Аспірантура та докторантура

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України є однією з провідних установ у сфері підготовки наукових кадрів в галузі політичних наук в Україні.

У 2017 році, відповідно до нових правил, Інститут отримав ліцензію на підготовку докторів філософії (третій рівень вищої освіти на основі ступеня магістра і водночас – перший науковий ступінь) за спеціальністю 052 – політологія. Навчання в аспірантурі розраховане на чотири роки, а в докторантурі – два.

На початку 2022 р. Інститут успішно пройшов акредитацію освітньо-наукової програми 052 Політологія і отримав відповідний сертифікат.

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. Програма підготовки доктора філософії включає низку навчальних дисциплін, зокрема:

  • Методологія наукових досліджень
  • Теорія і практика політичних досліджень
  • Політична система суспільства
  • Етнополітологія
  • Історія політичних вчень
  • Політична конфліктологія
  • Політична міфологія
  • Політичні комунікації
  • Етносоціальний склад сучасного українського суспільства.

Частина освітньо-наукової програми (з філософії та англійської мови) підготовки докторів філософії забезпечується Центрами Національної академії наук України.

З Правилами прийому до аспірантури та докторантури, Положенням про Приймальну комісію та Програмою вступних іспитів можна ознайомитися на відповідних розділах сайту.

Приймання документів до аспірантури відбувається з 1 липня до 10 вересня. Оформлені відповідно до вимог документи подавати до кабінету 210, або 203. Зарахування до аспірантури – з 1 листопада.

Документи до докторантури Інституту приймаються протягом року. Зарахування на конкурсній основі – з 1 вересня.

Завідувач аспірантури, гарант освітньої програми – Ковалевський Владислав Олегович.

Телефони для довідок:

+38 (044) 285-70-49

+38 (044) 285-53-80

+38 (044) 286-66-39

+3 8 (095) 240 48 04