Поліщук Юрій Миколайович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології, доктор історичних наук, доцент.

Народився 1 січня 1958 року. У 1983 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 1990 р. здобув наукову ступінь кандидата історичних наук, 2013 р. – доктора історичних наук.

З 2015 по 2023 рік – професор кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Упродовж 1983–2000 рр. – асистент, викладач, доцент кафедри історії та політології Житомирського державного  педагогічного інституту ім. І. Франка.

З 2000 р. працює в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України на посаді старшого наукового співробітника, а з 2015 р. – на посаді провідного наукового співробітника.

Член вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

З 2016 по 2023 р. був членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Нагороджений знаком „Відмінник освіти України” (2000), подякою Президії Національної академії наук України (2016), відзнакою НАН України „За професійні здобутки” (2017).

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць з проблем історії України, етнополітології, політології, опублікованих в Україні та Польщі. Підготував 2 кандидатів наук.

Коло наукових інтересів: етнічна політика Російської імперії на теренах України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст., етнополітичні процеси в сучасній Україні.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в  реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science