Ясінська Аліна Юріївна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Науковий співробітник відділу соціально-політичної історії, кандидат політичних наук

Освіта і наукова діяльність

У 2013 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Країнознавство» та здобула кваліфікацію «політолог-міжнародник, перекладач», у тому ж році вступила до аспірантури по кафедрі міжнародних відносин. Під час навчання в аспірантурі (протягом 2014-2015 рр.) була учасником Стипендійної Програми Польського Уряду для Молодих Науковців (Program Stypendialny Rz?du RP dla M?odych Naukowc?w).

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості електоральної невизначеності громадян Французької Республіки та Республіки Польща» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

З червня 2017 року працює у відділі соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Коло наукових інтересів

 • регіональні політичні режими в Україні
 • електоральна невизначеність: український та міжнародний аспекти
 • відображення близькосхідної проблематики в інформаційному просторі на сучасному етапі

Публікації

 1. Особливості функціонування регіонального політичного режиму у Харківській області в умовах гібридної війни // Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 296-303.
 2. Специфіка електоральної невизначеності українців: еволюція проблеми // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Випуск № 11 (336). – Луцьк, 2016. – С. 170-176.
 3. Електронна демократія, соціальні та традиційні медіа як механізми управління свідомістю виборців (на прикладі Франції та Польщі) // Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”. Випуск 112 (№9). – Київ, 2016. – С. 340 – 344.
 4. До питання політичної довіри французького та польського виборця в контексті проблематики політичної невизначеності // Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”. Випуск 110 (№7). – Київ, 2016. – С. 410 – 413.
 5. October elections 2015 in Ukraine and Poland: peculiarities of the campaigns, absenteeism, uncertainty of voters // Evropsky politicky a pravni diskurz. Svazek 3. 2. vydani, 2016. – S. 204 – 210.
 6. Суспільно-політичні та соціодемографічні детермінанти формування виборчих преференцій польських громадян // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Випуск 19. – Київ, Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 152- 159.
 7. Вплив мотивації як психологічного чинника політичної поведінки на електоральний вибір особи // Вісник Львівського Університету. Філософсько-політологічні студії. – Львів: Львівський національний університет Івана Франка, 2015. – Вип.6. – С. 207–215.
 8. Електоральна культура українських та польських громадян в контексті соціокультурних євроінтеграційних прагнень // ІІ Українсько-польський науковий форум “Європейська інтеграція та національна ідентичність: інституційний та ціннісний виміри”. – Львів-Olsztyn, 2016. – С. 269 – 272.
 9. Український невизначений виборець або чому виборча кампанія не сприяє довірі громадян? // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Чернівці, 2015. – С.212 – 215.
 10. Психологічні аспекти поведінки виборців // V Международная заочная конференция «Развитие науки в ХХІ веке». Научно-информационный центр «Знание». – Харьков, 2015. – С. 136 – 140.
 11. Політична невизначеність польських виборців на сучасному етапі // Міжнародна конференція «ІІІ літні наукові читання». Центр наукових публікацій. Збірник наукових публікацій «Велес».– Київ, 2015. – С. 152-155.
 12. Електронне голосування: вирішення проблеми чи порушення прав виборця (досвід Польщі та Франції)? // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених.– Чернівці, 2014. – С. 197–199.
 13. Причини, що впливають на формування електоральної поведінки громадян розвинутих європейських демократій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право». – Львів, 2014. – С.247–255.
 14. ЗМІ та соціальні мережі як інструменти маніпулювання електоральною поведінкою громадян західноєвропейських країн [Текст] // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Чернівці, 2013. – С. 287–289.
 15. Присутність іноземних медіа на Близькому Сході: маніпулювання чи крок назустріч? // «Науковий діалог «Схід – Захід»: Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Бахчисарай – Дніпропетровськ, 2013. – С. 188–191.
 16. Садгора – центр хасидизму Буковини // Іудаїзм: гендерні та регіональні дослідження: Матеріали Другої міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи з іудаїки. – К., 2013. – С. 102 –110.
 17. Специфіка форм політичного абсентеїзму в сучасних політичних системах // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Чернівці, 2012. – С. 233–235.
 18. Присутність України в близькосхідному інформаційному просторі // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених: у 2- х т. – Чернівці, 2011. – Т.1. – С. 210 – 211.
 19. Роль, місце та становище жінки в культурі ісламського світу // Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2011. – С. 152 – 153.
 20. Причини та наслідки революцій в Арабському світі на початку 2011 року // Матеріали наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 145–146.
 21. Проблеми міжнародно-правового захисту трудових мігрантів // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Чернівці, 2010. – С. 229–231.