Зорич Оксана Остапівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії, кандидат політичних наук. 

У 2008 році закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальностями «філософія» та «політологія». У 2012 році закінчила аспірантуру в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «теорія та історія політичної науки». У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Евристичний потенціал концепту гри в політологічному аналізі».

З 2013 року працює у відділі соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Стипендіат Президента України для молодих вчених (2013–2015, 2019–2020 рр.).

Автор понад 30 наукових праць з проблем філософії, політології та регіоналістики.

Коло наукових інтересів: сучасні політичні процеси в Україні, історія політичної думки, методологія гуманітарного пізнання. 

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar