Співробітники

Список наукових співробітників

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф. Кураса НАН України

Сортування за алфавітним порядком

Дирекція

 1. Рафальський Олег Олексійович – директор Інституту, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України.
 2. Майборода Олександр Микитович – заступник директора Інституту, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України
 3. Перевезій Віталій Олександрович – вчений секретар, кандидат історичних наук, доцент

Відділ теорії та історії політичної науки

 1. Михальченко Микола Іванович – завідувач відділу теорії та історії політичної науки, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 2. Шайгородський Юрій Жанович – головний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор
 3. Гриневич Владислав Анатолійович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, старший науковий співробітник
 4. Шаповал Юрій Іванович – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 5. Ковалевський Владислав Олегович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник
 6. Подольський Анатолій Юхимович – провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук
 7. Козерод Олег Віталійович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 8. Туров Ігор Вікторович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 9. Кучеренко Ірина Миколаївна – молодший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 10. Носова Світлана Ісааківна – науковий співробітник
 11. Чорний Олександр Олександрович – науковий співробітник, кандидат філософських наук
 12. Заремба Олександр Верленович – молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук
 13. Сінельнікова Наталія Миколаївна – молодший науковий співробітник

Відділ теоретичних та прикладних проблем політології

 1. Зеленько Галина Іванівна – завідувач відділу теоретичних та прикладних проблем політології, доктор політичних наук, професор
 2. Кондратенко Олег Юрійович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук
 3. Щербенко Едуард Васильович – науковий співробітник, кандидат філософських наук
 4. Балабан Ростислав Валерійович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 5. Кононенко Наталія Вікторівна – науковий співробітник, кандидат політичних наук
 6. Ляшенко Тетяна Михайлівна – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук
 7. Мачуський Валерій Валерійович – молодший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук
 8. Брехаря Світлана Григорівна – молодший науковий співробітник, кандидат політичних наук

Відділ соціально-політичної історії

 1. Кармазіна Марія Степанівна – завідувач відділом, доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 2. Бевз Тетяна Анатоліївна – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 3. Солдатенко Валерій Федорович – головний науковий співробітник, докор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 4. Самчук Зореслав Федорович – головний науковий співробітник, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України
 5. Яремчук В'ячеслав Дмитрович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент
 6. Зорич Оксана Остапівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 7. Горбатюк Микола Володимирович – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
 8. Ясінська Аліна Юріївна – науковий співробітник, кандидат політичних наук

Відділ етнополітології

 1. Войналович Віктор Анатолійович – завідувач відділу етнополітології, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України
 2. Бушанський Валентин Вікторович – головний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент
 3. Кулик Володимир Михайлович – головний науковий співробітник, доктор політичних наук
 4. Римаренко Сергій Юрійович – головний науковий співробітник, доктор політичних наук
 5. Поліщук Юрій Миколайович – провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент
 6. Перевезій Віталій Олександрович – вчений секретар, кандидат історичних наук, доцент
 7. Рябчук Микола Юрійович – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук
 8. Єленський Віктор Євгенович – старший науковий співробітник
 9. Набок Світлана Валеріївна – молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук
 10. Камінський Руслан Володимирович – молодший науковий співробітник

Відділ національних меншин

 1. Котигоренко Віктор Олексійович – завідувач відділу національних меншин, доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 2. Калакура Олег Ярославович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор
 3. Кочан Наталія Іванівна – старший науковий співробітник, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник
 4. Ніколаєць Юрій Олексійович – провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор
 5. Коцур Віталій Вікторович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, доцент
 6. Ковач Леся Леонідівна – науковий співробітник, кандидат політичних наук
 7. Ляшенко Олексій Олексійович – науковий співробітник, кандидат історичних наук