Ляшенко Олексій Олексійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

1976 р. народження, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.

Закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (1998 р.). У 1998-2001 рр. – аспірант історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З жовтня 2001 р. – молодший науковий співробітник Інституту. У травні 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Інтеграція України у європейські та євроатлантичні структури (90-і роки ХХ ст.)”.

Виступав офіційним опонентом на захисті кандидатської дисертації.

Автор низки публікацій з проблем європейської інтеграції України, етнополітології. Зокрема, є співавтором чотирьох колективних монографій. Брав участь у всеукраїнських наукових конференціях.

Сфера наукових інтересів О.О.Ляшенка пов’язана з пріоритетною державною тематикою досліджень і охоплює міждисциплінарні проблеми вітчизняної і світової історії, етнополітології та етнодержавознавства, процесів європейської інтеграції України та її етнічної складової.

Колективні монографії, розділи в колективних монографіях

 1. Етнорегіональні особливості політичної ідентичності // Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості: – К., ІПіЕНД, 2011. – С. 179–210.
 2. Електоральна поведінка: спільне і відмінне на загальнонаціональному і регіональному рівнях // Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості: – К., ІПіЕНД, 2011. – С. 210–233.
 3. Етнонаціональний контекстполітичних відносин // Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К. : ІПіЕНД, 2008. – С. 554-592
 4. Відновлення кримської автономії, визначення її статусу у правовому полі України // Крим в етнополітичному вимірі. – К. : Світогляд, 2005. – С. 388–408.
 5. Особливості сучасного етнополітичного розвитку: внутрішні і зовнішні фактори // Крим в етнополітичному вимірі. – К. : Світогляд, 2005. – С. 408–438.
 6. Формування української політичної нації: етнополітичний аспект // Українська політична нація: генеза, стан, перспективи  – К. : НІСД, 2003. – С. 238–256.

Статті

 1. Українська політична нація: етнополітичний аспект // Наукові записки ІПіЕНД – Спеціальний випуск. – К., 2012. – С. 205–216.
 2. Зведені дані як джерело дослідження етнополітичних процесів // Наукові записки ІПіЕНД – Вип. 2(52). – К., 2011. – С. 110–121.
 3. Участь етнополітичних партій в Україні у політичному процесі: досвід і перспективи // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип.46. – К., 2010. – С. 117–138.
 4. Социально-экономическое самочувствие граждан: украинская специфика // Интеграция в Евразии. Социологические аспекты. – Вып. 2. – М., 2008. – С. 31–51.
 5. Русинський партикуляризм у сучасній Україні: витоки, ідеологія, прояв  // Наукові записки ІПіЕНД.  – Вип. 37. – К., 2008. – С. 211–232.
 6. Питання автономії Закарпаття у виборчих кампаніях 1994-2006 рр. // Наукові записки ІПіЕНД – Вип. 36 : Курасівські читання – 2007 : Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – К. : Знання України, 2007. – С. 169–178.
 7. Федеративна держава – європейський досвід і українська перспектива // Сучасна Українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : ІПіЕНД, 2007. – С. 140–161.
 8. Участь України у процесі демілітаризації Європи (1991 – 1995 рр.) / О. Ляшенко // Наукові записки ІПіЕНД– 2006.– Вип. 30, кн. 2. – С. 312–329.
 9. До питання про перспективи адміністративно-територіальної реформи в Україні. Досвід автономізації Криму та Закарпаття // Наукові записки ІПіЕНД, Вип. 29, К., 2006. – С. 253–255.
 10. Кримськотатарські політичні організації у виборчих кампаніях 1994-2002 рр. // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 13-14 травня 2004 р. – К. : Світогляд. – 2004. – С. 225––234.
 11. Кримська автономія у європейському вимірі // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія «Історія». – Вип. 76. – К., 2004. – С. 157–161.
 12. Етнополітичний розвиток Криму в умовах незалежної України. До питання про історіографію проблеми // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип.23. – К., 2003. – С. 158–179.
 13. Встановлення зв’язків з провідними країнами Західної Європи як передумова інтеграції України у західноєвропейські та євроатлантичні структури // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і зхнахідки. – Вип.10. – К. : Ін-т історії НАН України, 2001. – С. 127–135.
 14. Співробітництво України із структурами ОБСЄ та Ради Європи // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип.6. – К.: УНІСЕРВ, 2000. – С. 81–85.
 15. Україна і НАТО: на шляху до особливих відносин // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія «Історія». – Вип. 47. – К., 2000. – С. 33–38.