Кочан Наталія Іванівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

1958 р. народження, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.

Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (1980). У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію з релігієзнавства. У 1992-1994 була членом україно-польської комісії при президентах України і Польщі (консультант з питань релігійного життя польської меншини в Україні); упродовж 90-х років здійснювала аналіз регіональної преси з питань задоволення культурних та релігійних потреб національних меншин на замовлення Управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України. Працювала в Інституті філософії та Інституті соціології НАН України. З січня 2006 року працює в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.

Автор близько 70 публікацій загальним обсягом понад 116 др. арк. з питань історії церкви в Україні, релігії і політики, державно-церковних відносин, взаємодії релігійного і національного в процесі націо- та державотворення, забезпечення свободи совісті при переході до відкритого громадянського суспільства. Співавтор колективних монографій серії “Історія релігій в Україні” (тт. 4, 10), навчального посібника “Історія релігій в Україні” (Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, 1999) та методичної розробки для викладання курсу історії релігії в середній школі (Міністерство освіти, 1996).

У 2001-2005 стажувалася, читала лекції та виконувала дослідницький проект в Університеті м. Наймеген (Нідерланди) з питань сучасних етнорелігійних процесів та творення нових ідентичностей, результати якого узагальнені в статтях до західних наукових журналів (Нідерланди, Німеччина, Італія).

У відділі національних меншин Інституту спеціалізується на вивченні історії етнорелігійних процесів. У межах індивідуального плану наукової роботи продовжує дослідження теми творення етнорелігійних та релігійно-політичних ідентичностей на емпіричному матеріалі України.

Книги

 1. Релігійна складова етнополітичних процесів сучасного Донбасу (1991–2014 рр.): структура, функціонування, особливості розвитку / співавтор В. А. Войналович // Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність. – К. – ІПіЕНД, 2014. – С. 7–13, 136–275, 288–300.

Колективні монографії, розділи в колективних монографіях

 1. Формування етнокультурної специфіки Закарпатської України // Закарпаття в етнополітичному вимірі – Київ: ІПІЕНД, 2008. – С. 68– 121.
 2. Закарпатська Україна у добу творення націй. 1848-1914 рр. // Закарпаття в етнополітичному вимірі  – Київ: ІПІЕНД, 2008. – С. 122– 172.
 3. Особливості взаємодії релігійного і етнокультурного чинників // Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості /– К. : ІПіЕНД, 2011. – С. 337–361.
 4. Релігійний чинник у політиці націє- та державотворення // Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України / – К. : ІПіЕНД, 2012. – С. 4–103.
 5. Феномен «національних церков» у суспільно-політичному житті України // Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України / – К. : ІПіЕНД, 2012. – С. 264–269.
 6. Релігійна складова етнополітичних процесів: структура, функціонування, особливості розвитку // Донбас в етнополітичному вимірі / – К.: ІПІіЕНД, 2014. – С. 304–400.

