Козерод Олег Віталійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник відділу етнополітології, доктор історичних наук.

Народився 22 жовтня 1970 року. Закінчив Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (1993), аспірантуру Харківського політехнічного інституту (1996), докторантуру Інституту політичних і етнонаціональних досліджень  НАН України (2002). Науковий ступінь кандидата історичних наук присуджено в 1996 році, доктора історичних наук – у 2009 році.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з січня 2002 року на посадах наукового, старшого наукового співробітника.

Є членом громадських і професійних міжнародних організацій, зокрема Європейської Асоціації єврейських досліджень (European Association Jewish Studies), Королівського історичного товариства (Royal Historical Society).

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 10 монографій.

Коло наукових інтересів: політична історія України ХХ–ХХІ ст.; євреї України в період нової економічної політики 1921–1929 рр.; єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ століття в Україні; гендерні аспекти історії українського єврейства; історіографічні проблеми єврейської історії та філософії тощо.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science