Відділи

Основними науково-дослідними структурними підрозділами Інституту є відділи:

  1. Відділ теорії та історії політичної науки тел. +38 (044) 285-73-11
  2. Відділ теоретичних та прикладних проблем політології тел. +38 (044) 286-27-81
  3. Відділ етнополітології тел. +38 (044) 285-93-78
  4. Відділ соціально-політичної історії тел. +38 (044) 284-69-85
  5. Відділ національних меншин тел. +38 (044) 285-96-92