Перевезій Віталій Олександрович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Вчений секретар Інституту, кандидат історичних наук, доцент.

Народився 9 жовтня 1972 року в с. Красносілка Бершадського району Вінницької області.

У 1994 р. закінчив історичний факультет Прикарпатського університету (м. Івано-Франківськ) за спеціальністю „історія і методика виховної роботи”.

У 1995–1998 рр. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

В 1998 році у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на тему „Просвітницька діяльність Української греко-католицької церкви у 20-30-х роках ХХ століття” за спеціальністю 07.00.01 – історія України та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з 1999 року – на посаді старшого наукового співробітника відділу етнополітології, а з 2005 року – вченого секретаря Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Брав участь у розробці науково-дослідних тем: „Державно-церковні відносини в сучасній Україні”, „Роль релігійних організацій у розбудові громадянського суспільства в сучасної України”, „Суспільно-політичні орієнтації релігійних організацій в сучасній Україні”, „Етнополітична культура в Україні: дискурсивне осмислення”, „Політика пам’яті в сучасній Україні: етнополітичні аспекти”, „Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій в сучасній Україні”, „Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства” та інших.

Роботу в Інституті тривалий час суміщав з викладацькою – працював  доцентом кафедри філософії Київського національного університету культури і мистецтв (1998–1999), доцентом кафедри філософії і суспільно-гуманітарних дисциплін Державної академії статистики обліку і аудиту Держкомстату України (1999–2016).

Науковий керівник захищеної кандидатської дисертації за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Рецензент фахового наукового видання – журналу „Політичні  дослідження”.

Нагороджений орденом „За заслуги” ІІІ ступеня (2019), відзнакою НАН України „За професійні здобутки” (2016). Лауреат премії Київського міського голови (2001).

Автор близько 60 наукових праць, зокрема індивідуальної монографії та 15 розділів у колективних монографіях.

Коло наукових інтересів: проблемами взаємодії релігії та політики, державно-церковних відносин, релігійних конфліктів; процеси політичної інституціоналізації.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science