Ясінська Аліна Юріївна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку, кандидат політичних наук.

Народилася 2 жовтня 1991 р. в с. Котюжани, Мурованокуриловецького району, Вінницької області.

У 2013 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію „політолог-міжнародник, перекладач”.

Протягом 2014–2015 рр. була учасницею стипендіальної програми польського уряду для молодих науковців (Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców).

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Особливості електоральної невизначеності громадян Французької Республіки та Республіки Польща” за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

З червня 2017 року працює в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України на посаді наукового співробітника, з вересня 2022 року – провідного наукового співробітника.

З травня 2020 року – учасниця  стипендіальної програми Національної академії наук України для молодих учених.

Коло наукових інтересів: регіональні політичні еліти, регіональні політичні режими в Україні, українські та міжнародні аспекти електоральної невизначеності виборців, дослідження сучасного інформаційного простору. 

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science