Коцур Віталій Вікторович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу національних меншин інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

Народився 4 жовтня 1986 року

Місце народження – м. Ромни, Сумська область.

Громадянин України

Освіта: повна вища

У 2006 році закінчив магістратуру ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію викладача історії та правознавства.

У 2007 році зарахований до аспірантури ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” на навчання з відривом від виробництва, наказ № 26 від 27.10.2007 р.

 

Трудова діяльність:

З 2010 по 2011 рік викладач кафедри політології ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

7 червня 2011 в інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: “Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї в контексті українсько-молдовських міждержавних відносин” та здобув науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство.

З вересня 2011 молодший науковий співробітник відділу національних меншин інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

З вересня 2012 на посаді наукового співробітника відділу національних меншин інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

З 2014 на посаді старшого наукового співробітника відділу національних меншин інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

Член Європейської асоціації з безпеки – http://www.eas.info.pl/

Статті:

2009 рік

 

 1. Конфлікти на пострадянському просторі: уроки для України: матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [“Соціум. Наука. Культура”], (Київ, 28-30 січня 2009р.)/ Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія) – К., 2009. – 96 с.
 2. Коцур В.В. Використання теми “боротьба з тероризмом” у підготовці фахівців політологів / В.В.Коцур // Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика [зб. наук. праць / наук. ред. Коцур В., Євтух М., Доброскок І.] – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2009 – Вип. 2. – С.235-238
 3. Коцур В.В. Від війни на Кавказі до нестійкого миру (до 10-ї річниці початку другої чеченської війни) / В.В.Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2009. – Випуск 28. – С.436-443
 4. Коцур В.В. Глобальний вимір тероризму: історія, уроки, досвід боротьби Російської Федерації і світового співтовариства / В.В.Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2009. – Випуск 27. – С.383-390
 5. Коцур В.В. Конфлікти на пострадянському просторі: уроки для України: матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [“Соціум. Наука. Культура”], (Київ, 28-30 січня 2009р.)/ Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія) – К.: ТОВ “ТК Меганом”, 2009. – С. 57-59
 6. Коцур В.В. П’ять років трагедії у Беслані: західноєвропейська та російська преса про теракт 1 вересня 2004 року (порівняльний аналіз) / В.В.Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип.23. – С.176-183

 

2010 рік

 

 1. Коцур В.В. Історико-політичні витоки Придністровської проблеми / В.В. Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Вип. 42 (12). – С. 670-678
 2. Коцур В.В. Конфлікти на пострадянському просторі в системі міжнародного права / В.В.Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький: ФОП І.С. Майданченко, 2010. – Вип.25. – С.209-217
 3. Коцур В.В. Міждержавні відносини України та Молдови на шляху до стратегічного партнерства: матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Україна наукова”, (Київ, 20-22 грудня 2010р.)/ Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія) – К.: ТОВ “ТК Меганом”, 2010. – С.6-9
 4. Коцур В.В. Придністровська проблема як загроза національній безпеці Республіки Молдова / В.В. Коцур // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. – К.: «ІНТАС», 2010. – Вип. 50. – С. 392-401
 5. Коцур В.В. Пріоритетні напрямки міждержавних взаємин України та республіки Молдови в ХХ столітті / В.В.Коцур// Розвиток наукових досліджень – 2010: матеріали шостої науково-практичної конференції, м. Полтава, 22-24 листопада 2010р.: – Полтава: Вид-во “ІнтерГрафіка”, 2010. – Т.3. – С.41-45.
 6. Коцур В.В. Роль ОБСЄ у вирішенні конфлікту в Придністров’ї / В.В. Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Вип. 41 (11). – С. 583-590
 7. Коцур В.В. Роль ОБСЄ у вирішенні конфлікту в Придністров’ї / В.В.Коцур// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття” // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: СПД Кузьмичова Р.Ю., 2010. – С.150-154.
 8. Коцур В.В. Тероризм в Російській Федерації початку ХХ століття: відображення в сучасному науковому та інформаційному просторі/ В.В.Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 32. – С.319-325
 9. Коцур В.В. Тероризм у сучасному світі: соціально-психологічні особливості терористів / В.В.Коцур // «Історія повсякденності: теорія та практика»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції., Переяслав-Хмельницький, травень 2010. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.] . – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 214-217.
 10. Коцур В.В. Терористичні акти в Російській Федерації в ХХІ столітті та їх вплив на розвиток туризму і рекреації / В.В.Коцур // Securitology. – Krakow, 2010. – Nr. 2 (12). – S.34-43.
 11. Коцур В.В. Україна і Республіка Молдова: пріоритетні напрямки міждержавних взаємин та стратегічного партнерства в ХХ ст. / В.В.Коцур // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2010. – Вип. 4. – С.151-158
 12. Правові основи політики боротьби з тероризмом у Росії (кінець ХХ – початок ХХІ століття): матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [“Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку”], (Переяслав-Хмельницький, 28-30 квітня 2009р.)/ ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, молодіжна громадська організація “Незалежна асоціація молоді”, студентське наукове товариство історичного факультету “Комітет дослідження історії та сучасності” – Переяслав-Хмельницький, 2009. – С. 68-71.

