Козерод Олег Віталійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, доктор історичних наук.

Народився 22 жовтня 1970 року. Закінчив Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (1993), аспірантуру Харківського політехнічного інституту (1996), докторантуру Інституту політичних і етнонаціональних досліджень  НАН України (2002). Науковий ступінь кандидата історичних наук присуджено в 1996 році, доктора історичних наук – у 2009 році.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з січня 2002 року на посадах наукового, старшого наукового співробітника.

Є членом громадських і професійних міжнародних організацій, зокрема Європейської Асоціації єврейських досліджень (European Association Jewish Studies), Королівського історичного товариства (Roysl Historical Society).

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 10 монографій.

Коло наукових інтересів: політична історія України ХХ-ХХІ ст.; євреї України в період нової економічної політики 1921–1929 рр.; єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіття в Україні; гендерні аспекти історії українського єврейства; історіографічні проблеми єврейської історії та філософії тощо.

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль науковця в Google Scholar