Центр історичної політології

Керівник Центру – доктор історичних наук, професор
Юрій Іванович ШАПОВАЛ

Центр історичної політології (ЦІП) було створено у 1998 році з метою започаткування нового дослідницького напряму в Інституті.

Основна мета ЦІП:

Проведення кваліфікованих досліджень закономірностей і тенденцій історичного розвитку політичних структур українського суспільства, оцінка ефективності політичних стратегій минулого, компаративний аналіз різних політичних систем та їх елементів з точки зору історичної ретроспективи та потреб сучасної політичної ситуації.

Завдання ЦІП:

  • опрацювання документальних джерел, друкованих матеріалів, іншої інформаційної бази;
  • публікація отриманих результатів дослідження у вигляді монографій, статей, науково-документальних видань, інформаційно-аналітичних матеріалів;
  • вироблення рекомендацій для сучасних політичних і державних структур;
  • популяризація накопичень знань через засоби масової інформації;
  • здійснення міжнародних зв’язків з метою координації зусиль з науковцями інших країн у дослідженні аналогічних та близьких наукових проблем, а також з метою реалізації спільних дослідницьких проектів.

ЦІП надане право створення тимчасових наукових колективів для проведення досліджень конкретних проблем.

ЦІП виступив ініціатором і координував роботу з виконання низки важливих науково-дослідницьких проектів. Зокрема, у 1999-2003 роках авторським колективом, згуртованим навколо ЦІП, було підготовлено фундаментальне шеститомне видання “Політична історія України. ХХ століття”, що вийшло друком у київському видавництві “Ґенеза”.

Контакти: тел.: 285-81-76

    Залишити лист