Ляшенко Олексій Олексійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Науковий співробітник відділу етнополітології, кандидат історичних наук.

Народився 27 березня 1976 р. у м. Лубни, Полтавської області. У 1993 році із золотою медаллю закінчив середню школу № 10 міста Лубни.

У 1998 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У 1998–2001 рр. навчався в аспірантурі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У травні 2002 року захистив кандидатську дисертацію на тему „Інтеграція України у європейські та євроатлантичні структури (90-і роки ХХ ст.)” та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з жовтня 2001 року – на посаді молодшого наукового співробітника, а з грудня  2015 року – наукового співробітника.

Автор близько сорока наукових праць з проблем європейської інтеграції України, та етнополітології. Співавтор семи колективних монографій.

Бере участь в роботі науково-практичних заходів. Виступав офіційним опонентом на захисті кандидатської дисертації.

Коло наукових інтересів: національні меншини України, етнонаціональна політика, соціологія політичних переваг, етнополітичні аспекти європейської інтеграції України.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science