Брехаря Світлана Григорівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Молодший науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів, кандидат політичних наук.

Народилася 5 квітня 1977 року. Закінчила Запорізький державний університет та аспірантуру Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (2004).

У 2005 році захистила дисертацію за спеціальністю „Політичні інститути та процеси” на тему „Особистість як суб’єкт політики: мотиваційний аспект реалізації політичної влади” та здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з 2004 року на посаді молодшого  наукового співробітника.

Коло наукових інтересів: дослідження суб’єктивного фактора в політиці, впливу ментальності націй на перебіг політичних процесів, застосування методів психолінгвістики в політологічних дослідженнях, моделей взаємодії влади, бізнесу та суспільства.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science ResearcherID