 

2011 рік

 

 1. Коцур В.В. Джерела та історіографія етнополітичної ситуації в Придністров’ї як чиннику міждержавних відносин України і Молдови. / В.В. Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.27. – С.209-217
 2. Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї: українсько-молдовські взаємини у гуманітарній сфері / В.В. Коцур // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – Київ, 2011 – Вип. 6(56). – С.421-433
 3. Коцур В.В. Забезпечення Миру в Придністров’ї: плани, цілі та взаємодія України, Росії, Молдови, ОБСЄ / В.В.Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 45. – С.646-654
 4. Коцур В.В. Концептуально-теоретичні засади дослідження етнополітичних конфліктів/ В.В.Коцур // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2011. – Вип. 5. – С.160-168
 5. Коцур В.В. Прикордонна місія ЄС «EUBAM»: українсько-молдовська міждержавна взаємодія / В.В. Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.28. – С. 224-230
 6. Коцур В.В. Роль прикордонної місії ЄС «EUBAM» у підтриманні безпеки життєдіяльності на прикордонній ділянці міждержавного кордону України і Молдови / В.В. Коцур // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.23. – С.371-379
 7. Коцур В.В. Україна в системі міжнародної безпеки і співробітництва: навчально-методична програма та  модульно-контрольні завдання/ В.В. Коцур. –  Переяслав-Хмельницький, 2011. – 58с.

 

2012 рік

 

 1. Коцур В.В. Джерела етнополітичної ситуації в Придністров’ї як чинник у міждержавних відносин України і Молдови. / В.В. Коцур // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – Київ, 2012 – Спеціальний випуск. – С.151-169
 2. Коцур В.В. Міжнародне Право: навчально-методична програма та модульно-контрольні завдання/ В.В. Коцур. –  Переяслав-Хмельницький, 2012. – 58с.
 3. Коцур В.В. Терористична загроза у сучасному соціумі: практики застереження (на прикладі Російської Федерації) / В.В. Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.29. – С.358-363
 4. Коцур В.В. Етнополітична специфіка Донбасу та її відображення в англомовній історіографії / В.В.Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 62. – С. 541-546
 5. Коцур В.В., Siguencia L.O. Актуальні проблеми міжнародної безпеки в навчальних програмах вищої школи України / В.В. Коцур, L.O. Siguencia // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.27. – С.362-366

2014 рік

 

 1. International Instruments of Minority Rights Protection and Their Implementation in Ukraine: Politologic Discourse / Vitaliy Kotsur // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin, 2014 – Volume VІІІ. – P. 478 – 485
 2. Коцур В.В. «Гібридна війна» в Україні: наслідки для європейської безпеки / В.В. Коцур // Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи. Збірник наукових праця. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С.108-114
 3. Коцур В.В. Особливості забезпечення мовного права російської національної меншини в Україні на поч. ХХІ ст. / В.В. Коцур // «Суспільні науки: виклики і сьогодення»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 1-2 серпня 2014 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – С.91-94
 4. Коцур В.В. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських теренах початку 1990-х рр.. ХХ ст. у поглядах вітчизняних науковців / В.В. Коцур // «Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 жовтня 2014 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук» 2014. – С. 95-99
 5. Ethno-Political Conflicts within politological discource / Vitaliy Kotsur // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin, 2014 – Volume
 6. Коцур В.В. Суспільно-політичне життя Галичини наприкінці 80-х – початку  90-х рр. ХХ ст.: історіографія / В.В.Коцур // Гілея: науковий збірник. Збірник наукових праць/ гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2014. – Вип. 90. – С.
 7. Коцур В., Гайдаєнко І. Молодіжний рух в Україні (друга половина 80-х рр. ХХ ст.)/ В. Коцур, І. Гайдаєнко // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 6. / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 99-107

2015 рік

 

 1. Коцур В.В. Громадсько-політична діяльність національних меншин Закарпаття у 1990-рр. / В.В. Коцур // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 7.
 2. Коцур В.В. Національні меншини Галичини у виборчій кампанії 1989-1990 р. / В.В. Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип.36.
 3. Коцур В.В. Особливості діяльності національних меншин Київщини на поч.. ХХІ ст../ В.В. Коцур // Zbiór raportów naukowych. „Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka„ (30.03.2015 – 31.03.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – 92 str., С. 49-53 (0,3 д.а) – http://конференция.com.ua/files/file/scientific_conference_39/zbornik_39_6.pdf
 4. Коцур В.В. Російсько-українська «гібридна» війна у вітчизняному та зарубіжному політологічному дискурсі / В.В. Коцур // Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи. Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С.128-141
 5. Коцур В.В. Політичні процеси в Галичині наприкінці 1980 – на початку 1990х рр. Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 8. – С. 49-55.
 6. Коцур В.В. Роль Галичини у процесі суверенізації УРСР наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр. / В.В. Коцур // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37.
 7. Коцур В.В. Гібридні війни як феномен ХХІ ст.. / В.В. Коцур // Всеукраїнська наукова конференція «Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції» – 19 листопада 2015 р. Національний університет харчових технологій, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, Київ 2015

 

Коло наукових інтересів:

 • національні меншини України;
 • міжнародна безпека;
 • конфлікти на пострадянському просторі.