Новородовський Валерій Вікторович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Молодший науковий співробітник відділу етнополітології, кандидат історичних наук.

Народився 22 березня 1992 р. у м. Переяслав-Хмельницький, Київської області. У 2009 році зі срібною медаллю закінчив Переяслав-Хмельницьку загальноосвітню школу № 2.

У 2013 році закінчив історичний факультет ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди” і отримав диплом бакалавра за спеціальністю вчитель історії і правознавства. У 2014 р. завершив навчання на магістратурі історичного факультету ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди”, отримавши диплом магістра з відзнакою за спеціальністю викладач історії.

Протягом 2014–2017 рр. навчався в аспірантурі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України.

У вересні 2017 року захистив дисертацію на тему „Аграрна наука у системі УАН-ВУАН-АН УСРР/УРСР (1918–1963 рр.)” та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

У 2017–2018 рр. працював науковим співробітником відділу впровадження наукових розробок та технічного забезпечення бібліотечних процесів Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з лютого 2018 року на посаді молодшого наукового співробітника. У 2020 році – обрано головою ради молодих учених Інституту.

Коло наукових інтересів: етнонаціональна політика в Україні, сучасна російсько-українська війна, феномен добровольчого і волонтерського руху, інформаційна безпека.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science

Профіль в Academia.edu