Шаповал Юрій Іванович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки,

доктор історичних наук, професор

(працює в інституті з грудня 1991 року по цей час)

 

 

Юрій ШАПОВАЛ, народився у 1953 році, закінчив Національний Київський університет імені Тараса Шевченка (1975), професор (2000), доктор історичних наук (1994), заслужений діяч науки і техніки України (2003), академік Української Академії політичних наук (2007), академік Академії вищої школи України (2014). Друкувався в Австрії, Великобританії, Італії, Канаді, Латвії, Німеччині, Польщі, Росії, США, Франції, Чехії.

Лауреат премії імені Миколи Костомарова Національної Академії наук України (1996), лауреат премії Служби безпеки України (1996, 1997), лауреат премії Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів (США) за наукові праці з історії України (2002), лауреат Всеукраїнського щорічного конкурсу засобів масової інформації “Золоте перо” – найвища нагорода в галузі журналістики (2002), лауреат премії журналу “Сучасність” та Ліги українських меценатів (2004), лауреат премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності (2008).

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • З 2015 – головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
 • 2012-2015 – директор Державної наукової установи “Енциклопедичне видавництво”
 • 2006-2012 – завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
 • З 1998 – керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
 • 1997-2000 – завідувач відділу Інституту української археографії і джерелознавства імені М.Грушевського НАН України
 • 1994-1997 – завідувач відділу етнополітології Інституту національних відносин і політології НАН України
 • 1991-1994 вчений секретар Інституту національних відносин і політології НАН України

ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 • З 1994 – Член Українського історичного товариства, США

ЧЛЕН РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕҐІЙ:

 • “Українського історичного журналу”;
 • часопису “Критика”,
 • журналу “Kyiv-Mohyla Humanities Journal” (http://kmhj.ukma.edu.ua/),
 • журналу “Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв”,
 • журналу “З архівів ВУЧК-ҐПУ-НКВД-КҐБ”,
 • наукового вісника “Гілея”.

ЗАПРОШЕННЯ

 • Член спільної українсько-польської робочої групи по підготовці багатотомного видання “Польща та Україна у 30-40-х роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб” (з 1996 року).
 • Член Колеґії Українського інституту національної пам’яті (з 2015 року).
 • Член Німецько-української комісії істориків (з 2015 року).
 • Голова української частини Українсько-польського форуму істориків (з 2015 року).

У 2003-2012 роках був:

 

 • головою журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії за наказом Міністерства освіти і науки України і Академії педагогічних наук України.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 

Політична історія України ХІХ-ХХІ ст.; політика пам’яті в сучасній Україні, історія комуністичної тоталітарної системи в Україні; порівняння тоталітарних режимів; Голодомор в Україні; історична біографістика; механізм і методи діяльності комуністичної спецслужби в Україні; біографії чекістів; польсько-українські взаємини у 1930-1940-х роках ХХ століття; комуністична репресивно-каральна система та український націоналістичний рух; аналіз шкільних підручників з історії.

Монографії

 1. “Гильотина Украины”: нарком Всеволод Балицкий и его судьба. – Москва: Политическая энциклопедия, 2017. – 406 стр. (25, 5 обл.-вид. арк., співавтор Вадим Золотарьов).
 2. Торкнутись історії. – 2-ге вид., доп. – К. – Дніпропетровськ: Парламентське видавництво, 2017. – 504 с. (27,96 обл.-вид. арк.).
 3. Олександр Шумський. Життя, доля, невідомі документи. – Київ-Львів: Україна модерна, Українські пропілеї, 2017. (44,7 обл.-вид. арк.).
 4. Торкнутись історії. – К. – Дніпропетровськ: Парламентське видавництво, “Ліра”, “Ткума”, 2013. – 504 с. (27,96 обл.-вид. арк.).
 5. Петро Шелест. – Харків: Фоліо, 2013. – 127 с. (6,41 обл.-вид. арк.).
 6. Несправедливо обвинувачені. Стеження, зізнання та процеси в Радянській Україні (1924-1934 гг.). Приклад М. Грушевського і С. Єфремова / А. Блюм, Ю. Шаповал. – Париж: CNRS ?ditions, 2012 – 349 с. (Blum, Alain. Shapoval, Yuri. Faux coupables. Surveillance, aveux et proc?s en Ukraine sovi?tigue (1924-1934). L’exemple de M.Grushevskij et S.Efremov. Paris, CNRS ?ditions, 2012. 349 pp. (20 обл.-вид. арк., особ. внесок 10 обл.-вид. арк.).
 7. Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу [Авт. колектив: Ю. І. Шаповал (керівник) та ін.]; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – 431 стор. (27,75 обл.-вид. арк.)
 8. Чому необхідно переосмислювати минуле? / Ю. Шаповал, І. Гирич. – К.: Konrad Adenauer Stiftung, 2010. – 44 с. (12 обл.-вид. арк., особ. внесок 6 обл.-вид. арк.).
 9. Держава. Ілюстрована енциклопедія України. – К.: Балтія-Друк, 2008. – 159 с. (30 обл.-вид. арк.).
 10. УПА: сторінки історії. К.: “Знання”, 2007. – 92 с. (5 обл.-вид. арк.).
 11. Доля як історія. – К.: “Генеза”, 2006. – 448 с. (27,36 обл.-вид. арк.).
 12. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2005. – 352 с. (20,75 обл.-вид. арк., особ. внесок 10 обл.-вид. арк.).
 13. Невигадані історії. – К.: “Світогляд”, 2004. – 351 с. (19,6 обл.-вид. арк.).
 14. Всеволод Балицький. Особа, час, оточення / Ю. Шаповал, В. Золотарьов. – К.: Стилос, 2002. – 468 с. (27 обл.-вид. арк., особ. внесок 14 обл.-вид. арк.).
 15. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії. – К.: Генеза, 2001. – 560 с. (28 обл.-вид. арк.).
 16. ОУН і УПА на терені Польщі (1944-1947 рр.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2000. – 228 с. (12 обл.-вид. арк.).
 17. Михайло Грушевський: справа “УНЦ” і останні роки (1931-1934) / Ю. Шаповал, В. Пристайко. – К.: Критика, 1999. – 351 с. (19 обл.-вид. арк., особ. внесок 16 др. арк.).
 18. Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи. [Авт. колектив: Ю. І. Шаповал (керівник) та ін.] ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: Інститут національних відносин і політології НАН України, 1997. – 211 с. (12 обл.-вид. арк.,).
 19. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. – К.: “Абрис”, 1997.- 608 с. (30 обл.-вид. арк., особ. внесок 16 обл.-вид. арк.).
 20. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934 / Ю. Шаповал, В. Пристайко. – К.: “Україна”, 1996.- 335 с. (17 обл.-вид. арк., особ. внесок 12 обл.-вид. арк.).
 21. Справа “Спілки визволення України”: невідомі документи і факти / Ю. Шаповал, В. Пристайко. – К.: “Інтел”, 1995. – 448 с. (20 обл.-вид. арк., особ. внесок 15 обл.-вид. арк.).
 22. Людина і система. Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні. – К.: Інститут національних відносин і політології НАН України, 1994. – 270 с. (15 обл.-вид. арк.).
 23. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К.: “Наукова думка”, 1993. – 350 с. (25 обл.-вид. арк.).

 

Розділи в колективних монографіях

 1. (Українська мова в період тоталітаризму і тотальної війни). The Ukrainian Language under Totalitarianism and Total War // The Battle for Ukrainian. A Comparative Perspective. Edited by Michael S. Flier and Andrea Graziosi. – Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2017. – Pp. 215-245 (2 обл.-вид. арк.).
 2. Польсько-українська робоча група – п’ятнадцять років діяльності, п’ять років з Янушем Куртикою (Polsko-ukrai?ska grupa robocza – pi?tna?cie lat dyia?alno?ci, w tym pi?n? y Janusyem Kurtzk?) // Janusz Kurtyka. Rzeczzpospolitej Historyk i Urz?dnik. Pod redacj? Waldemara Bukowskiego i Wojcecha Fracika. – Krak?w, ARCANA, 2014. – 122 s. (20 обл.-вид. арк., особ. внесок 2 др. арк.).
 3. Голодомор: пролог репресій і терору в Україні (The Holodomor: A Prologue to Repressions and Terror in Soviet Ukraine) // After the Holodomor. The Enduring Impact of the Great Famine on Ukraine. Ed. By Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, and Halyna Hryn. Cambridge, Massachusetts: Harvard Ukrainian Research Institute, 2013. – Pp. 99-121. (2 обл.-вид. арк.).
 4. Історична пам’ять про Голодомор: втрата та віднайдення // Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід [За загальною ред. Ю. І. Шаповала. Колектив авторів: Ю.Шаповал (керівник авт. колективу), Л.Нагорна, О.Бойко, А. Киридон та ін.]; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПІЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 54-73. (2 обл.-вид. арк.).
 5. Як «націоналізувати» радянський період в історії України? // Occupation, Collaboration, Rasistance: History and Perception. Proceedings of an International Conference 27-28 October 2009 in Riga. Riga, Latvijas Okupacijas muzeja biedriba (OMB), 2010. Pp. 117-124. (1,5 обл.-вид. арк.).
 6. Радянський Союз як різновид історії Росії // Російський імперіалізм. Упорядник Тарас Гунчак. Київ: Вид.дім “Києво-Могилянська академія”, 2010. – С. 290- 309. (2 обл.-вид. арк.).
 7. Die Behandlung der «ukrainischen Nationalisten» im Gebiet Kiev // Stalinismus in der sowjetischen Provinz 1937-1938. Die Massenaktion aufgrund des operativen Befehls # 00447. Herausgegeben von Rolf Binner, Bernd Bonwetsch, Marc Junge. Berlin, Akademie Verlag GmbH, 2010, S. 335-351. (1,5 обл.-вид. арк.).
 8. Єжовщина в Україні (1936-1938) (La Iejovschina en Ukraine (1936-1938). Vingti?me si?cle. Revue d’Histoire, num?ro 107, (juillet-septembre 2010): 39-54. (1,5 обл.-вид. арк.).
 9. Історичні передумови і чинники виникнення мовного питання в Україні // Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. – Київ: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. – С. 12-33. (1,2 обл.-вид. арк.).
 10. Автономізований СРСР // Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. / В. Ф. Солдатенко (керівник). – К.: Парламентське видавництво, 2007. – С. 300-315. (1,1 обл.-вид. арк.).
 11. Коренізований тоталітаризм // Там само, с. 315-331. (1,2 обл.-вид. арк.).
 12. Кінець сталінської доби // Там само, с. 429-450. (1,6 обл.-вид. арк.).
 13. Нереформована «стабільність» // Там само, с. 450-480. (2 обл.-вид. арк.).
 14. Останні роки сталінської тиранії (1945-1953) / О. О. Рафальський, Ю. І. Шаповал // Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття. У 6 томах. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – С. 849-874 (3,0 обл.-вид. арк., особ. внесок 1,5 обл.-вид. арк.).
 15. Нереформована «стабільність» (1964-1985) // Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття. У 6 томах. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – С. -899-916. (1,5 обл.-вид. арк.).
 16. КП(б)У у міжвоєнний період / В. А. Греченко, Ю. І. Шаповал // Політична історія України. ХХ століття. У 6 томах. – К.: “Генеза”, 2003. – Т. 3. – С. 83-144. (4,0 обл.-вид. арк., особ. внесок 2 обл.-вид. арк.).
 17. ҐПУ-НКВД як інструмент контрукраїнізації у 20-30-ті роки // Culture, Nation, and Identity. The Ukrainian-Russian Encounter (1600-1945). Ed. by Andreas Kappeler, Zenon E. Kohut, Frank E. Sysyn, and Mark von Hagen. – Edmonton-Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2003. – Pp. 325- 343. (2 обл.-вид. арк.).
 18. Українські роки, 1894-1949 (Ukrainian years, 1894-1949) // Nikita Khrushchev. Ed. by W. Taubman, S. Khrushchev, and A. Gleason. – New Haven-London: Yale University Press, 2000. – Pp. 8-43. (3,7 обл.-вид. арк.).
 19. Комуністичний тоталітаризм та його образ у сучасних підручниках в Україні // Українська історична дидактика. Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасні українські підручники з історії). – К.: Генеза, 2000. – С. 29-44. (1,5 обл.-вид. арк.).
 20. Скорботна річниця // Пам”ятати заради життя. [Ю. Шаповал, Н. Горовська (упорядники) та ін.] – К.: Інститут національних відносин і політології НАН України, 1993. – С. 9-16. (0,7 обл.-вид. арк.).

