Victor Anatoliyovych Voynalovych

National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Victor A. Vojnalovych is the head of the Department of ethnic and political studies at Ivan F. Кuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, doctor of political sciences (2006), professor (2008), honorable worker in the field of education in Ukraine (1993), high achiever in the field of public education in Ukraine (1987), academician of Ukrainian Academy of Political Sciences (2012).

His research interests focus on ethnic and religious processes in contemporary Ukraine and their major trends and prospects of development, as well as spheres of interaction of politics and religion, State, Church and society in contemporary political process, juridical background of democratic transformation of State-Church relations.

Victor A. Vojnalovych was one of the contributors to top-research themes: «National minorities in Ukraine in the 20th century: politico-juridical dimension», «Ethno-national processes in contemporary Ukraine: regional dimension», «Sub-Carpathian region in ethno-political dimension», «Crimea in ethno-political dimension», «Donbas in ethno-political dimension», «Ethnic and political processes in Ukraine: regional peculiarities», «Religion in the processes of nationhood and state-building: contemporary Ukrainian experience», «Ethno-political factors of socio-cultural transformations in contemporary Ukraine».

Curriculum Vitae

Victor A. Vojnalovych was born on June 20, 1957, in Andrijashivka of Romny rayon Sums’ka oblast’. He graduated from the Faculty of History of V. G. Korolenko Poltava State Pedagogical Institute (1978) and promoted his Candidate degree thesis in the field of history (1986). He started his activity as senior lecturer, later as associate professor, at the chairs of History of the CPSU and Political history at Poltava State Pedagogical Institute (1986–1994), doctoral candidate at the Institute of History of the National Academy of Sciences of Ukraine (1995–1997), leading researcher at I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the NASU (1997–2004), deputy-chief of Mykolajiv oblas’t state administration (2005–2006), leading researcher at I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the NASU (2006–2013), head of the Department of ethnic and political studies at Ivan F. Кuras Institute of Political and Ethnic Studies of the NASU (from 2013).

Major publications:

Individual books:

 • Voynalovych V.A. Partiyno-derzhavna polityka shchodo relihiyi ta relihiynykh instytutsiy v Ukrayini 1940 – 1960-kh rokiv: politolohichnyy dyskurs / V.A.Voynalovych. – K.: Svitohlyad, 2005. – 741 s.

Books written in collaboration:

 • Voynalovych V.A., Tron’ko P.T. Uvichnena istoriya Ukrayiny /V.A. Voynalovych, P.T. Tron’ko. – K.: Naukova dumka, 1992. – 273 s.
 • Voynalovych V.A., Kochan N.I. Relihiynyy chynnyk etnopolitychnykhprotsesiv na Donbasi: istoriya i suchasnist’ / V.A. Voynalovych, N.I. Kochan. – K.: Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny. – 2014. – 304 s.

Chapters in collective publications:

 • Natsional’ni menshyny Ukrayini u KhKh st.: polityko-pravovyy aspekt / M.I. Panchuk – ker. avt. kol., V.A. Voynalovych, V.O. Kotyhorenko, O.O.Rafal’s’kyy. – K.: Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny, 2000. – 356 s.
 • Derzhava i tserkva na Poltavshchyni za radyans’koyi doby / V.A. Voynalovych, O.O.Nestulya, V.O.Pashchenko. – Poltava: Redaktsiyna kolehiya «Reabilitovani istoriyeyu», 2002. – 252 s.
 • Krym v etnopolitychnomu vymiri / M.I.Panchuk – ker. avt. kol., V.A. Voynalovych, V.O. Kotyhorenko, O.O.Rafal’s’kyy. – K.: Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny, 2005. – 533 s.
 • Zakarpattya v etnopolitychnomu vymiri / M.I.Panchuk – ker. avt. kol., V.A. Voynalovych, V.O. Kotyhorenko, N.I.Kochan. – K.: Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny, 2008. – 682 s.
 • Etnopolitychni protsesy v Ukrayini: rehional’ni osoblyvosti / M.I.Panchuk – ker. avt. kol., V.A. Voynalovych, V.O. Kotyhorenko, N.I.Kochan. – K.: Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny, 2011. – 396 s.
 • Relihiynyy chynnyk u protsesakh natsiye- ta derzhavotvorennya: dosvid suchasnoyi Ukrayiny / V.A.Voynalovych – ker. avt. kol., V.Yelens’kyy, N.I.Kochan. – K.: Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny, 2012. – 272 s.

Selected articles:

