Дослідження молодих науковців

Новородовський Валерій Вікторович, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу етнополітології – «Етнічна структура населення».

Ясінська Аліна Юріївна кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку – «Електоральна поведінка».

Коцур Віталій Вікторович, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку – «Геополітичні впливи і переваги».

Кияниця Леонід Леонідович, кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку – «Політичні трансформації в Україні і світі».

Теми наукових досліджень аспірантів Інституту:

Олена Дмитренко (2017):
“Інституційна спроможність неурядового сектору України”

Іван Леонтьєв (2018):
“Цивілізаціїйний вибір як фактор політичного життя сучасної України”

Анна Бучинська (2018):
«Електоральна участь в структурі політичної участі громадян України (на прикладі парламентських виборів 2014 та 2019 років)»

Валентина Зарічанська (2018):
“Релігія і політика в суспільному просторі сучасної України: взаємовпливи та їх сутнісна характеристика”

Альона Гурківська (2019):
“Політична пропаганда Російської Федерації в Україні в період 2014 – 2020 рр.: суб’єкти, механізми, запобігання та протидія”

Єлізавета Сафонюк (Томашевська) (2020):
“Європейська Хартія Регіональних мов або мов меншин:політико-правовий досвід застосування в Україні”

Марина Баранівська (2021):
“Популізм як складова політичного дискурсу: семіотичний аналіз”

Богдан Курудз (2021):
“Громадські організації у владних відносинах у регіоні. Досвід Черкащини 2010-2019 років”.