Співробітники

Список наукових співробітників

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України

Сортування за алфавітним порядком

 ДИРЕКЦІЯ

 1. Рафальський Олег Олексійович – директор Інституту, доктор історичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України
 2. Майборода Олександр Микитович – заступник директора Інституту, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України
 3. Шайгородський Юрій Жанович – заступник директора Інституту, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України
 4. Перевезій Віталій Олександрович – вчений секретар, кандидат історичних наук, доцент

ВІДДІЛ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

 1. Шайгородський Юрій Жанович – заступник директора Інституту, науковий керівник відділу, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України
 2. Бевз Тетяна Анатоліївна – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 3. Солдатенко Валерій Федорович – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 4. Шаповал Юрій Іванович – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 5. Бойко Олександр Дмитрович – провідний науковий співробітник (за сумісництвом), доктор політичних наук, професор
 6. Яремчук В’ячеслав Дмитрович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент
 7. Горбатюк Микола Володимирович – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
 8. Зорич Оксана Остапівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 9. Чорний Олександр Олександрович – науковий співробітник, кандидат філософських наук
 10. Мачуський Валерій Валерійович – молодший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук

ВІДДІЛ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ПРОЦЕСІВ

 1. Зеленько Галина Іванівна – завідувач відділу, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
 2. Козьма Василь Васильович – в.о. головного наукового співробітника, доктор політичних наук, професор
 3. Балабан Ростислав Валерійович – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук
 4. Кононенко Наталія Вікторівна – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук
 5. Ляшенко Тетяна Михайлівна – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук
 6. Брехаря Світлана Григорівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 7. Ковалевський Владислав Олегович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник
 8. Овчар Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 9. Ситник Світлана Володимирівна –  старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, доцент
 10.  Лісецький Костянтин Анатолійович – молодший науковий співробітник (за сумісництвом)

ВІДДІЛ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ІДЕОЛОГІЇ

 1. Ніколаєць Юрій Олексійович – завідувач відділу, доктор історичних наук, професор
 2. Войналович Віктор Анатолійович –  головний науковий співробітник (за сумісництвом), доктор політичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України
 3. Єленський Віктор Євгенович – головний науковий співробітник (за сумісництвом), доктор філософських наук, професор
 4. Кулик Володимир Михайлович – головний науковий співробітник, доктор політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України
 5. Самчук Зореслав Федорович – головний науковий співробітник, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України
 6. Гай-Нижник Павло Павлович – в.о. провідного наукового співробітника, доктор історичних наук
 7. Поліщук Юрій Миколайович – провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент
 8. Рябчук Микола Юрійович – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук
 9. Леонтьєв Іван Олегович – молодший науковий співробітник, доктор філософії з політології
 10. Набок Світлана Валеріївна – молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

ВІДДІЛ ПРОБЛЕМ СВІТОВОГО ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

 1. Майборода Олександр Микитович – заступник директора Інституту, науковий керівник відділу, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України
 2. Кубальський Олег Нарцизович –  головний науковий співробітник (за сумісництвом), кандидат філософських наук, доцент
 3. Кондратенко Олег Юрійович – провідний науковий співробітник (за сумісництвом), доктор політичних наук, доцент
 4. Ясінська Аліна Юріївнапровідний науковий співробітник, кандидат політичних наук
 5. Кияк Максим Тарасович – старший науковий співробітник, кандидат філософських наук
 6. Кияниця Леонід Леонідович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 7. Коцур Віталій Вікторович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук, професор
 8. Палій Олександр Андрійович – в.о. наукового співробітника, кандидат політичних наук
 9. Герасименко Олександр Григорович – в.о. молодшого наукового співробітника

ВІДДІЛ ЕТНОПОЛІТОЛОГІЇ

 1. Котигоренко Віктор Олексійович – завідувач відділу, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 2. Калакура Олег Ярославович – головний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор
 3. Дегтеренко Анастасія Миколаївна – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук, доцент
 4. Кочан Наталія Іванівна – провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник
 5. Подольський Анатолій Юхимович – провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук
 6. Козерод Олег Віталійович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 7. Мазука Людмила Іванівна – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук
 8. Туров Ігор Вікторович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 9. Ляшенко Олексій Олексійович – науковий співробітник, кандидат історичних наук
 10. Носова Світлана Ісааківна – науковий співробітник
 11. Камінський Руслан Володимирович – молодший науковий співробітник
 12. Новородовський Валерій Вікторович – молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук
 13. Сінельнікова Наталія Миколаївна – молодший науковий співробітник