Нормативна база

У своїй освітньо-науковій діяльності Інститут керується чинним законодавством, підзаконними та відомчими актами та затвердженими положеннями:

Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 р. “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Положення про науково-дослідний відділ

Розпорядження Президії НАН України “Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських та мовних компетентностей“.

Наказ МОН № 133-л від 23.06.2017 р. “Про ліцензування освітньої діяльності”.

Наказ МОН № 977 від 11.07.2019 р. “Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. № 880/33856).