Дослідження молодих науковців

Новородовський Валерій Вікторович, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу етнополітології – „Етнічна структура населення”.

Ясінська Аліна Юріївна кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку – „Електоральна поведінка”

Коцур Віталій Вікторович, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку „Геополітичні впливи і переваги”.

Кияниця Леонід Леонідович, кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку – „Політичні трансформації в Україні і світі”.

Дмитренко Олена Анатоліївна, доктор філософії з політології, молодший науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів – „Інституційна спроможність громадянського суспільства”

Теми наукових досліджень аспірантів Інституту:

Альона Гурківська (2019):
„Політична пропаганда Російської Федерації в Україні в період 2014 – 2020 рр.: суб’єкти, механізми, запобігання та протидія”

Єлізавета Сафонюк (Томашевська) (2020):
„Європейська Хартія Регіональних мов або мов меншин:політико-правовий досвід застосування в Україні”

Марина Баранівська (2021):
„Популізм як складова політичного дискурсу: семіотичний аналіз”

Богдан Курудз (2021):
„Громадські організації у владних відносинах у регіоні. Досвід Черкащини 2010-2019 років”.

Владислав Вельгус (2022):
„Громадянське суспільство країн Міжмор’я, як суб’єкт боротьби з російською регіональною культурною гегемонією”.