Кочан Наталія Іванівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник відділу етнополітології, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник.

Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1980). Науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю релігієзнавство присуджено у 1991 році. У 2013 році присвоєно  вчене звання старшого наукового співробітника.

Працювала в Інституті соціальних і економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР (1985–1991) та в Інституті філософії НАН України (1996–1998) на посаді наукового співробітника, в Інституті соціології НАН України (1996–1998) та Центрі європейських гуманітарних досліджень Національного університету „Києво-Могилянська академія” (1998–2000) на посаді старшого наукового співробітника, в Національній академії Збройних Сил України (2000–2005) на посаді старшого викладача. З 2006 року працює в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

У 1990-х-2000-х роках працювала, як запрошений дослідник, у наукових установах Італії, Нідерландів, Німеччини.

Лауреат премії ім. М. С. Грушевського НАН України за цикл праць „Етнополітична ситуація в українському Донбасі: генезис, особливості, напрями врегулювання” (2018, у співавторстві з О. Калакурою та В. Котигоренком).

Автор понад 200 наукових праць. Друкувалася в наукових виданнях Великої Британії, Нідерландів, США, Німеччини, Італії, Ватикану.

Коло наукових інтересів: історія, теорія і практика взаємодії релігійного, етнічного, національного та політичного чинників у суспільно-політичних процесах в Україні у XIX–XXI ст. як на національному рівні, так і регіональному (Закарпаття, Галичина, Донбас).

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science

Профіль в Scopus