Науково-документальні видання, публікації джерел, дослідницькі проекти

 1. Микола Скрипник. Вибрані твори. – К.: “Україна”. – 1991. – 617 с. (один з упорядників, співавтор приміток).
 2. Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії. – Том 1.- К.:”Сфера”, 1997.- 325 с. (соавтор вступної статті, один з упорядників, спільно з П. Кулаковським і Г. Смирновим, член редколегії).
 3. Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії. – Том 2.- К.:”Сфера”, 1998.- 286 с. (співавтор вступної статті, відповідальний редактор, один з упорядників, спільно з П. Кулаковським, член редколегії).
 4. Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Том 1.- Польське підпілля, 1939-1941 рр. Львів-Коломия-Стрий-Золочів. – Варшава-Київ:”Ритм”, 1998. – 1038 с. (член редакційної колегії, один з упорядників, разом з З. Гайовнічек, П. Кулаковським, М. Купецькою, Є. Тухольським, співавтор вступної статті).
 5. Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії. – Том 3.- К.:”Сфера”, 1999.- 394 с. (співавтор вступної статті, відповідальний редактор, один з упорядників, спільно з П. Кулаковським, член редколегії).
 6. Українська історична дидактика. Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасні українські підручники з історії). – К.: Генеза, 2000. – 368 стор. (відповідальний редактор разом з М. Телус, співавтор передмови, автор статті).
 7. Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Том 2.- Переселення поляків та українців, 1944-1946 рр. – Варшава-Київ: “Ритм”, 2000. – 1007 с. (член редакційної колегії, один з упорядників, головний науковий редактор разом з Є. Тухольським, співавтор вступної статті).
 8. Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. [За ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала]. – К.: Генеза, 2001. – 399 с.
 9. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти томах. – К.: Дніпро, 2001. – Т. 9. – 1989-2001 роки. – 660 c. (Передмова, упорядкування, примітки).
 10. Літопис УПА. Нова серія. – Т. 3. – Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України, 1943-1959 рр. (автор вступної статті, член редакційної ради). – К.: – Торонто, 2001. – 680 с.
 11. Бібліографія праць співробітників Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. 1991-2001 рр. / Упорядники Ю. Шаповал, Н. Савченко. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 177 с.
 12. Єврейські політичні партії і рухи в Україні в кінці ХІХ-ХХ століття. Документи і матеріали / За ред. Ю. Шаповала. [Колектив упорядників: Ю. Шаповал (керівник) та ін.]. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 280 с.
 13. Політична історія України. ХХ століття. У 6 томах. – К.: “Генеза”, 2002-2003. (Заступник голови редколегії, автор матеріалів у 3 і 6-му томах).
 14. Федір Пігідо-Правобережний. “Велика Вітчизняна війна” Спогади та роздуми очевидця. К.: Смолоскип, 2002. – 288 с. (Науковий редактор, співавтор вступної статті, співавтор приміток).
 15. Петро Шелест:”Справжній суд історії ще попереду…” Спогади, щоденники, документи, матеріали / За ред. Ю. Шаповала. [Колектив упорядників: Ю. Шаповал  (керівник) та ін.] – К.: “Генеза”, 2003. – 808 с.
 16. Остання адреса. Розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937-1938 роках. – 2-е видання, доопрацьоване і доповнене. – Том 1.- К.:”Сфера”, 2003.- 470 с. (співавтор вступної статті, відповідальний редактор, один з упорядників, член редколегії).
 17. Остання адреса. Розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937-1938 роках. – 2-е видання, доопрацьоване і доповнене. – Том 2.- К.:”Сфера”, 2003.- 624 с. (співавтор вступної статті, відповідальний редактор, один з упорядників, член редколегії).
 18. Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Том 3. – Польське підпілля, 1939-1941. Від Волині до Покуття. – Варшава-Київ: Інститут національної пам’яті, 2004. – У 2-х частинах. – 1447 с. (член редакційної колегії, один з упорядників, головний науковий редактор разом з Є. Тухольським, співавтор вступної статті).
 19. Дмитро Соловей. Сказати правду. Три праці про голодомор 1932-1933 років. За редакцією Юрія Шаповала і Олександра Юренка. – Київ-Полтава, 2005 (упорядкування текстів і документів, наукова редакція, передмова, примітки разом з О. Юренком, автор вступної статті).
 20. Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Том 4. – Поляки і українці між двома тоталітарними системами, 1942-1945. – Варшава-Київ: Інститут національної пам’яті, 2005. – У 2-х частинах. – 1512 с. (122 обл.-вид. арк.). (член редакційної колегії, один з упорядників, головний науковий редактор разом з Гжегожем Мотикою, співавтор вступної статті).
 21. The Famine-Genocide of 1932-1933 in Ukraine. Edited by Yuri Shapoval. – Kyiv-Kingston: Kashtan Press, 2005. – 336 pp. (упорядкування текстів і документів, наукова редакція, передмова, примітки, автор вступної статті)
 22. Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Том 5. – Акція “Вісла” 1947. – Варшава-Київ: Інститут національної пам’яті, 2006. – 832 с. (член редакційної колегії, один з упорядників, співавтор вступної статті разом з Ґжеґожем Мотикою).
 23. Борис Шульженко. Особисть і час: документи, спогади, матеріали. За заг.ред. Ю.І.Шаповала. – К.: Вид. дім “АДЕФ-Україна”, 2006. – 440 с.
 24. Политическое руководство Украины. 1938-1989. [Сост. В. Ю. Васильев, Р. Ю. Подкур, Х. Куромия, Ю. И. Шаповал, А. Вайнер]. – Москва: «Российская политическая энциклопедия», 2006. – 544 с. (упорядкування текстів і документів, наукова редакція, примітки, автор вступної статті).
 25. Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 1028 с. (Заступник голови редколеґії, автор розділу ІІ у частині 2-й; розділів І і ІІІ у частині 5-й).
 26. Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ҐПУ-НКВД. – К.: ВД «Стилос», 2007. – 604 с. (упорядкування текстів і документів, наукова редакція, примітки, автор статті).
 27. Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів, 1932-1933 роки. – Харків, Фоліо, 2007. – 255 с. (наукова редакція, примітки, автор післямови).
 28. Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Том 6. – Операція “Сейм” 1944-1946. – Варшава-Київ: Інститут національної пам’яті, 2007. – 1353 с. (член редакційної колегії, один з упорядників, співавтор вступної статті).
 29. Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ҐПУ-НКВД. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 604 с. (упорядкування текстів і документів, наукова редакція, примітки, автор статті).
 30. Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Том 7. – Голодомор в Україні, 1932-1933. – Варшава-Київ: Інститут національної пам’яті, 2008. – 1205 с. (член редакційної колегії, один з упорядників, співавтор вступної статті).
 31. Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні: місто Київ. – К.: Фенікс, 2008. – 584 с. (член редакційної колегії, автор статті).
 32. Holodomor des ann?s 1932-1933 en Ukraine: une trag?die inconnue. Recherche et r?daction scientifique: Iouriy Chapoval. Kyiv, Editions parlamentaires d’Ukraine, 2008. – 188 ff. (11,6 обл.-вид. арк.). (французькою мовою; упорядник, науковий редактор, автор вступної статті).
 33. «Ми б’ємо в Великий дзвін…». Голодомор 1932-1933 рр. Очима української діаспори: документи з фондів ЦДАВО України. – К.: «Горобець», 2008. – 224 с. (член редакційної колегії, автор вступної статті).
 34. Україна в добу “Великого терору”:1936-1938 роки. Авт.-упоряд. Ю. Шаповал [та ін.] – К.: “Либідь”, 2009. (29 обл.-вид. арк.). (упорядник, редактор, автор статті).
 35. Полювання на “Вальдшнепа”. Розсекречений Микола Хвильовий. Науково-документальне видання. Упорядник Ю. Шаповал. К.: “Темпора”, 2009. – 296 с. (упорядник, редактор, автор статті).
 36. З трудів і днів Максима Рильського. Упорядники С. А. Гальченко, В. Л. Колесник, М. Г. Рильський, Ю. І. Шаповал. К.: А.С.К., 2009. – 656 с. (співупорядник).
 37. Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Том 8. – Великий терор: польська операція, 1937-1938. – У 2-х частинах. – Варшава-Київ: Інститут національної пам’яті, 2010. – 1983 с. (член редакційної колегії, один з упорядників, співавтор вступної статті).
 38. Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.
 39. Петро Шелест: “Справжній суд історії ще попереду”. Спогади. Щоденники. Документи. Матеріали. [Загальна редакція та вступ Ю. Шаповала]. – К.: “АДЕФ-Україна”, 2011. – 1118 с.
 40. Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід [За загальною ред. Ю. І. Шаповала. Колектив авторів: Ю.Шаповал (керівник авт. колективу), Л.Нагорна, О.Бойко, А. Киридон та ін.]; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПІЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 600 с. (27,75 обл.-вид. арк.) (керівник, загальна редакція, автор вступу і розділу).
 41. Poland and Ukraine in the 1930s and 1940s. Documents from the Archives of the Secret services. Warsaw-Kiev: Instytut Pami?nci Narodowej, 2013. (член редакційної колегії, один з упорядників, співавтор вступної статті).
 42. Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937-1941 роках: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. Збірник наукових праць. Головний ред. Ю. І. Шаповал, відп. секретар Я. М. Антонюк. – К.: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014.

