Акредитація та ліцензування

У 2017 р. відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Інститут отримав ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні – наказ МОН № 133-л від 23.06.2017 р. “Про ліцензування освітньої діяльності”.

У 2021 р. Інститут підтвердив кваліфікацію та відповідність нормативним критеріям та переоформив ліцензію згідно з новими вимогами – наказ МОН № 171-л від 15.09.2021 р.

Витяг з реєстру суб’єктів освітньої діяльності. Ліцензійний обсяг – 10 осіб.

У 2021 р. відповідно до наказу МОН № 977 від 11.07.2019 р. “Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. № 880/33856) Інститут подав документи на акредитацію освітньої програми за спеціальністю 052 – Політологія.