Зорич Оксана Остапівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, кандидат політичних наук. 

У 2008 році закінчила Національний університет „Києво-Могилянська академія” за спеціальностями „філософія” та „політологія”. У 2012 році закінчила аспірантуру в Національному університеті „Києво-Могилянська академія” за спеціальністю „теорія та історія політичної науки”. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Евристичний потенціал концепту гри в політологічному аналізі”.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з 2013 року.

Стипендіат Президента України для молодих вчених (2013–2015, 2019–2020 рр.).

Автор понад 30 наукових праць з проблем філософії, політології та регіоналістики.

Коло наукових інтересів: сучасні політичні процеси в Україні, історія політичної думки, методологія гуманітарного пізнання. 

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science