Кондратенко Олег Юрійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку, доктор політичних наук, доцент.

Народився 2 серпня 1979 року в с. Білошапки Прилуцького району Чернігівської області.

У 2001 році закінчив історико-правознавчий факультет Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. В. Гоголя.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: „Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)”. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі міжнародної інформації.

У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему: „Геостратегія Російської Федерації: теоретичні основи і практична реалізація”.

У 2001–2003 рр. працював учителем історії та права Великодимерського навчально-виховного комплексу у Броварському районі Київської області. Протягом 2003–2008 рр. – молодший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України.

Впродовж 2008–2016 рр. працював доцентом кафедри міжнародної інформації Національного авіаційного університету. Протягом 2016–2019 рр. – старшим науковим співробітником науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Брав участь в розробці низки планових  науково-дослідних тем МОН України. Виступав офіційним опонентом на захисті дисертаційних робіт.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з 2019 року на посаді провідного наукового співробітника.

Член вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2022). Рецензент фахового наукового видання – журналу „Політичні  дослідження”.

Роботу в Інституті суміщає з викладацькою – з 2019 року працює на посаді доцента кафедри історії світового українства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та професора кафедри міжнародних відносин та міжнародного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

Автор 150 наукових публікацій.

Коло наукових інтересів: геополітика, геостратегія та зовнішня політика великих держав, зовнішня політика України, національна безпека.  

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science