Козерод Олег Віталійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник Центру єврейської історії та культури

1970 р. народження.

У 1993 році закінчив Харківський державний університет, у 1996 – захистив кандидатську дисертацію з проблем Історії білого руху в Україні, у 2002 році – закінчив докторантуру. у 2009 році захистив докторську дисертацію з проблем історії євреїв в період 20-х років ХХ століття. Є дійсним членом багатьох міжнародних наукових організацій, у тому числі Європейської асоціації єврейських досліджень, Королівського історичного товариства у Великій Британії тощо.

Автор декількох монографій з політичної історії України ХХ-ХХІ ст.:

  1. “Переломные Годы. Еврейская община Украины в 1919-1921 гг.”(Харьков,1998. – 161 с.);
  2. “A.I.Denikin’s regime and Jewish Population of Ukraine: 1919-1920” (Kharkov, 1997.- 51 c.);
  3. “Євреї України в період нової економічної політики: 1921-1929” (Київ, 2003.-313 с.)
  4. «150 еврейских организаций Великобритании» (Київ, 2006.-181 с.),
  5. “Єврейська громадсько-політична думка ХХ-початку ХХІ сторіччя в Україні” (Київ, 2011.- 363 с., у співавт.),
  6. “Гендерні аспекти історії українського єврейства (на прикладі періоду 20-х рр. ХХ ст.” (Київ, 2013.-114 c.),
  7. “Історіографичні проблеми єврейської історії і філософії” (Київ, 2014.-190 с.),
  8. Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства (Київ, 2014.- 376 с., у співавт.)