Підручники, навчальні посібники

 1. Мороз перед “відлигою”// Історія України. Нове бачення. У 2-х томах. – Під ред. В. А. Смолія. – К.: “Україна”, 1995. – Том 2.- С. 329-362. (особ. внесок 2 обл.-вид. арк.).
 2. Повоєнне десятиріччя // Історія України. Навчальний посібник. Під ред. В. А. Смолія. – Київ: “Альтернативи”, 1997. – С. 326-337. (особ. внесок 1,5 обл.-вид. арк.).
 3. Повоєнне десятиріччя // Історія України. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене й перероблене. Під ред. В. А. Смолія. – К.: “Альтернативи”, 2000. – С. 353-364. (особ. внесок 1,5 обл.-вид. арк.).
 4. Повоєнне десятиріччя // Історія України. Навчальний посібник. Видання 3-е, доповнене й перероблене. Під ред. В. А. Смолія. – К.: “Альтернативи”, 2002.- С. 353-364. (особ. внесок 1,5 обл.-вид. арк.).
 5. Новітня історія України (1914-1939). Підручник для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / С. В. Кульчицький, Ю. І. Шаповал – К.: “Генеза”, 2003. – 304 с. (20,15 обл.-вид. арк., особ. внесок 5 др. арк.).
 6. Новітня історія України (1939-2001). Підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. / С. В. Кульчицький, Ю. І. Шаповал – К.: “Генеза”, 2005. – 318 с. (21,12 обл.-вид. арк., особ. внесок 6 др. арк.).

Брошури

 1. М. С. Хрущов на Україні. – К.: Товариство “Знання”, 1990. – 48 с. (2,86 обл.-вид. арк.).
 2. Лазар Каганович. – К.: Товариство “Знання”, 1994. – 40 с. (3 обл.-вид. арк.).
 3. О. І. Кириченко: штрихи до політичного портрета Першого секретаря ЦК Компартії України в 1953-1957 рр. – К.: Інститут історії України НАН України, 1990. – 23 с. (співавтор Д. Табачник). (2 обл.-вид. арк., особ. внесок 1 др. арк.).
 4. Голодомор 1932-33 рр. – К.: Міжнародний Фонд “Україна 3000”, 2003. – 48 с. (3 обл.-вид. арк., особ. внесок 1 др. арк.).

