Рада молодих вчених

У 2020 р. в Інституті було створено раду молодих вчених – колегіальний дорадчий орган співроібтників та аспірантів, які відповідають законодавчо визначеним критеріям.

Головне завдання ради молодих вчених – сприяти професійному становленню й науковому розвитку молодих вчених, накопиченню досвіду наукових досліджень, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді Інституту.

Станом на 01.01.2023 р. членами ради є 10 співробітників та аспірантів Інституту.