Аспірантура та докторантура

Оголошується конкурс на вступ до аспірантури  Інституту на 2020-2021 рр.

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф Кураса НАН України оголошує конкурс на навчання здобувачів вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії (3-й освітній рівень) за спеціальністю 052 – політологія.

Розпочато прийом документів.

Оформлені відповідно до вимог документи подавати до кабінету 210 (або 203).

Телефони Приймальної комісії: 044-285-70-49, 044-285-53-80, 044-286-66-39.