Статті у науковій періодиці, енциклопедичних виданнях, словниках-довідниках

 1. Сталінізм і Україна // Український історичний журнал. – 1991. – № 2-12. – 1992. – № 1-12. (23 обл.-вид. арк.).
 2. “Справа” академіка М. Є. Слабченка // Вісник Академії наук України. – 1993. – № 2. – С. 51-54. (1 обл.-вид. арк.).
 3. Олександр Шумський: останні 13 років (Oleksander Shumsky: His Last Thirteen Years) // Journal of Ukrainian Studies (Canada, Toronto). – 1993.- Vol. 18.- Numbers 1-2.- Pp. 69-84. (1 обл.-вид. арк.).
 4. В. А. Балицький. На шляху до правди про нього / Ю. І. Шаповал, В. А. Золотарьов // Український історичний журнал. – 1993. – № 4-6. – С. 50-63; № 7-8.- С. 53-69. (3,0 обл.-вид. арк., особ. внесок 1,5 обл.-вид. арк.).
 5. Україна як об’єкт сталінського політичного терору. 1920-ті-початок 50-х років // Другий Міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Історія. Частина ІІ. – Львів, 1994. – С. 43-48. (0,5 обл.-вид. арк.).
 6. “Всеми мерами стремиться к исчезновению этой партии…” // Віче. – 1994. – № 4. – С. 145-157. (1 обл.-вид. арк.).
 7. “Я помилявся, взявши на себе провину…” До 90-річчя М. С. Волобуєва-Артемова // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1994. – № 1. – С.104-110. (1,5 обл.-вид. арк.).
 8. Украинские страницы биографии Н. С. Хрущева // Н.С.Хрущев (1894-1971). Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н.С.Хрущева. 18 апреля 1994 года. Горбачев-Фонд. – М., 1994. – С. 153-162. (0,7 обл.-вид. арк.).
 9. Цензура в Україні у сталінські часи // Вісник. Квартальник літератури, науки, мистецтва і суспільно-політичного життя (Нью-Йорк, США). – 1994. – № 3. – С.171-182. (1 обл.-вид. арк.).
 10. Ґенеральний писар. Павло Христюк // Українська ідея. Постаті на тлі революції. – К.: Товариство “Знання”, 1994. – С. 93-112. (1 обл.-вид. арк.).
 11. Повернення в історію. Сергій Єфремов / Ю. Шаповал, Ю. Левенець // Там само, с. 73-92. (1,6 обл.-вид. арк., особ. внесок 0,8 обл.-вид. арк.).
 12. Стенограма і протокол ІІІ конференції КП(б)У як джерело вивчення голоду 1931-1932 рр. і голодомору 1932-1933 рр. // Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: причини і наслідки. – К.: Інститут історії України НАН України, 1995.- С. 149-156. (0,9 обл.-вид. арк.).
 13. Павло Христюк // Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст. – К.: Україна, 1995. – С. 208-216. (1 обл.-вид. арк.).
 14. Микита Хрущов // Там само. – С. 242-249. (0,5 обл.-вид. арк.).
 15. Брежнєв, Леонід // Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Доповнення. – Paris-New York, 1995. – Т. 11. – С. 14. (0,1 обл.-вид. арк.).
 16. “Єжовщина” // Там само, с. 26-27. (0,1 обл.-вид. арк.).
 17. Совєтознавство // Там само, с. 192-193. (0,1 обл.-вид. арк.).
 18. Кар’єра ката / Ю. Шаповал, В. Золотарьов // Розбудова держави. – 1995. – № 1. – С. 27-36. (1,2 обл.-вид. арк., особ. внесок 0,6 обл.-вид. арк.).
 19. Фарс з трагічним фіналом. До 65-річчя процесу у справі “Спілки визволення України” / Ю. Шаповал, В. Пристайко // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. -1995. – № 1/2. – С. 190-198; 373-396. (1,2 обл.-вид. арк., особ. внесок 0,6 обл.-вид. арк.).
 20. М. С. Хрущов і Л. М. Каганович: співіснування і співпраця // М. С. Хрущов і Україна. Матеріали наукового семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М. С. Хрущова. – К.: Інститут історії України НАН України, 1995. – С. 19-28. (0,1 обл.-вид. арк.).
 21. Українсько-російські відносини в історико-політичному контексті: сучасні оцінки / Л. Нагорна, Ю. Шаповал // Украина и Россия в новом геополитическом пространстве. Материалы “круглого стола”. – К.: Інститут історії України НАН України, 1995. – С. 57-76.  (0,6 обл.-вид. арк. особ. внесок 0,3 обл.-вид. арк.).
 22. ҐПУ-НКВД як інструмент антиукраїнізації в 20-30-ті роки // Український історик (США). – 1995. – № 1-4 (124-127). – С. 57-72. (2 обл.-вид. арк.).
 23. “Винним себе не визнаю” (Невідомі сторінки з біографії Юліяна Бачинського) // Розбудова держави. – 1996. – № 1.- С. 52-57; № 2.- С.53-55. (1 обл.-вид. арк.).
 24. “Коливань у проведенні лінії партії не було” (Сторінки біографії К. М. Карлсона – заступника наркома внутрішніх справ УРСР) // Український історичний журнал. – 1996.- № 1.- С. 91-105. (1,5 обл.-вид. арк.).
 25. Невідомі документи ГПУ-НКВД про життя і діяльність М. Грушевського у 1924-1934 роках // Український історик (США). – 1996. – № 1-4. – С. 325-349. (1,9 обл.-вид. арк.).
 26. Михайло Грушевський у світлі невідомих документів ГПУ-НКВД / Ю. Шаповал, В. Пристайко // Архіви України. – 1996. – № 1-3. – С. 69-78. (1,4 обл.-вид. арк., особ. внесок 1 обл.-вид. арк.).
 27. Михайло Горбачов і Україна. Штрихи до портрета ініціатора “перебудови” // Перебудова: задум і результати в Україні (До 10-річчя проголошення курсу на реформи). Матеріали науково-теоретичного семінару. – К.: Інститут історії України НАН України, 1996. – С. 14-17. (0,3 обл.-вид. арк.).
 28. Хрущев и Западная Украина // Свободная мысль (Москва, Россия). – 1996. – № 6. – С. 76-88. (1,2 обл.-вид. арк.).
 29. Сторінки біографії М.С.Грушевського в світлі таємних документів ДПУ-НКВС / Ю. І. Шаповал, В. І. Пристайко // Український історичний журнал. – 1996. – № 5.- С. 83-89. (1 обл.-вид. арк., особ. внесок 0,8 обл.-вид. арк.).
 30. Невідомі документи про УАПЦ у зв’язку із справою “Спілки визволення України” //Людина і світ. – 1996. – № 11-12. – С. 13-17. (1 обл.-вид. арк.).
 31. Забутий президент // Незалежність України: історичні витоки та перспективи. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 5-й річниці незалежності України. – К.: 1997. – С. 86-102. (0,6 обл.-вид. арк.).
 32. Україна як об’єкт політичного терору (20-початок 50-х років) / Ю. І. Шаповал, В. І. Пристайко // Права людини в Україні. Щорічник. 1995. – К., 1997. – С. 42-48. (0,7 обл.-вид. арк, особ. внесок 0,4 обл.-вид. арк.).
 33. “Закрита доповідь” М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС: мотиви, обставини появи, наслідки // Початок десталінізації в Україні. До 40-річчя закритої доповіді М.Хрущова на ХХ з’їзді КПРС. Матеріали “круглого столу” в Інституті історії України НАН України. – К.: Інститут історії України НАН України, 1997. – С. 35-44. (0,6 обл.-вид. арк.).
 34. Сергій Єфремов і його щоденники / І. Ф. Курас, Ю. А. Левенець, Ю. І. Шаповал // Єфремов С. О. Щоденники, 1923-1929. – К.: “Рада”, 1997. – С. 5-20. (0,8 обл.-вид. арк., особ. внесок 0,5 обл.-вид. арк.).
 35. Шлях на Соловки / В. І. Пристайко, О. М. Пшенніков, Ю. І. Шаповал // Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії. – З архівів ВУЧК-ҐПУ-НКВД-КҐБ. – 1997. – № 1/2. – С. 45-79. (2,5 обл.-вид. арк., особ. внесок 2 обл.-вид. арк.).
 36. Один із соловецької когорти. Справа священика УАПЦ Володимира Хуторянського на тлі сталінського терору // Людина і світ. – 1998. – № 1. – С. 13-19. (0,8 обл.-вид. арк.).
 37. Трагічна доля Юліана Бачинського // Journal of Ukrainian StudiesJournal of Ukrainian Studies (Canada, Toronto), 1998, Vol. 23, Number 1, pp. 25-39. (1 обл.-вид. арк.).
 38. “Про український сепаратизм”: обіжник ГПУ 1926 року // Harvard Ukrainian Studies (Кембрідж, США), vol. XYIII, Number 3/4, December 1994, p. 275-302 (журнал вийшов друком у 1998 році). (1,5 обл.-вид. арк.).
 39. В очікуванні Нюрнберґу // Критика. Рецензії. Есеї. Огляди. – 1998. – Число 3.- С. 18-20. (0,4 обл.-вид. арк.).
 40. Російський націоналізм і сталинське панування // Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung. Herausgegeben von M. Hildermeier unter Mitarbeit E. M?ller-Luckner. – M?nchen, R. Oldenburg Verlag, 1998. – S. 291-305. (2 обл.-вид. арк.).
 41. “Ухил Миколи Скрипника”: механізм фабрикації // Микола Олексійович Скрипник. До 125-річчя з дня народження. – К.: Інститут історії України НАН України, 1998. – С. 38-63. (0,4 обл.-вид. арк.).
 42. Нові документи про депортаційно-переселенські процеси // Депортації українців та поляків: кінець 1939-початок 50-х років. До 50-річчя операції “Вісла”. Упорядник Ю. Сливка. – Львів, 1998. – С. 41-43. (0,8 обл.-вид. арк.).
 43. Дмитро Ісаєвич: повернення в історію // Україна. Культурна спадщина. Національна свідомість. Державність. Збірник наукових праць. Випуск 5. – Львів, 1998. – С. 671-688. (1 обл.-вид. арк.).
 44. Микита Хрущов, Лазар Каганович і голод 1946-1947 років в Україні // Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки. Міжнародна наукова конференція, Київ, 27 травня 1997 р. Матеріали. – К.: – Нью-Йорк: Видавництво М.Коця, 1998. – С. 25-28. (0,8 обл.-вид. арк.).
 45. Нові підручники з історії та суспільствознавства в Україні: форма і зміст // Internationale Schulbuchforschung. Zeitschrift des Georg-Eckert-Instituts (Braunschweig). – 1998. – № 4. – S. 435-439. (1 обл.-вид. арк.).
 46. Кирило Осьмак: життя і доля // Архівний збірник до 80-річчя Державного архіву Полтавської області. Матеріали наукової конференції. Полтавa: в-во “Полтава”, 1998. – С. 147-174. (1,2 обл.-вид. арк.).
 47. Шлях на Соловки / В. І. Пристайко, О. М. Пшенніков, Ю. І. Шаповал // Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії. – З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1998. – № 1/2.- С. 105-134. (2,5 обл.-вид. арк., особ. внесок 2 обл.-вид. арк.).
 48. Соловецька трагедія 1937 року у світлі нововіднайдених документів ГПУ-НКВД // Україна: ретроспектива і перспектива. Збірник наукових праць. – К.: Червона калина, 1999. – С. 83-106. (1 обл.-вид. арк.).
 49. Власні переконання чи імпорт ззовні. Війнa і мир з соціалістичним минулим у нових шкільних підручниках України // Auf den Kehrichthaufen der Geschichte? Der Umgang mit der sozialistischen Vergangenheit. I. de Keghel, R. Maier (Hrsg.). – Hannover: Hahn, 1999.- S. 151-160. (1 обл.-вид. арк.).
 50. Більшовицька політична поліція в Україні: етапи становлення та дії щодо української інтеліґенції (20-30-ті роки) // Черкащина в новітній історії української нації та держави. Збірник наукових праць. – К.: Стилос, 1999. – С. 91-125. (1,8 обл.-вид. арк.).
 51. “Золотий вересень” 1939-го: як це робилося насправді // Людина і політика. – 1999. – № 6. – С. 25-31. (1,8 обл.-вид. арк.).
 52. Державність України: історія і сучасність // Підвищення кваліфікації державних службовців. Збірник наукових праць. – К.: Українська Академія державного управління при Президентові України, 1999. – С. 207-229. (1,5 обл.-вид. арк.).
 53. Михайло Грушевський у Москві та його смерть (1931-1934). Нові документи і факти (Mykhajlo Hrushevsky in Moscow and his death (1931-1934). New documents and facts) // Journal of Ukrainian Studies (Canada, Toronto), 1999, Vol. 24, Number 2, pp. 79-100. (1,6 обл.-вид. арк.).
