Аспірантура

Аспірантура функціонує в Інституті з моменту його заснування. За цей час було підготовлено близько понад 230 високопрофесійних та кваліфікованих кандидатів та докторів наук. Значна частина з цих кадрів працює на керівних посадах в державних, наукових та освітніх установах України та органах місцевого самоврядування.

 

У 2017 році відповідно до нових правил Інститут отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії з політології) за спеціальністю «052 – Політологія». У 2021 році ліцензія була переоформлена відповідно до нових правил, а на початку 2022 р. Інститут успішно пройшов процедуру акредитації освітньої програми підготовки докторів філософії (детальніше див.: Акредитація та ліцензування) та отримав відповідний сертифікат до 2027 р.

 

Ви можете ознайомитися з нормативною базою освітньо-наукової діяльності Інституту, інформацією для вступників, відомостями для аспірантів, а також станом акредитації та ліцензування аспірантури.

 

Керівником цього напряму діяльності Інституту, а також гарантом чинної освітньої програми є Ковалевський Владислав Олегович, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів.

Телефони для довідок:

+38 (044) 285-70-49

+38 (044) 285-53-80

+38 (044) 286-66-39

+3 8 (095) 240 48 04