Рада молодих учених

У 2020 р. в Інституті було створено раду молодих учених – колегіальний дорадчий орган співроібтників та аспірантів, які відповідають законодавчо визначеним критеріям.

Головне завдання ради молодих учених – сприяти професійному становленню й науковому розвитку молодих вчених, накопиченню досвіду наукових досліджень, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді Інституту.

Голова ради молодих учених – Новородовський Валерій Вікторович, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу етнополітології.

Секретар ради – Ясінська Аліна Юріївна, кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку.

Станом на 01.01.2022 р. членами ради є 11 співробітників та аспірантів Інституту.