 54. Більшовицька політична поліція в Україні у міжвоєнний період. Невідомі документи і факти // Ukraine. Geographie-Ethnische Struktur-Geschichte-Sprache und Literatur-Kultur-Politik-Bildung-Wirtschaft-Recht. Hrsg. von P. Jordan, A. Kappeler, W. Lukan und J. Vogl. – Wien, 2000. – S. 318-338. (2,5 обл.-вид. арк.).
 55. Про владу – компетентно // Людина і політика. – 2001. – № 1. – С. 148-150. (0,3 обл.-вид. арк.).
 56. Комуністична цензура: штрихи до портрета // Бахмутський шлях (Луганськ). – 2001. – № 1-2. – С. 84-110. (1,3 обл.-вид. арк.).
 57. Хрущов М.С. // Уряди України у ХХ ст. Науково-документальне видання. – К.: Україна, 2001. – С. 376-383. (1 обл.-вид. арк.).
 58. Кальченко Н. Т. // Там само, с. 384-387. (0,5 обл.-вид. арк.).
 59. M. С. Грушевський у дзеркалі справи-формуляра // Український історичний журнал. – 2001. – № 4. – С. 140-161. (1 обл.-вид. арк.).
 60. Генеральный писарь // Кубань: проблемы культуры и информатизации (Краснодар). – 2001. – № 2. – С. 13-15. (0,4 обл.-вид. арк.).
 61. Аросєв О. Я. // Довідник з історії України. За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. 2-е вид., доопр. і допов. – К.: ”Генеза”, 2001. – С. 35. (0,1 обл.-вид. арк.).
 62. Ахматов Л. С. // Там само, с. 43. (0,1 обл.-вид. арк.).
 63. Балицький В. А. // Там само, с. 47. (0,2 обл.-вид. арк.).
 64. Биківня // Там само, с. 62-63. (0,2 обл.-вид. арк.).
 65. Брежнєв Л. І. // Там само, с. 88-89. (0,1 обл.-вид. арк.).
 66. “Вінницька трагедія” // Там само, с. 116. (0,1 обл.-вид. арк.).
 67. Волобуєв (Артемов) М. С. // // Там само, с. 124-125. (0,2 обл.-вид. арк.).
 68. ВУЧК // Там само, с. 136. (0,2 обл.-вид. арк.).
 69. ВЧК // Там само, с. 136-137. (0,1 обл.-вид. арк.).
 70. ҐУЛАҐ // Там само, с. 189. (0,2 обл.-вид. арк.).
 71. Дем’янів Лаз // Там само, с. 201. (0,1 обл.-вид. арк.).
 72. Десталінізація // Там само, с. 205-206. (0,3 обл.-вид. арк.).
 73. “Єжовщина” // Там само, с. 237-238. (0,1 обл.-вид. арк.).
 74. Осьмак К. І. // Там само, с. 544-545. (0,2 обл.-вид. арк.).
 75. Охримович В.С. // Там само, с. 546. (0,2 обл.-вид. арк.).
 76. “Радянська Україна” // Там само, с. 638. (0,1 обл.-вид. арк.).
 77. Серов І. О. // // Там само, с. 745. (0,2 обл.-вид. арк.).
 78. “Український національний центр” // Там само, с. 970-971. (0,3 обл.-вид. арк.).
 79. Федорчук В. В. // Там само, с. 990-991. (0,2 обл.-вид. арк.).
 80. Війна після війни // Літопис УПА. Нова серія. – Т. 3. – Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України, 1943-1959 рр.  – К. – Торонто: Літопис УПА, 2001. – С. 9-40. (3,5 обл.-вид. арк.).
 81. Механізм інформаційної діяльності ЧК-ГПУ-НКВД. На прикладі справи-формуляра Михайла Грушевського // Cahiers du Mond Russe (Paris). – 2001. – 42/2-3-4 Avril-decembre. – Pp. 207- 230. (1,5 обл.-вид. арк.).
 82. Акулов Іван Олексійович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 1. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. – С. 327. (0,1 обл.-вид. арк.).
 83. Алексинський Г.О. // Там само, с. 372. (0,1 обл.-вид. арк.).
 84. Андропов Юрій Володимирович // Там само, с. 503. (0,2 обл.-вид. арк.).
 85. Антонюк Зиновій Павлович // Там само, с. 588. (0,1 обл.-вид. арк.).
 86. Аросєв Олександр Якович // Там само, с. 660. (0,1 обл.-вид. арк.).
 87. Ахматов Лев Соломонович // Там само, с. 817. (0,1 обл.-вид. арк.).
 88. Кирило Осьмак: життя і доля // Літопис УПА. – Т. 26. – Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні публікації, матеріяли. – Торонто-Львів: Видавництво “Літопис УПА”, 2001. – С. 211-233. (1,5 обл.-вид. арк.).
 89. Політичний терор в Україні у 30-50-ті роки. Стан і перспективи дослідження // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – С. 191-238. (2,5 обл.-вид. арк.).
 90. Доля Мирона Матвієйка // До новітнього українського світогляду і стратегії. – К.: Економіка і право, 2002. – С. 113-126. (1 обл.-вид. арк.).
 91. Пастка для “Лицаря”. Обставини загибелі Олекси Гасина / Д. Ведєнєєв, Ю. Шаповал // Військово-історичний альманах. – 2002. – № 1. – С. 62-67. (1 обл.-вид. арк., особ. внесок 0,5 обл.-вид. арк.).
 92. Переддень і апогей великого терору // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст. Історичні нариси. [В. А. Смолій (відповід. ред.) та ін.] – К.: Наукова думка, 2002. – С. 400-495. (100 обл.-вид. арк., особ. внесок 3,5 обл.-вид. арк.).
 93. Україна повоєнна: соборна, та не самостійна // Соборність україни. На шляху до об’єднання та утвердження української державності. – К.: “Бібліотека українця”, 2002. – Книга 2. – С. 124-152. (30 обл.-вид. арк., особ. внесок 1,5 обл.-вид. арк.).
 94. ІІІ конференція КП(б)У: пролог трагедії голоду // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць, вип. 6. – К.: Інститут історії НАН України, 2002. – С. 350-360. (1 обл.-вид. арк.).
 95. Роль переосмислення історії тоталітаризму у формуванні громадянського суспільства у сучасній Україні // Економіко-правові проблеми становлення в Україні громадянського суспільства. – Херсон: Харківський державний педагогічний університет, 2002. – С. 16- 20. (0,4 обл.-вид. арк.).
 96. Всеволод Балицький. Народний комісар (Wsewolod Balytsky. Volkskomissar) // Stalinscher Terror. 1934-41. Hrsg. Von W. Hedeler. Eine Forschungsbilanz. – Berlin: BasisDruck Verlag, 2002. – S. 85-108. (2,1 обл.-вид. арк.).
 97. Війна відома і невідома // Воєнна історія. – 2002. – № 3-4. – С. 5-10. (0,6 обл.-вид. арк.).
 98. В. В. Щербицький: особа політика серед обставин часу // Український історичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 118-129. (1 обл.-вид. арк.).
 99. Михайло Грушевський в Росії. Невідомі документи і факти (1931-1934 рр.) // Діалог. – 2003. – № 3. – С. 174-179. (0,8 обл.-вид. арк.).
 100. Голод 1932-1933 років: Кремль і політичне керівництво України // Три голодомори в Україні в ХХІ ст.: погляд із сьогодення. Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 17-56. (1 обл.-вид. арк.).
 101. Діялектика державного пошанування // Критика. – 2003. – Число 5. – С. 9-10. (0,5 обл.-вид. арк.).
 102. Всеволод Балицький, кат і жертва (Vsevolod Balickij, bourreau et victime) // Cahiers du monde Russe (Париж). – 2003. – № 44/2-3, Avril-septembre. – Pp. 369-401 (1,5 обл.-вид. арк.).
 103. Волинська трагедія і польсько-українські взаємини 1943-1944 рр. у дзеркалі документів державного архіву Служби безпеки України // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2003. – № 1. – С. 194-208. (2 обл.-вид. арк.).
 104. Андропов Ю. В. // Енциклопедія Історії України. – К.: ”Наукова думка”, 2003. – Т. 1. – С. 86-87. (0,2 обл.-вид. арк.).
 105. Ахматов Л. С. // Там само, с.154. (0,1 обл.-вид. арк.).
 106. Балицький В. А. // Там само, с. 173-174. (0,2 обл.-вид. арк.).
 107. Брежнєв Л. І. // Там само, с. 374. (0,2 обл.-вид. арк.).
 108. “Буржуазно-націоналістичної антирадянської організації колишніх боротьбістів” справа 1937 // Там само, с. 411. (0,2 обл.-вид. арк.).
 109. Волобуєв (Артемов) М. С. // Там само, с. 614. (0,2 обл.-вид. арк.).
 110. ВУЧК, Всеукраїнська надзвичайна комісія для боротьби з контрреволюцією, спекуляцією, саботажем та службовими злочинами // Там само, с. 667-668. (0,3 обл.-вид. арк.).
 111. ВЧК, Всеукраїнська надзвичайна комісія // Там само, с. 669-670. (0,2 обл.-вид. арк.).
 112. Балицький В. А. // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 2. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. – С. 163. (0,2 обл.-вид. арк.).
 113. Берія Л. П. // Там само, с. 522. (0,1 обл.-вид. арк.).
 114. Биківня // Там само, с. 593. (0,2 обл.-вид. арк.).
 115. Сталін та його спадщина у контексті радянської політичної історії // Сучасність. – 2004. – № 1. – С. 53-67 (2 обл.-вид. арк.)
 116. Единство и борьба двух НЕпротивоположностей. Владимир Щербицкий и Петр Шелест в политической истории Украины ХХ века. // Діалог. Історія, політика, економіка. – 2004. – № 4. – С. 122-126 (1 обл.-вид. арк.)
 117. Сучасна історіографія тоталітаризму в Україні: здобутки і проблеми // Генеза. – 2004. – № 1. – С. 112-121 (2 обл.-вид. арк.).
 118. Всеволод Балицкий. Жизнь и судьба народного комиссара // В мире спецслужб. – 2004. – № 5. – С. 64-71 (1 обл.-вид. арк.).
 119. Польсько-українські взаємини під час Другої світової війни: потенціал взаєморозуміння і баланс ненависті // Сучасність. – 2004. – № 7-8. – С. 104-116 (1,5 обл.-вид. арк.).
 120. Загадка смерті Михайла Грушевського // Історія в школах. – 2004. – № 3. – С. 47-48; № 4. – С. 50-55 (0,6 обл.-вид. арк.).
 121. Партійний “націоналіст”. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття // Історія в школах. – 2004. – № 2. – С. 44-49 (1 обл.-вид. арк.).
 122. Європейський вибір України: досвід історії та сьогодення // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект. – К.: “Академперіодика”, 2004. – С. 247-251 (0,2 обл.-вид. арк.).
 123. Занурення у темряву: Михайло Грушевський у 1919-1934 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної історії. Збірник наукових праць, присвячений пам’яті академіка НАН України Ю. Ю. Кондуфора. – В 2-х тт. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – Т. 1. – С. 306-421 (12 обл.-вид. арк.).
 124. Микита Хрущов і “кримське питання” // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ, 13-14 травня 2004 р.  – К.: Світогляд, 2004. – С. 273-280 (0,4 обл.-вид. арк.).
 125. Західноукраїнські землі на початку 2-ї світової війни: невідомі документи і факти (1939-22 червня 1941 року) // Україна в Другій світовій війні: бачення через роки. – Запоріжжя; “Просвіта”, 2004. – С. 111-122. (0,5 обл.-вид. арк.).
 126. Горбачов Михайло Сергійович // Енциклопедія Історії України. – К.: ”Наукова думка”, 2004. – Т. 2. – С. 159-160. (0,3 обл.-вид. арк.).
 127. Глузман Семен Фішелевич // Там само, с. 121. (0,2 обл.-вид. арк.).
 128. ҐУЛАҐ // Там само, с.247-248. (0,5 обл.-вид. арк.).
 129. Ґонгадзе Георгій Русланович // Там само, с. 270. (0,1 обл.-вид. арк.).
 130. Близнюк Петро Степанович // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 3. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. – С. 71. (0,1 обл.-вид. арк.).
 131. Блюхер Василь Костянтинович // Там само, с. 87. (0,1 обл.-вид. арк.).
 132. Болозович Авксентій Автономович // Там само, с. 233. (0,1 обл.-вид. арк.).
 133. Брежнєв Ленід Ілліч / С. В. Кульчицький, Ю. І. Шаповал // Там само, с. 440-441 (0,3 обл.-вид. арк., особ. внесок 0,15 обл.-вид. арк.).
 134. Брук Соломон Соломонович // Там само, с. 490. (0,1 обл.-вид. арк.).
 135. Будьонний Семен Михайлович // Там само, с. 546. (0,1 обл.-вид. арк.).
 136. Бухарін Микола Іванович // Там само, с. 665. (0,2 обл.-вид. арк.).
 137. Справа «Спілки визволення України»: погляд із відстані 75 років // Український історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 132-143 (1,5 обл.-вид. арк.).
 138. Інтернаціоналізм як русифікація, або Що і як обстоював Іван Дзюба 40 років тому // Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – С. 15-27 (2 обл.-вид. арк.).
 139. Іван Курас: життя, справа, доля // І.Ф.Курас. Біобібліографія. – К.: “Наукова думка”, 2005. – С. 3-18. (1,5 обл.-вид. арк.).
 140. Немає стратегії для України без стратегії для минулого (Nie ma strategii dla Ukrainy bez strategii dla przeszlosci) // Wiele twarzy Ukrainy. Rozmawiali i przypisami opatrzyli Iza Chruslinska i Piotr Tyma. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowkiej, 2005. Pp. 119-134. (1 обл.-вид. арк.).
 141. «Єжовщина» // Енциклопедія Історії України. – К.: ”Наукова думка”, 2005. – Т. 3. – С. 111. (0,1 обл.-вид. арк.).
 142. Закритий судовий процес у справі «військово-фашистського заколоту» // Там само, с. 227. (0,1 обл.-вид. арк.).
 143. Інститут історії партії при ЦК Компартії України – філіал Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС // Там само, с. 489-490. (0,2 обл.-вид. арк.).
 144. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України // Там само, с. 496-497. (0,2 обл.-вид. арк.).
 145. «Весна» – політична справа // Енциклопедія Сучасної України. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – Т. 4. – С. 314-315. (0,2 обл.-вид. арк.).
 146. «Військово-фашистського заколоту 1937» справа // Там само, с. 531-532. (0,1 обл.-вид. арк.).
 147. Вінницька трагедія 1937-38 // Там само, с. 564. (0,1 обл.-вид. арк.).
 148. Емблематична доповідь Микити Хрущова // Генеза. Філософія. Історія. Політологія. – 2006. – № 1. – С. 45-51. (1 обл.-вид. арк.).
 149. Володимир Винниченко: трансформація образу // Генеза. Філософія. Історія. Політологія. – 2006. – № 1. – С. 144-148. (0,5 обл.-вид. арк.).
 150. Іван Курас: спроба неупредженої біографії // Курасівські читання. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. Вип. 30, кн. 1. Серія “Політологія і етнологія”. – К.: ІПІЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – С. 11-18. (0,5 обл.-вид. арк.).
 151. Винниченко без брому // Критика. – 2006. – Число 7-8. – С. 31-33. (0,5 обл.-вид. арк.).
 152. Руйнівний «Усміх» // Український журнал (Прага, Чехія). 2006. – № 9. – С. 14-19. (0,6 обл.-вид. арк.).
 153. Україна в добу “великого терору”: етапи, особливості, наслідки // З архівів ВУЧК-ҐПУ-НКВД-КҐБ. – 2007. – № 1. – С. 76-100. (1,5 обл.-вид.арк.).
 154. Подполье в Западной Украине // Отечественные записки (Москва). – 2007. – № 34(1). – С. 178-199. (2 обл.-вид. арк.).
 155. Петро Шелест у контексті політичної історії України // Український історичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 134-149 (1,1 обл.-вид. арк.).
 156. «Був і залишається ідейним українським націоналістом». Повернення Кирила Осьмака // Воєнна історія. – 2008. – № 5. – С. 97-110. (1,2 обл.-вид. арк.).
 157. Значення нововіднайдених документів ДПУ-НКВС для глибшого розуміння голоду 1932-1933 років // Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ҐПУ-НКВД. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 45-61. (1 обл.-вид. арк.).
 158. Иван Дзюба: интернационализм или русификация? (К истории вопроса) // Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. Русские и украинцы во взаимном общении и восприятии. – М.: Институт славяноведения РАН, 2008. – С. 372-386 (1,1 обл.-вид. арк.).
 159. Іноземні дипомати про голод в Україні та Києві // Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні: місто Київ. – К.: Фенікс, 2008. – С. 74-79 (1,5 обл.-вид. арк.).
 160. Німецький дипломат про Голодомор // Пам’ять століть. – 2008. – № 5-6. – С. 214-215. (0,7 обл.-вид. арк.).
 161. The Struggle of History: Recognizing the Holodomor // Holodomor: Reflections on the Great Famine of 1932-1933 in Soviet Ukraine. Edited by Lubomyr Y. Lucuk with the assistance of Lisa Grekul. The Kashtan Press, Kingston, Ontario, Canada, 2008, pp. 79-86. (1 обл.вид. арк.).
 162. «Контрреволюційної боротьбистської організації» справа // Енциклопедія Історії України. – К.: ”Наукова  думка”, 2008. – Т. 5. – С. 106-107.
 163. «Контрреволюційної організації в сільському господарстві України» справа 1930 // Там само, с. 107. (0,2 обл.вид. арк.).
 164. «Контрреволюційної троцькістської організації» справа 1935 // Там само, с. 107-108. (0,2 обл.вид. арк.).
 165. «Контрреволюційної шкідницької організації в органах наркомзему і наркомрадгоспів» справа 1933 // Там само, с. 108. (0,2 обл.вид. арк.).
 166. Кравчук Леонід Макарович // Там само, с. 276-277. (0,2 обл.вид. арк.).
 167. Крайній Лев Олександрович // Там само, с. 281. (0,1 обл.вид. арк.).
 168. Кузнецов Анатолій Васильович // Там само, с. 449-450. (0,2 обл.вид. арк.).
 169. Курас Іван Федорович // Там само, с. 512-514. (0,2 обл.вид. арк.).
 170. Дога Василь Михайлович // Енциклопедія Сучасної України. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – Т. 8. – С. 193. (0,1 обл.вид. арк.).
 171. Дукельський Семен Семенович // Там само, с. 522-523. (0,1 обл.вид. арк.).
 172. Фатальна амбівалентність // Критика. – 2009. – Число 12. – С. 21-27. (1,5 обл.-вид. арк.).
 173. Життя і смерть Миколи Хвильового у світлі розсекречених документів ҐПУ // З архівів ВУЧК-ҐПУ-НКВД-КҐБ. – 2008. – № 1/2. – С. 311-348. (1,6 обл.-вид. арк.)
 174. Україна в добу “великого терору”: етапи, особливості, наслідки // Україна в добу “Великого терору”:1936-1938 роки. Авт.-упоряд. Ю. Шаповал [та ін.] – К.: “Либідь”, 2009. – С. 12-37. (1,9 обл.-вид. арк.).
 175. Голод в Україні очима іноземних дипломатів // Актуальні проблеми дослідження Голодомору та політичних репресій 1930-х років в Україні. Збірник наукових статей за матеріалами “круглого столу” 29 травня 2009 року. Полтава, ТОВ “АСМІ”, 2009, с. 6-15. (0,5 обл.-вид. арк.).
 176. Іноземні дипломати про Голодомор в Україні / (Foreign Diplomats on the Holodomor in Ukraine) // Holodomor Studies (USA). – 2009. – № 1. – Pp. 41-54. (1 обл.-вид. арк.).
 177. Левенець Юрій Анатолійович // Енциклопедія Історії України. – К.: ”Наукова думка”, 2009. – Т. 6. – С. 78. (0,2 обл.-вид. арк.).
 178. Лук’яненко Левко Григорович // Там само. – С. 297-298. (0,2 обл.-вид. арк.).
 179. Маленков Георгій Максиміліанович // Там само. – С. 470. (0,1 обл.-вид. арк.).
 180. Єжов Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Т. 9. – С. 377. (0,2 обл.-вид. арк.).
 181. “Єжовщина” // Там само, с. 378. (0,2 обл.-вид. арк.).
 182. Євдокимов Юхим Георгійович // Там само, с. 312. (0,1 обл.-вид. арк.).
 183. Жемчужина Поліна Семенівна // Там само, с. 538. (0,1 обл.-вид. арк.).
 184. Культура національної пам’яті: європейський та український досвід // Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД, 2010. – С. 255-337. (3 обл.-вид. арк.).
 185. Польські та інші іноземні дипломати про голод 1932-1933 років в Україні // Polska dyplomacja na Wschodzie w XX-pocz?tkach XXI wieku. Praca zbiorowa pod redakcj? Henrika Stro?skiego i Grzegorza Seroczy?skiego. Olsztyn-Chark?w: LITTERA, 2010. – S. 333-343. (1,5 обл.-вид. арк.).
 186. Критичні зауваження до проекту доповіді НАН України “Україна: з вірою в себе” // Державно-правові та суспільно-політичні перетворення в Україні: проблеми і перспективи. – К.: ТОВ “Юридична думка”, 2010. – С. 75-78. (0,1 обл.-вид. арк.).
 187. Євреї в керівництві органів ҐПУ-НКВД-УСРР-УРСР у 1920-1930-х рр. / Ю. Шаповал, В. Золотарьов // З архівів ВУЧК-ҐПУ-НКВД-КҐБ. – 2010. – № 1. – С. 53-93. (2 обл.-вид. арк., особ. внесок 1 обл.-вид. арк.).
 188. Презес. Пам’яті Януша Куртики // З архівів ВУЧК-ҐПУ-НКВД-КҐБ. – 2010. – № 1. – С. 423-430. (0,5 обл.-вид. арк.).
 189. Справа «Спілки визволення України»: прелюдія Голодомору? / (The Case of the «Union for the Liberation of Ukraine»: A Prelude to the Holodomor?) // Holodomor Studies. – 2010. – № 2. – (Summer-Autumn). – Pp. 153-182. (1 обл.-вид. арк.).
 190. Поза Майданом. Підсумки політичного року // Критика. – 2010. – Число 11-12. – С. 3. (0,3 обл.-вид. арк.).
 191. Пам’ять про Голодомор 1932-1933 років в Україні: нові архівні відкриття, нові дискусії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса. – 2010. – Травень-червень. – № 3 (47). – С. 95-103. (0,6 обл.-вид. арк.).
 192. Молодої ґенерації” українських націоналістів справа // Енциклопедія Історії України. – К.:  ”Наукова думка”, 2010. – Т. 7. – С. 42. (0,2 обл.-вид. арк.).
 193. Муссоліні Беніто // Там само, с. 138. (0,1 обл.-вид. арк.).
 194. «Народної революційної соціалістичної партії» справа 1930 // // Там само, с. 196. (0,2 обл.-вид. арк.).
 195. «Національної спілки німців в Україні» справа 1937 // Там само, с. 347. (0,2 обл.-вид. арк.).
 196. Нікітченко Віталій Федорович // // Там само, с. 400. (0,1 обл.-вид. арк.).
 197. «Об’єднаного троцькістсько-націоналістичного блока (бойової організації) на Україні» справа 1936 // Там само, с. 503-504. (0,2 обл.-вид. арк.).
 198. Oхримович Василь Остапович // Там само, с. 708. (0,1 обл.-вид. арк.).
 199. Каґебістська “одісея” Івана Дзюби // Обрії особистості. Книга на пошану Івана Дзюби. Упор. Оля Гнатюк, Леонід Фінберґ. – К.: Дух і літера, 2011. – С. 19-39. (1,5 обл.-вид. арк.).
 200. Шлях довжиною у 15 років // Україна дипломатична. Науковий щорічник. Вип. ХІІ. Київ, “Планета”, 2011. –  С. 622-648. (1 обл.-вид. арк.).
 201. Бабин Яр: пам’ять про екстермінацію євреїв в Україні (Baby Yar: la m?moire de l’extermination des Juifs en Ukraine) // Comm?morer les victimes en Europe. XVI-XXI Si?cles. Champ Vallon, 2011, pp. 289-303. (1,5 обл.-вид. арк.).
 202. “Цар і раб хитрощів”. Доля Миколи Хвильового у світлі документов НКВД  (“Car i niewolnik sprytu”. Losy Myko?y Chwylowego w ?wietle dokument?w NKWD) // Przegl?d Archiwalny Instytutu Pami?nci Narodowej. – 2011. – Tom 4. – S. 383-410. (2,5 обл.-вид. арк.).
 203. Про визнання і знання // Критика. – 2011. – Число 1-2. – С. 17-20. (0,4 обл.-вид. арк.).
 204. Андропов Юрій Володимирович // Політична енциклопедія. [Редкол.: Ю.Левенець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін.] – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С. 29. (0,2 обл.-вид. арк.).
 205. Брежнєв Леонід Ілліч // Там само, с. 74-75. (0,3 обл.-вид. арк.).
 206. Десталінізація // Там само, с. 207. (0,4 обл.-вид. арк.).
 207. Джилас Мілован // Там само, с. 210-211. (0,2 обл.-вид. арк.).
 208. Дзюба Іван Михайлович // Там само, с. 212-213. (0,3 обл.-вид. арк.).
 209. Єльцин Борис Миколайович // Там само, с. 258-259. (0,2 обл.-вид. арк.).
 210. Івашко Володимир Антонович // Там само, с. 272-273. (0,2 обл.-вид. арк.).
 211. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України // Там само, с. 289. (0,3 обл.-вид. арк.).
 212. Каганович Лазар Мойсейович // Там само, с. 307. (0,2 обл.-вид. арк.).
