту установи є вхід магістралі 13 до виносної бойлерної по вул. Кутузова,6 (тепломережа знаходиться на балансі ПАТ “Київенерго”).  Джерелом постачання теплової енергії у гарячій воді є ТЕЦ-5,  що також належить ПАТ “Київенерго”.

Згідно листа Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України ПАТ “Київенерго” займає монопольне становище на ринку централізованого постачання теплової енергії у м.  Києві в межах наявних теплових мереж,  які надані в управління, повне господарське відання, користування, концесію Компанії.

Тому транспортування та отримання теплової енергії у гарячій воді є неможливим від інших постачальників з технічних причин.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

— Акт розмежування меж балансової належності теплових мереж та експлуатаційної відповідальності між ПАТ “Київенерго”  та Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф Кураса НАНУ (Додаток №6  до договору на постачання теплової енергії у гарячій воді від 01.12.2000 р. № 520536 гр.1242);

— Лист Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України

№ 26-01/3019 від 05.10.2011 року.

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора з загальних питань                                       С.В. Проценко