Ситник Світлана Володимирівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів, кандидат політичних наук, доцент.

Народилася 3 травня 1973 року. У 1995 році закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство. Тема дисертації: „Соціально-політичні фактори трансформації етнічної самосвідомості українців другої половини ХХ ст.”. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі політичної аналітики і прогнозування.

У 2001–2004 рр. працювала доцентом кафедри історії та політології Національного авіаційного університету. З 2004 р. по 2008 р. – доцент кафедри соціальних технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Впродовж 2008–2009 рр. – науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України. З 2009 р. по 2021 р. – доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України. У 2021 р. – доцент кафедри публічної політики Інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з 2022 року.

У 2018 році проходила довгострокове підвищення кваліфікації „Workshop on Activating Needs Analysis for Conflict resolution by Mediation. Universitat Hamburg, Psychologisches Institut II”; у 2021 році – міжнародне стажування науково-педагогічного працівника „Leadership development in public management: metodological and practical solutions” у Європейському Соціально-технічному університеті (Польща); у 2021 році – тренінг  в Українському науково-технологічному центрі на базі Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Certificate of Participation), „Іmportance of export control and CBRN challenges” (Важливість експортного контролю та РХБЯ (радіологічні, хімічні, біологічні, ядерні виклики).

Авторка близько 90 наукових праць.

Коло наукових інтересів: вироблення та реалізація публічної політики; вплив політичних інститутів на прийняття управлінських рішень; багаторівневе урядування; доказова політика; міжсекторальні взаємодії в публічному управлінні; політична аналітика і прогнозування; механізми формування європейської ідентичності.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль Scopus