Дирекція інституту

Директор Інституту – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України Рафальський Олег Олексійович
тел.: +38 (044) 285-65-61; тел./факс: +38 (044) 286-62-61

Заступник директора з наукової роботи, науковий керівник відділу проблем світового політичного розвитку – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Майборода Олександр Микитович
тел.: +38 (044) 285-73-11

Заступник директора з наукової роботи, науковий керівник відділу теорії та історії політичної науки – доктор політичних наук, професор Шайгородський Юрій Жанович
тел.: +38 (044) 285-49-67

Вчений секретар – кандидат історичних наук, доцент Перевезій Віталій Олександрович
тел.: +38 (044) 285-70-49

Заступник директора із загальних питань – Проценко Сергій Володимирович
тел.: +38 (044) 286-76-73

До складу дирекції Інституту входять також завідувачі відділів: