Перевезій Віталій Олександрович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Вчений секретар Інституту, кандидат історичних наук, доцент.

1972 р.н. У 1994 р. закінчив історичний факультет Прикарпатського університету (м. Івано-Франківськ). З 1995 до 1998 рр. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. В 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему “Просвітницька діяльність Української греко-католицької церкви у 20-30-х роках ХХ століття”. З 1999 року – старший науковий співробітник відділу етнополітології ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України. Як член Центру проблем церкви і етноконфесійних досліджень займається проблемами взаємодії релігії і політики, державно-церковних відносин, релігійних конфліктів.

За час роботи у Центрі брав участь у розробці науково-дослідних робіт “Державно-церковні відносини в сучасній Україні”, “Роль релігійних організацій у розбудові громадянського суспільства в сучасній України” “Суспільно-політичні орієнтації релігійних організацій в сучасній Україні”. Автор понад 30 наукових публікацій, серед яких індивідуальна монографія “Служіння Богу і народу: українська греко-католицька церква між двома світовими війнами”. За значні наукові здобутки нагороджений стипендією Президента України для наукової молоді. У 2001 р. відзначений премією київського міського голови з нагоди Дня молоді.

Окрім наукової роботи займається викладацькою діяльністю.

З 1998 р. – доцент кафедри філософії і суспільно-гуманітарних дисциплін Державної академії статистики обліку і аудиту Держкомстату України.