 213. Кириченко Олексій Ілларіонович // Там само, с. 329. (0,2 обл.-вид. арк.).
 214. “Коренізація” // Там само, с. 365-367. (0,3 обл.-вид. арк.).
 215. Косіор Станіслав Вікентійович // Там само, с. 369. (0,2 обл.-вид. арк.).
 216. Кравчук Леонід Макарович // Там само, с. 371-372 (у співавторстві з М.І.Михальченком). (0,4 обл.-вид. арк., особ. внесок 0,2 обл.-вид. арк.).
 217. Курас Іван Федорович // Там само, с. 382-383. (0,2 обл.-вид. арк.).
 218. Кучма Леонід Данилович // Там само, с. 385-387. (0,2 обл.-вид. арк.).
 219. Ленін Володимир Ілліч // Там само, с. 397-398. (0,3 обл.-вид. арк.).
 220. Осьмак Кирило Іванович // Там само, с. 527. (0,2 обл.-вид. арк.).
 221. Петлюра Симон Васильович // Там само, с. 553-554. (0,3 обл.-вид. арк.).
 222. Політична історія // Там само, с. 577. (0,2 обл.-вид. арк.).
 223. Серж Віктор // Там само, с. 662. (0,1 обл.-вид. арк.).
 224. Солженіцин Олександр Ісаєвич // Там само, с. 671-672. (0,2 обл.-вид. арк.).
 225. Справа Ґонґадзе // Там само, с. 685-686. (0,3 обл.-вид. арк.).
 226. Сталін Йосип Віссаріонович // Там само, с. 686-688. (0,3 обл.-вид. арк.).
 227. Хрущов Микита Сергійович // Там само, с. 764-765. (0,3 обл.-вид. арк.).
 228. Черненко Костянтин Устинович // Там само, с. 776. (0,1 обл.-вид. арк.).
 229. Шелест Петро Юхимович // Там само, с. 781-782. (0,2 обл.-вид. арк.).
 230. Щербицький Володимир Васильович // Там само, с. 791-792. (0,2 обл.-вид. арк.).
 231. До 75-річчя доктора історичних наук, професора С. В. Кульчицького // Український історичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 234-235. (0,1 обл.-вид. арк.)
 232. Микола Хвильовий // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2012. – № 2. – С. 40-43. (1 обл.-вид. арк.).
 233. Петро Шелест: киянин, москвич і – знову киянин // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ-ХХІ століть: національний та європейський контекст. – К.: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 33-46. (2 обл.-вид. арк.).
 234. Друга світова війна як предмет викладання, дослідження та суспільно-політичного інтересу // Сучасні дискусії про Другу світову війну. Збірник наукових статей та виступів українських і зарубіжних істориків. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – С. 8-18. (1 обл.-вид. арк.).
 235. Парадокси Миколи Скрипника // Гілея. Науковий вісник. – К.: – 2012. – Випуск № 61. – С. 10-12. (0,3 обл.-вид. арк.).
 236. Лекція, виголошена на врученні Нагороди Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів. Львів, 17 серпня 2001 р. // Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів. Упор. М. Романюк, Я. Сеник. – Львів: Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника, 2012. – С. 118-124. (0,3 обл.-вид. арк.).
 237. Політика національного примирення в Іспанії: що корисно для України // Національна та історична пам’ять. Збірник наукових праць. Випуск 5. – Київ, ДП “НВЦ Н 35 “Пріоритети”, 2012. – С. 190-195. (0,5 обл.-вид. арк.).
 238. Розуміння причин і наслідків причин голоду-геноциду в Україні в 1932-1933 роках: значення нововіднайдених архівних документів (Understanding the Causes and Consequences of the Famine-Genocide of 1932-1933 in Ukraine: The Significance of Newly Discovered Archival Documents) // The Holodomor Reader. A Sourcebook on the Famine of 1932-1933 in Ukraine. Compiled and edited by Bohdan Klid and Alexander J. Motyl. Edmonton-Toronto, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2012, pp. 35-39. (1 обл.-вид. арк.).
 239. Євреї в керівних органах українського НКВД в світлі українських архівів (?ydzi w kierowniczych organach ukrai?skiego NKWD w latach 1929?1939 w ?wietle  archiw?w ukrai?skich) // Przegl?d Archiwalny Instytutu Pami?nci Narodowej. – Warszawa, 2012. – Tom 5. – S. 191-222. (2 обл.-вид. арк.).
 240. Таємниці Олександра Шумського // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2013. – № 1-2. – С. 41-48. (1,5 обл.-вид. арк.)
 241. Левенець Юрій Анатолійович // Український історичний журнал. – 2013. – № 6. – С. 229-232. (0,2 обл.-вид. арк.).
 242. Голодомор і його зв’язок із репресіями в Україні у 1932-1934 роках // Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947). Матеріали Міжнародної наукової конференції. Київ, 20-21 листопада 2013 року. – Київ, 2013. – С. 153-161. (2 обл.-вид. арк.).
 243. Україна в добу “Великого терору”: етапи, особливості, наслідки // Політичні репресії в Українській РСР 1937-1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя “Великого терору” в СРСР. [Упорядники: О.Г.Бажан, Р.Ю.Подкур.] – Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. – С. 128-164. (2,5 обл.-вид. арк.).
 244. Бездомні діти в Україні: стан вивчення проблеми, досвід, дослідницькі перспективи (Bambini abbadonati in Ukraina: approccio allo studio del problema, esperienze, prospettive di ricerca) // Per la storia dell’infanzia abbandonata in Europa. Tra Est e Ovest: ricerche e confronti. A cura di Francesca Lomastro e Flores Reggiani. Roma: Viella, 2013, pp. 37-44. (1,5 обл.-вид. арк.).
 245. Ліквідація соловецьких в’язнів з України в період “великого терору” (Likwidacja wi??ni?w soloweckich z Ukrainz w okresie „Wielkiego Terroru”) // Sowiecki system oboz?w i wi?zie?. Przyk?ady wybranych pa?stw. Pod redakcj? Jerzego Bednarka. ?od?: Instytut Pami?ci Narodowej, Oddzial w ?odzi, 2013, s. 231-258. (польською мовою). (2 обл.-вид. арк.).
 246. Переселение польского и украинского населения в 1944-1947 гг. // Миграционные последствия Второй мировой войны: депортации в СССР и странах Восточной Европы. Сборник научных статей. Вып. 2. Отв. ред. Н. Н. Аблажей, А. Блюм. – Нoвoсибирск: Наука, 2013, с. 57-79.  (2,3 обл.-вид. арк.).
 247. Тимошенко Юлія Володимирівна // Енциклопедія Історії України. – К.: ”Наукова думка”, 2013. – Т. 10. – С. 80. (0,2 обл.-вид. арк.).
 248. “Троцькістсько-зінов’євського об’єднаного центру” процес 1936 // Там само, с. 163. (0,2 обл.-вид. арк.).
 249. “Троцькістсько-терористичної організації в Україні” справа 1936 // Там само, с. 163-164. (0,2 обл.-вид. арк.).
 250. “Трудової селянської партії” справа 1930-х років // Там само, с. 168. (0,2 обл.-вид. арк.).
 251. Христюк Павло Оникійович // Там само, с. 433-434. (0,2 обл.-вид. арк.).
 252. Хрущов Микита Сергійович // Там само, с. 440-441. (0,2 обл.-вид. арк.).
 253. Шелест Петро Юхимович // Там само, с. 625-626. (0,2 обл.-вид. арк.).
 254. Щербицький Володимир Васильович // Там само, с. 685. (0,2 обл.-вид. арк.).
 255. Ющенко Віктор Андрійович // Там само, с. 711-712. (0,2 обл.-вид. арк.).
 256. Янукович Віктор Федорович // Там само, с. 749. (0,2 обл.-вид. арк.).
 257. Яценюк Арсеній Петрович // Там само, с. 768. (0,2 обл.-вид. арк.).
 258. Більше не таємно // Критика. – 2014. – Число 1-2. – С. 16-21. (1,5 обл. – вид. арк.).
 259. Тарас Шевченко й радянська цензура / Ю. І. Шаповал, О. О. Федотова // Український історичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 70-86.  (2 обл. – вид. арк.).
 260. Україна, пам’ять, Биківня / // Биківня в системі політичних репресій УРСР у 1937-1941 роках: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. Збірник наукових праць. [Головний ред. Ю.І.Шаповал, відп. секретар Я.М.Антонюк]. – Київ: ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. – С. 9-18. (0,5 обл.-вид. арк.).
 261. Всеволод Балицький: доля спецслужби крізь долю її керівника // Радянські органи державної безпеки в Україні (1918-1991 рр.): історія, структура, функції. Матеріали круглого столу, 19 грудня 2013 р., м. Київ. [Упоряд. О.Г.Бажан, Р.Ю.Подкур]. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 378-422. (3 обл.-вид. арк.).
 262. Александр Шумский: судьба наркома в империи “позитивного действия” // Советские нации и национальная политика в 1920-1950-е годы: Материалы VI международной научной конференции. Киев, 10-12 октября 2013 г. – М.: Политическая энциклопедия; Фонд “Президентский центр Б.Н.Елцина”, 2014. – С. 54-64. (1 обл.-вид. арк.).
 263. Некоторые проблемы адаптации депортированных в Украине в послевоенное время // Миграционные последствия Второй мировой войны: депортации в СССР и странах Восточной Европы. Сборник научных статей. Вып. 3 / Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Отв. ред. Н. Н. Аблажей, А. Блюм. – Новосибирск: Наука, 2014. – С. 82-89. (1 обл.-вид. арк.)
 264. Як українську інтеліґенцію “поставили на коліна” (Jak ukrai?sk? inteligencj? „powalono na kolana”. O dwoch wydawnicnwach ?r?d?owych z archiw?w s?u?b specjalnych) // Przegl?d Archiwalny Instytutu Pami?nci Narodowej. – Warszawa, 2014. – Tom 7. – S. 463-472. (1 обл.-вид. арк.).
 265. Фатальна амбівалентність: досьє ҐПУ на Миколу Хвильового (Fatal Ambivalence. The GPU Case Dossier on Mykola Khvyl1ovyi) // Harvard Ukrainian Studies. – 2011-2014, Volumes 32-33. – Part 2. – Pp. 637-664. (2,5 обл.-вид. арк.).
 266. Друга світова війна: український контекст // Філософська думка. – 2015. – № 4. – С. 63-71. (2 обл. – вид. арк.).
 267. Остання барикада: Володимир Щербицький під час “перебудови” // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. / Відп. ред. В.М.Даниленко. – Вип. 21: Спеціальний: Матеріали “круглого столу” “Горбачовська “перебудова”: український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)” (м. Київ, Інститут історії України НАН України, 21 травня 2015 р.). – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – С. 12-27.
 268. Михайло Грушевський: еміґрація і повернення в Україну (1919-1924) // Український історичний журнал. – 2016. – № 6. – С. 97-116.
 269. Волинь 1943: як досліджувати і як пам’ятати // [Електронний ресурс]. –   Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/columns/2016/11/7/149297/
 270. Проскрипції як цінне джерело з історії цензури друкованих видань в Радянській Україні // Український історичний журнал. – 2017. – № 2. – С. 142-159
 271. Хоча репресований не був. Олександр Довженко у світлі його справи-формуляра // Репресовані кінематографісти. Актуальна пам’ять. Статті й документи. – Київ: “Кіно-Театр”; “АРТ КНИГА”, 2017. – С. 45-54.
 272. Пан Редактор. Єжи Ґєдройць та його спадщина // Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому ХХ столітті. Укладання й передмова Вахтанґа Кіпіані. – Харків: Vivat, 2017. – С. 180-195.
 273. Механизм информационнои? деятельности ГПУ-НКВД на примере дела-формулярa академика М. Грушевского // Scripta Historica (Польща). – 2017. – № 22. – S. 179-190. (1,5 обл.-вид. арк.).
 274. (Тюремно-табірна система в добу „великого терору”). System wi?zienno-?agrowy w czasie Wielkiego Terroru // Biuletyn IPN. Pismo o najnowszej historii Polski. – 2017. – № 7-8. – S. 62-69. (1 обл.-вид. арк.).

