Коцур Віталій Вікторович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку, доктор історичних наук, професор.

Народився 4 жовтня 1986 р. м. Ромни, Сумської області.

У 2003 році із золотою медаллю закінчив середню школу № 1 міста Переяслав-Хмельницького, Київської області. У 2003 році працював провідним фахівцем Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

У 2006 році закінчив ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, здобув спеціальність викладача історії та правознавства. Протягом 2003–2007 рр. навчався в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародна інформація.

У 2006 році проходив стажування в м. Бремен в Deutsche Angestellten-Akademie, а також в CASAInternationale Sprachschule Bremen.

У 2009 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю „Міжнародна інформація”, отримав кваліфікацію „Інформаційний аналітик-міжнародник, перекладач”.

У 2010 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю „Фінанси”. У 2018 році – ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” за спеціальністю „Політологія”.

З 2007 по 2010 рр. навчався в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

У 2011 році, в спеціалізованій вченій раді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, захистив кандидатську дисертацію на тему: «Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї в контексті українсько-молдовських міждержавних відносин” та здобув науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство.

У 2020 році, в спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України, захистив докторську дисертацію на тему: „Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.” та здобув науковий ступінь доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з 2011 року на посадах наукового, старшого наукового співробітника відділу національних меншин. З 2010 року, за сумісництвом, працює на кафедрі політології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди – на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора кафедри.

У 2016 році проходив стажування в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Польща). Стажувався в Інституті історії та політології Поморської Академії в Слупську (Akademia Pomorska w Słupsku, Польща), брав участь у міжнародному стажуванні на базі п’ятого Міжнародного освітнього форуму-практикуму Ukrainian Global School (м. Київ, 2019).

З 2010 року є членом Європейської Асоціації наук з безпеки (European Association for Security).

Як керівник робочої групи та делегації від України, брав участь в реалізації міжнародного проєкту „Зміцнення міжкультурних зв’язків, подолання стереотипів” (EU Project 2017. “Strengthen Cross-Cultural Connections, Embrace the Differences”. Проєкт реалізовувався Стамбульським фондом науки та культури у межах програми освітніх обмінів Еразмус+ впродовж травня – листопада 2017 р.).

У 2017 році – виконавець датсько-українського проєкту „Права людини, демократія, різноманіття та інтернаціоналізація українського суспільства” (Danish Helsinki Committee for Human Rights „Human Rights, Democracy, diversity and internationalization of Ukrainian society”). Учасник програми ЄС Erasmus+ „Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних навчальних матеріалів – MoPED” (2017–2020 рр.).

Член Національної спілки краєзнавців України.

Голова громадської ради при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради (2017–2019). Секретар громадського формування з охорони правопорядку „Самооборона Переяславщини”, член громадських організацій „Майдан Переяславщини”, „Переяславський Скарб” та „Ресурсний центр сталого розвитку”.

Впродовж 2017–2018 рр. пройшов підвищення кваліфікації з міжнародного гуманітарного права (Інститут законодавства Верховної Ради України та Міжнародний Комітет Червоного Хреста), в Інституті післядипломної освіти за програмою „Практичний курс англійської мови”, в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України за програмою „Європейське парламентське право”.

Нагороджений відзнакою Європейської асоціації з безпеки (European Union. Krakow, 2012). Має подяку Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (2016). За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви нагороджений Орденом Святого Архістратига Михаїла (2017). Відзначений почесними грамотами Переяслав-Хмельницької міської ради (2017) та Київської обласної ради (2020).

Автор понад 140 публікацій з етнічної історії, етнополітології, державної політики щодо національних меншин в Україні, національної безпеки, конфліктології. Член авторського колективу монографій „Донбас в етнополітичному вимірі” (2014) та „Галичина в етнополітичному вимірі” (2017).

Коло наукових інтересів: національні меншини України, етнонаціональна політика, міжнародна та національна безпека, конфлікти на пострадянському просторі, освітній менеджмент.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science

Профіль в Academia.edu