Шаповал Юрій Іванович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, доктор історичних наук, професор.

Народився 30 липня 1953 року. Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1975), там само – аспірантуру (1978). Науковий ступінь кандидата історичних наук присуджено у 1978 році, доктора історичних наук – у 1994 році. Вчене звання професора кафедри історії та культури України присвоєно в 2000 році.

З 1991 року працював в Інституті національних відносин і політології АН України (нині – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України) на посадах ученого секретаря, керівника Центру історичної політології, завідувача відділу етнополітології. У 1997–2000 рр. завідував відділом Інституту української археографії і джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. Протягом 2012–2015 рр. очолював Державну наукову установу „Енциклопедичне видавництво”.

З 2015 року – на посаді головного наукового співробітника відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Член вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Член наукової ради журналу „Політичні дослідження”, член редакційних колегій „Українського історичного журналу”, часопису „Критика”, журналів „Kyiv-Mohyla Humanities Journal”, „Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв”, „З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ”, наукового вісника „Гілея”.

У 1990–2000 роках працював, як запрошений дослідник, у наукових установах Канади, Німеччини, Польщі, США, Франції.

Член Українського історичного товариства США (1994), академік Української академії політичних наук (2007), академік Академії вищої школи України (2014).

Член спільної українсько-польської робочої групи з підготовки багатотомного видання „Польща та Україна у 30–40-х роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб” (з 1996 року). Член колегії Українського інституту національної пам’яті (з 2015 року). Член Німецько-української комісії істориків (з 2015 року). Голова української частини Українсько-польського форуму істориків (з 2015 року). У 2003–2012 роках був головою журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

Заслужений діяч науки і техніки України (2003). Лауреат премії імені Миколи Костомарова Національної академії наук України (1996), лауреат премії Служби безпеки України (1996, 1997), лауреат премії Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів (США) за наукові праці з історії України (2002), лауреат Всеукраїнського щорічного конкурсу засобів масової інформації „Золоте перо” – найвища нагорода в галузі журналістики (2002), лауреат премії журналу „Сучасність” та Ліги українських меценатів (2004), лауреат премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності (2008).

Підготував 8 кандидатів наук і 7 докторів наук.

Автор понад 800 публікацій. Друкувався в Австрії, Аргентині, Великобританії, Італії, Канаді, Латвії, Німеччині, Польщі, Росії, США, Франції, Чехії.  

Коло наукових інтересів: політична історія та історія політичної думки в Україні у ХІХ–ХХІ ст.; політика пам’яті та процес декомунізації в сучасній Україні, історія комуністичної тоталітарної системи в Україні; Голодомор в Україні; історична біографістика; механізм і методи діяльності комуністичної спецслужби в Україні; біографії чекістів; польсько-українські взаємини у 1930–1940 роках ХХ століття; комуністична репресивно-каральна система та український націоналістичний рух; аналіз шкільних підручників з історії.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Sсholar

Профіль в Web of Science