Брехаря Світлана Григорівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

кандидат політичних наук, молодший науковий співробітник

Монографії колективні

 1. Еволюція формування лідерства в країнах пострадянського простору // Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / за ред. Ф.М.Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – С. 308-317. (1 обл.-вид. арк.).
 2. Бізнес-еліта як складова політичного класу // Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку / за ред. Ф.М.Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2010. – С.157-169. (1 обл.-вид. арк.).
 3. Взаємодія влади і бізнесу в умовах різних політичних режимів  // Політичний режим і народовладдя в Україні: методологічний аналіз / за ред. Ф.М.Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С. 148-166. (1 обл.-вид. арк.).
 4. Еволюція формування політичного лідерства в пострадянських країнах  // Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навч. посібник / за ред. Ф.М.Рудича. – К.: ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса НАНУ, 2011. – С. 343-350. (1 обл.-вид. арк.).
 5. Влада і бізнес // Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз / за ред. Ф.М.Рудича. – К.: ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса НАНУ, 2013. – С. 126-154. (1 обл.-вид. арк.).

Статті

 1. Мотивація влади як чинник формування політичної діяльності // Наукові записки. – 2000. – Випуск 11. – С. 340-347. (0,5 обл.-вид. арк.).
 2. Мотиваційні моделі владного процесу // Наукові записки. – 2001. – Випуск 16. – С.344 – 355. (0,7 обл.-вид. арк.).
 3. Детермінанта політичного процесу: суб’єктивний фактор чи об’єктивна реальність (історіографічний аналіз) // Людина і політика. – 2001. – №4 (16). – С.97-107. (0,7 обл.-вид. арк.).
 4. Мотивационные модели  процесса власти // Актуальные проблемы управления  Материалы международной научно-практической конференции. – 2001. – Выпуск 5. – С.121-125. (0,4 обл.-вид. арк.).
 5. Сучасні теоретичні підходи до вивчення ментальності // Політичний менеджмент. – 2006.- №1. – С.109-117. (0,6 обл.-вид. арк.).
 6. Методологічні настанови дослідження ментальності як чинника зовнішнього середовища й зовнішньої підсистеми політики // Альманах Грані.-2006.-№2. – С.130-134. (0,5 обл.-вид. арк.).
 7. Політичне лідерство країн СНД та Прибалтики в контексті легітимації // Наукові записки. – 2007. – вип.35. – С.117-129. (0,5 обл.-вид. арк.).
 8. Політичне лідерство в Середній Азії: перехід до династичної форми державності // Альманах Грані. – 2007. – №2. – С.148-151. (0,6 обл.-вид. арк.).
 9. ФПГ як структурний елемент політичного класу сучасної України // Політичний менеджмент. – 2008.- Спецвипуск. – С.156-163. (0,5 обл.-вид. арк.).
 10. Політичне лідерство на пострадянському просторі: президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко // Альманах Грані.- 2008.-№3. – С.161-166. (0,5 обл.-вид. арк.).
 11. Бізнес-еліта в сучасній Україні: засоби впливу на політичний процес  // Наукові записки. – 2010. – Випуск 45. – С.100-110. (0,6 обл.-вид. арк.).
 12. Влада і бізнес в умовах дефектних і конституційно-правових демократій: проблеми взаємодії // Політичний менеджмент. – 2010. – Спецвипуск. – С.165-171. (0,5 обл.-вид. арк.).
 13. Взаємодія влади і бізнесу в умовах різних політичних режимів // Наукові записки. – 2011. – Випуск  51. – С.177-190. (1 обл.-вид. арк.).
 14. Система взаємовідносин влади і бізнесу в сучасній Україні // Наукові записки. – 2011. – Випуск  54. – С. 189-197. (0,5 обл.-вид. арк.).
 15. Взаємовідносини влади і бізнесу в Республіці Казахстан // Наукові записки. – 2012. – Випуск 57. – С.155-163. (0,5 обл.-вид. арк.).
 16. Політика влади стосовно малого та середнього бізнесу і великого капіталу // Наукові записки. – 2013. – Випуск 63. – С.238-252. (0,9 обл.-вид. арк.).
 17. Пасивність суспільства у вивільненні з-під державного домінування: розрахунки на особисті домовленості з державними інституціями, ухиляння від легітимних процедур вирішення особистих проблем // Курасівські читання, 2013. – С.85-93. (0,5 обл.-вид. арк.).
 18. Український бізнес: цивілізаційний вибір і реакція на події Євромайдану // Наукові записки. – 2014. – Випуск 70. – С. 135-147. (0,75 обл.-вид. арк.).
 19. Політика ФПГ в умовах Євромайдану та гібридної війни в Україні // Альманах Грані.-2015.-№1. – С.109-116. (0,7 обл.-вид. арк.).
 20. Євроінтеграційні устрімління українського бізнесу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». – 2015. – С. 46-59. (0,75 обл.-вид. арк.).
 21. Суб’єктність малого та середнього бізнесу в Україні // Наукові записки. – 2015. – Випуск 76. – С.146-161. (0,6 обл.-вид. арк.).
 22. Політичне насилля як атрибут влади // Вісник Дніпропетровського університету. – 2015. – №2 . – С.74-78. (0,5 обл.-вид. арк.).
 23. Приватні військові компанії як інструмент політичного насилля // Матеріали IV науково-практичної міжнародної конференції “Науковий діалог: схід-захід”. – 2015. – С.185-186. (0,3 обл.-вид. арк.).