Співробітники

Список наукових співробітників

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України

Сортування за алфавітним порядком

 ДИРЕКЦІЯ

 1. Рафальський Олег Олексійович – директор Інституту, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.
 2. Майборода Олександр Микитович – заступник директора Інституту, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України
 3. Шайгородський Юрій Жанович – заступник директора Інституту, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України
 4. Перевезій Віталій Олександрович – вчений секретар, кандидат історичних наук, доцент

ВІДДІЛ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

 1. Самчук Зореслав Федорович – головний науковий співробітник, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України
 2. Шаповал Юрій Іванович – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 3. Гриневич Владислав Анатолійович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, старший науковий співробітник
 4. Подольський Анатолій Юхимович – провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук
 5. Ковалевський Владислав Олегович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник
 6. Козерод Олег Віталійович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 7. Туров Ігор Вікторович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 8. Носова Світлана Ісааківна – науковий співробітник
 9. Чорний Олександр Олександрович – науковий співробітник, кандидат філософських наук
 10. Кучеренко Ірина Миколаївна – молодший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 11. Сінельнікова Наталія Миколаївна – молодший науковий співробітник

ВІДДІЛ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ ПОЛІТОЛОГІЇ

 1. Зеленько Галина Іванівна – завідувач відділу теоретичних та прикладних проблем політології, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
 2. Кондратенко Олег Юрійович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент
 3. Ляшенко Тетяна Михайлівна – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук
 4. Балабан Ростислав Валерійович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 5. Кононенко Наталія Вікторівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 6. Кияниця Леонід Леонідович – науковий співробітник, кандидат політичних наук
 7. Щербенко Едуард Васильович – науковий співробітник, кандидат філософських наук
 8. Брехаря Світлана Григорівна – молодший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 9. Мачуський Валерій Валерійович – молодший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

 1. Кармазіна Марія Степанівна – завідувач відділом, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 2. Бевз Тетяна Анатоліївна – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 3. Солдатенко Валерій Федорович – головний науковий співробітник, докор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 4. Яремчук В’ячеслав Дмитрович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент
 5. Горбатюк Микола Володимирович – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
 6. Зорич Оксана Остапівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 7. Ясінська Аліна Юріївна – науковий співробітник, кандидат політичних наук

ВІДДІЛ ЕТНОПОЛІТОЛОГІЇ

 1. Войналович Віктор Анатолійович – завідувач відділу етнополітології, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України
 2. Єленський Віктор Євгенович – головний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор
 3. Кулик Володимир Михайлович – головний науковий співробітник, доктор політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України
 4. Поліщук Юрій Миколайович – провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент
 5. Рябчук Микола Юрійович – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук
 6. Римаренко Сергій Юрійович – старший науковий співробітник, доктор політичних наук, старший науковий співробітник
 7. Кияк Максим Тарасович – науковий співробітник, кандидат філософських наук
 8. Набок Світлана Валеріївна – молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

ВІДДІЛ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

 1. Котигоренко Віктор Олексійович – завідувач відділу національних меншин, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 2. Калакура Олег Ярославович – головний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор
 3. Кочан Наталія Іванівна – провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник
 4. Дегтеренко Анастасія Миколаївна – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук, доцент
 5. Ніколаєць Юрій Олексійович – провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор
 6. Коцур Віталій Вікторович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент
 7. Ковач Леся Леонідівна – науковий співробітник, кандидат історичних наук
 8. Ляшенко Олексій Олексійович – науковий співробітник, кандидат історичних наук
 9. Камінський Руслан Володимирович – молодший науковий співробітник
 10. Новородовський Валерій Вікторович – молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук