Відділ проблем світового політичного розвитку

Науковий керівник відділу – заступник директора Інституту з наукової роботи, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Майборода Олександр Микитович.

Відділ утворено у січні 2022 року на виконання рішення вченої ради Інституту (протокол № 5 від 14 вересня 2021 р.) та Бюро відділення історії, філософі та права НАН України (постанова № 9 від 21.10.2021 р.).

Метою діяльності відділу є дослідження тенденцій в еволюції світового політичного простору у його змістовних і структурних вимірах.

Відповідно до визначеної мети завданнями відділу є встановлення наявного співвідношення між демократичним і не демократичним сегментами світового політичного простору, загальної орієнтації різних частин світу на найбільш оптимальний для себе політичний устрій, виявлення взаємозалежності між політичною різноманітністю світу і стабільністю міжнародної системи.

Пріоритетними дослідницькими напрямами відділу, по яких мають вирішуватися визначені для нього завдання, передбачаються на найближчу перспективу виявлення перспектив еволюції політичних систем різних країн світу, встановлення регіональних і національних відмінностей у здійсненні народовладдя, вплив глобальних факторів на характер національних політичних систем, політичні аспекти змін у світовій економічній і соціальній структурах.

У 2022–2024 рр. відділом виконується науково-дослідна робота „Політична участь громадянського суспільства у зарубіжних країнах: еволюція форм і методів відносин з владою”.

Основний склад відділу:

  1. Майборода Олександр Микитович – заступник директора Інституту з наукової роботи, науковий керівник відділу, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України
  2. Кубальський Олег Нарцизович – головний науковий співробітник (за сумісництвом), кандидат філософських наук, доцент
  3. Кондратенко Олег Юрійович – провідний науковий співробітник (за сумісництвом), доктор політичних наук, доцент
  4. Ясінська Аліна Юріївнапровідний науковий співробітник, кандидат політичних наук
  5. Кияк Максим Тарасович – старший науковий співробітник, кандидат філософських наук
  6. Кияниця Леонід Леонідович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
  7. Коцур Віталій Вікторович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук, професор
  8. Палій Олександр Андрійович – в.о. наукового співробітника, кандидат політичних наук
  9. Герасименко Олександр Григорович – в.о. молодшого наукового співробітника

Контакти: 

лаборант: +38 (044) 286-66-39

науковий керівник відділу: +38 (044) 285 77 22