Статті

 1. Етноконфесійні стереотипи сучасної УГКЦ: РКЦ як «польська Церква в Україні» // Наукові записки ІПіЕНД. – 2006. – Вип. 29. – С. 300–328.
 2. Свобода совісті і віросповідання: українська перспектива // Християнсько-мусульманський діалог в контексті євроатлантичних прагнень України. Збірник наукових матеріалів – К. : Державний департамент релігій Міністерства юстиції України, 2006. – С. 46–51.
 3. Питання релігії у програмах політичних партій і блоків під час виборів до Верховної Ради України 2006 року // Міжправославні відносини в Україні: характер, проблеми, тенденції розвитку. Збірник наукових матеріалів. – К. : Державний департамент у справах релігій Міністерства юстиції України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2006. – С. 46–55.
 4. Системи світської та духовної освіти: питання взаємодії та розмежування сфери компетенції // Актуальні проблеми соціальної діяльності релігійних організацій України. – К. : Державний комітет України у справах національностей і релігій, 2006. – С. 110–117.
 5. Формування етнонаціональної специфіки Закарпатського регіону на зламі XVII–XIX ст. // Наукові записки ІПІЕНД. – 2008. – Вип. 37. – С. 201–211.
 6. Kirchenkampf. Politik und Religion in der Ukraine // Osteuropa. Glaubenssache. Kirche und Politik im Osten Europas (Berlin). – 2009. – № 6. – S. 161–168.
 7. Політичні аспекти міжконфесійних і міжцивілізаційних відносин в Україні / співавтори В. Войналович, М. Панчук та ін. // Сучасна українська політика: аналітичні доповіді. – К. : ІПіЕНД, 2009. – С. 242–323.
 8. Особливості взаємодії релігійного і етнонаціонального в сучасній Україні // Державно-конфесійні відносини в Україні: відчизняний та європейський досвід. Зб. наук. праць. – К. : Світ знань, 2009. – С. 51–56.
 9. Регіональні особливості інституалізації релігійного простору України / співавтор В. Войналович // Наукові записки ІПіЕНД. – 2010. – Вип. 2 (42). – C. 76–100.
 10. Інструменталізація релігії в суспільно-політичному просторі України / співавтори В. Войналович, М. Панчук // Проблеми української політики. Аналітичні доповіді. – К. : ІПіЕНД, 2010. – C. 386–400.
 11. Релігійність в Україні: регіональний вимір // Політологічні студії. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, ІПіЕНД, 2010. – С. 197–208.
 12. Донбас православний: формування сучасної структури, тенденції розвитку // Наукові записки ІПіЕНД. – 2011. – Вип 2. – С. 266–295.
 13. Дилема сучасного українського націєтворення: деякі теоретико-методологічні аспекти проблеми // Наукові записки ІПіЕНД. Спецвипуск. – 2012. – С. 169–187.
 14. «Антиклерикалізм», «Берестейська унія», «Гельвецій Клод А.», «Гольбах Поль А.Д.», «Гузар Любомир», «Даосизм», «Кальвін Жан», «Лютер Мартін», «Обскурантизм», «Релігія», «Реформація», «Роттердамський Еразм», «Секуляризація», «Теологія визволення», «Уніатство», «Християнство» // Політична енциклопедія – К. : Парламентське видавництво, 2012 – С. 32, 57, 131, 153–154, 165–166, 181–182, 309–310, 414, 508, 632, 637, 643–644, 658–659, 704–705, 736, 763–764.
 15. Державотворення і релігійний чинник: український досвід // Наукові записки ІПіЕНД. – 2011. – Вип. 5 (55). – С. 310–320.
 16. Етнополітичні аспекти формування та розвитку ісламу в Донбаському регіоні України // Наукові записки ІПіЕНД. – 2012. – Вип. 5. – C. 319–338.
 17. Особливості взаємодії релігійного та етнічного в сучасній Україні // Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку – К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – С. 285–300.
 18. Релігійні організації міноритарних етнічних спільнот українського Донбасу (Донецька та Луганська області) // Матеріали круглого столу «Міжкультурний діалог в поліетнічній Донецькій області: здобутки та перспективи». – Маріуполь: Маріупольський держ. університет, ІПіЕНД, ГО Маріупольський гендерний центр, 2013. – С. 49–55.
 19. Міноритарні релігійні організації (протестантські та етноконфесійні спільноти, новітні релігійні організації та рухи) у контексті етнополітичної специфіки українського Донбасу // Наукові Записки ІПіЕНД. – 2013. – Вип. 2 (64). – С. 259–286.
 20. Солідаризуюча функція держави: український контекст // Наукові записки ІПіЕНД. – 2013. – Вип. 5. – С. 165–184.
 21. «Oh, East is East, and West is West…»: the Сharacter of Orthodox – Greek-Catholic Discourse in Ukraine and its Regional Dimensions // Eastern Orthodoxy Encounters of Identity and Otherness. Values, Self-Reflection, Dialogue / Andrii Kravchuk, Thomas Bremer eds. – New York: Palgrave Macmillan, 2014. – P. 125–138.
 22. Shaping Ukrainian Identity: the Churches in Socio-Political Crises and Unconventional Russian-Ukrainian War (November 2013–November 2014) // Conference: Churches in the Ukrainian Crises / Andrii Kravchuk, Thomas Bremer eds. – New York: Palgrave Macmillan, 2016.