Річний план закупівель на 2012 рік

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2012 рік
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф. Кураса (код ЄДРПОУ 16394076)

Голова тендерного комітету                                                 Проценко С.В.

(Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 1 N 21.02.2012 р.)