Войналович Віктор Анатолійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології (за сумісництвом), доктор політичних наук, професор.

Народився 20 червня 1957 року. Закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка (1978), аспірантуру Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1985). Науковий ступінь кандидата історичних наук присуджено у 1986 році, доктора політичних наук – у 2006 році. Вчене звання професора кафедри соціології присвоєно у 2007 році.

Упродовж 1986–1994 рр. працював у Полтавському державному педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка на посадах старшого викладача, доцента, голови профспілкового комітету. 1995–1997 рр. – докторант Інституту історії України НАН України. З 1997 р. по 2004 р. – провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. З 2005 р. по 2006 р. – заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації. З 2006 р. – провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, з 2013 р. – завідувач відділу етнополітології. У 2022 році очолив відділ політичної культури та ідеології. З січня 2023 року – головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології (за сумісництвом).

Член вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Голова спеціалізованої вченої ради Д.26.181.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (до 2022). Голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2022).

Член наукової ради журналу „Політичні дослідження”, член редакційних колегій збірника наукових праць „Гілея: науковий вісник”, наукового журналу „Історична пам’ять”, головної редакційної колегії науково-документальної серії книг „Реабілітовані історією”.

Член Комісії при Президентові України з питань громадянства, Експертної ради України з питань етнополітики при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Академік Української академії політичних наук (2012), член Національної спілки краєзнавців України.

Відмінник народної освіти України (1987), заслужений працівник народної освіти України (1993). Нагороджений орденом „За заслуги” III ступеня (2016), почесними грамотами Президії Національної академії наук України (2013, 2018).

Автор низки індивідуальних та колективних монографій, публікацій у науковій вітчизняній періодиці (близько 200 праць). Керівник ряду науково-дослідних тем і проєктів за планом роботи Національної академії наук України.

Коло наукових інтересів: дослідження етноконфесійних процесів у сучасній Україні, виявлення їх головних тенденцій і перспектив. Окремим об’єктом наукового пошуку є з’ясування сфер взаємодії політики та релігії, держави, церкви й суспільства у сучасному політичному процесі, політико-правових засад демократизації державно-церковних відносин.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science