Рецензії

 1. Рецензія на книжки: Симон Петлюра. Вибрані твори та документи (Київ, Довіра, 1994); Він з когорти вождів (Київ, Дніпро, 1994) // Journal of Ukrainian Studies (Canada, Toronto), 1996, Summer-Winter, pp. 292-295. (0,3 обл.-вид. арк.).
 2. Рецензія на книжку: Юрій Бадзьо. Право жити. – К.: Український письменник, 1998 / Право жити на своїй землі // Дніпро. – 1998. – № 9-10. – С. 138-140. (0,4 обл.-вид. арк.).
 3. Українські повстанці: хто вони? // Передмова до книжки Юрія Кульчицького “Шаблі з плугів”. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Кріп’якевича НАН України, 2000. – С. 5-8. (0,3 обл.-вид. арк.). (0,4 обл.-вид. арк.).
 4. Рецензія на книжку: Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД, 1934 – 1941: Справочник. – М.: Звенья, 1999 / Нове цінне дослідження // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2001. – № 2. – С. 535-540. (0,3 обл.-вид. арк.).
 5. Рецензія на книжку: Шнеер А. Плен. – Иерусалим, 2003. – Т. 1 – 380 с.; Т. 2. – 391 с. // Український історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 210-214. (0,2 обл.-вид. арк.).
 6. Рецензія на книжку: Лихолобова З.Г. Тоталітарний режим та політичні репресії в Україні у другій половині 1930-х років (переважно на матеріалах Донецького регіону). – Донецьк: Видавництво Донецького національного університету, 2006. – 279 стор. // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 220-222. (0,4 обл.-вид. арк.).
 7. Рецензія на книжки: Українська інтеліґенція і влада. Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927–1929 рр. Упорядник В. М. Даниленко, Київ: Темпора, 2012; Вирок Українській революції: «Справа ЦК УПСР». Науково-документальне видання. Упорядники Тетяна Осташко, Сергій Кокін, Київ: Темпора, 2013 / Нові цінні видання ГДА СБ України // З архівів ВУЧК-ҐПУ-НКВД-КҐБ. – 2013. – № 1-2. – С. 401-417. (1,5 обл.-вид. арк.).

Співпраця з медіями, фв, Микола аинских делах)

Співпраця з медіями

 1. У 1994-1998 роках консультант документального телесеріалу «Українська ніч 1933-го» (автори сценарію Леонід Мужук, Володимир Георгієнко, режисер Володимир Георгієнко), підготовленого на Українській студії телевізійних фільмів – Укртелефільм.
 2. У 1997 році ведучий вступних програм перед демонстрацією документального серіалу «Невідома Україна» на телеканалі ICTV. Телесеріал зроблено у 1993 році на Київській кіностудії науково-популярних фільмів (нині Національна кінематека України).
 3. У 1998-2000 роках ведучий і автор сценарію історико-документальної програми «Остання адреса», що виходила спочатку на каналі ICTV, а потім на Першому каналі Національної телекомпанії України. Разом з режисером Леонідом Анічкиним були підготовлені програми «Валерій Марченко. Повернення», «Перерване мовчання», «Світ однієї вулиці», «Олександр Довженко. Без омани», «Любов Іларіонівна», «Є такий народ», «Який Шевченко потрібен Україні», «Загадка Семена Голуба», «Партійний націоналіст», «Син за батька відповідає», «Вічная пам’ять. Голоси з великого терору», «Непідбиті підсумки» та інші.
 4. У 2001-2006 роках – автор і ведучий програм “Миттєвості історії” та “Тіні забутих предків” на FM-радіостанції “Nostalgie”.
 5. З 2006 року автор і ведучий програми «Мить історії» на Першому каналі Національної радіокомпанії України.
 6. Документальний фільм «На одній землі» (1993), виробництво Української студії хронікально-документальних фільмів, співавтор сценарію).
 7. Документальний фільм «Неповерненець» (The Defector), присвячений Віктору Кравченку (2008 рік, виробництво США, експерт, що з’являється у фільмі, консультант).
 8. Документальний фільм «Українська мрія» (2008, виробництво Національної телекомпанії України – НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 9. Документальний фільм «Живі» (2008, режисер Сергій Буковський, науковий консультант).
 10. Документальний фільм «Цар і раб хитрощів (Микола Хвильовий)» (2009, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 11. Документальний фільм «Соловецький лабіринт» (2010, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 12. Документальний фільм «Три таємниці Шумського» (2010, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 13. Документальний фільм «Винниченко (без брому)» (2011, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 14. Документальний фільм «Текст як доля (Михайло Волобуєв)» (2011, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 15. Документальний фільм «Самотній мандрівник (Віктор Петров)» (2011, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 16. Документальний фільм «Шлях довжиною у 15 років» (2011, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 17. Документальний фільм «На порозі історії (Михайло Грушевський)» (2012, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 18. Документальний фільм «Євген Сверстюк: ті десять років. 1981-1991» (2012, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 19. Документальний фільм «Ось іде людина/Da geht ein Mensch (Олександр Ґранах)» (2012, виробництво Баварського телебачення (Німеччина), режисер Анґеліка Вітліх (Angelika Wittlich), експерт, що з’являється у фільмі, консультант).
 20. Документальний фільм «Дві столиці» (2013, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 21. Документальний фільм «Світ Максима (Максим Рильський)» (2013, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 22. Документальний фільм «Місце пам’яті Биківня» (2013, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 23. Документальний фільм «Довженко у вогні» (2014, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 24. Документальний фільм «Голлівуд над Дніпром. Сни з Атлантиди» (2014, режисер Олег Чорний, експерт, що з’являється у фільмі).
 25. Документальний фільм «Неочікуване побачення» (2015, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 26. Документальний фільм «Тиша і грім» (2015, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 27. Документальний фільм «Ґенерал Перемоги. Кузьма Дерев’янко» (2015, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 28. Документальний фільм «Єжи Ґєдройць. Магічна сила слова» (2016, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 29. Документальний фільм «Іван Драч. У пошуках Маройки» (2016, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).
 30. Документальний фільм «Джеймс. Траєкторія долі» (2017, виробництво НТКУ, режисер Ірина Шатохіна, співавтор сценарію і ведучий).