 • Voynalovych V.A. Polityko-pravovi zasady natsional’no-relihiynoyi polityky v Ukrayini kintsya 50 – pershoyi polovyny 60-kh rokiv / V.A.Voynalovych // Istoriya Ukrayiny. Malovidomi imena, podiyi, fakty / Zb. Statey. – K.: Ridnyy kray, 1997. – Vyp. 2. – S. 193-217.
 • Voynalovych V.A. Totalitarnyy rezhym i etnokonfesiyni ob’yednannya v Ukrayini (druha polovyna 40-kh – persha polovyna 60-kh rokiv KhKh stolittya) / V.A. Voynalovych // Etnichna istoriya narodiv Yevropy / Zb. nauk. prats’. – 2002. – Vyp. 13. – S. 18-21.
 • Voynalovych V.A. Dukhovni navchal’ni zaklady Ukrayiny (druha polovyna 40-kh – persha polovyna 60-kh rr. KhKh st.) / Ch. 1: Dukhovna osvita v period liberalizatsiyi derzhavno-tserkovnykh vzayemyn / V.A. Voynalovych // Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal. – 2004. – №2. – S. 24-38; Ch.2.: Pravoslavni seminariyi v period destalinizatsiyi // Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal. – 2003. – №4. – S. 61-74.
 • Voynalovych V.A. Stalins’ka model’ derzhavno-tserkovnykh vzayemyn pershykh povoyennykh rokiv: ukrayins’kyy dosvid / V.A.Voynalovych // Istoriya Ukrayiny. Malovidomi imena, podiyi, fakty / Zb. nauk. prats’. – K.: Ridnyy kray, 2004. – Vyp. 25. – S. 237-253.
 • Voynalovych V.A. Relihiyna rehionalizatsiya Ukrayiny: tsyvilizatsiynyy kontekst / V.A. Voynalovych // Suchasna tsyvilizatsiya: humanitarnyy aspekt / Zb. nauk. prats’. – K., 2004. – Vyp. 25. – S. 303-312.
 • Voynalovych V.A. Rymo-katolyts’ki hromady Ukrayiny v kontekstakh vzayemyn SRSR i Vatykanu pershykh povoyennykh rokiv (1944 – 1946 rr.) / V.A. Voynalovych // Storinky voyennoyi istoriyi Ukrayiny: Zb. nauk. statey / NAN Ukrayiny. In-t istoriyi Ukrayiny. – K., 2004. – Vyp. 8, ch. 2. – S. 171-183.
 • Voynalovych V.A. Pravoslavni monastyri Ukrayiny yak ob’yekt derzhavnoyi relihiynoyi polityky (dr. pol. 40 – kinets’ 50-kh rokiv KhKh st.) / V.A. Voynalovych // Istoriya Ukrayiny. Malovidomi imena, podiyi, fakty / Zb. nauk. prats’. – K.: Ridnyy kray, 2004. – Vyp. 28. – S. 409-430.
 • Voynalovych V.A. Partiyno-derzhavna polityka shchodo relihiyi, tserkvy ta viruyuchykh v Ukrayini u 40-60-kh rokakh KhKh st. yak ob’yekt naukovoho analizu / V.A.Voynalovych // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ NAN Ukrayiny. – 2006. – Vyp. 29. – S. 165-185.
 • Voynalovych V.A. Doslidzhennya radyans’koyi partiyno-derzhavnoyi polityky v haluzi relihiyi ta tserkvy v Ukrayini (40-60-ti roky KhKh st.): analiz dzherel’noyi bazy / V.A.Voynalovych // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ NAN Ukrayiny. – 2006. – Vyp. 30, kn. 2. – S. 372-389.
 • Voynalovych V.A. Paterny rozvytku instytutiv derzhavnoho upravlinnya y politychnoho kontrolyu u sferi relihiyi (kinets’ 50-kh – persha polovyna 60-kh rokiv KhKh st.) / V.A. Voynalovych // Visnyk Prykarpats’koho universytetu. Seriya: politolohiya. – 2007. – Vyp. 2-3. – S. 156-162.
 • Voynalovych V.A. Osoblyvosti funktsionuvannya radyans’kykh orhaniv derzhavnoho upravlinnya i kontrolyu v sferi relihiyi (40 – 50-ti roky KhKh st.) / V.A.Voynalovych // Visnyk Chernivets’koho natsional’noho universytetu. Seriya: Filosofiya. – 2008. – Vyp. 414-415. – S. 197-202.
 • Voynalovych V.A. Etnokonfesiyna polityka uhors’koho uryadu na Zakarpatti (1939-1944 rr.) / V.A. Voynalovych // Istorychnyy zhurnal. – 2009. – №1. – S. 65-71.
 • Voynalovych V.A., Panchuk M.I. Heopolitychni aspekty funktsionuvannya relihiynoho kompleksu Ukrayiny / V.A. Voynalovych, M.I. Panchuk // Suchasna ukrayins’ka polityka: Analitychni dopovidi. – K.: Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny, 2009. – S. 242-255.
 • Voynalovych V.A., Kochan N.I. Rehional’ni osoblyvosti instytutsionalizatsiyi relihiynoho prostoru Ukrayiny / V.A. Voynalovych, N.I.Kochan // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny. – 2010. – Vyp. 2 (46). – S. 76-100.
 • Voynalovych V.A. Radyans’ka politychna model’ derzhavno-tserkovnykh vidnosyn: naslidky dlya Ukrayiny / V.A. Voynalovych // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny. – 2012. – Spetsial’nyy vypusk. – S. 21-38.
 • Voynalovych V.A., Biloshyts’kyy S.V. Konsensusno-kompromisni vidnosyny z suspil’stvom u praktytsi suchasnoyi Ukrayins’koyi derzhavy: tendentsiyi, problemy, shlyakhy harmonizatsiyi / V.A. Voynalovych, S.V.Biloshyts’kyy // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny. – 2013. – №6(68). – S. 27-48.
 • Voynalovych V.A. Etnokonfesiyni ob’yednannya v polityko-ideolohichnomu konstrukti radyans’koyi totalitarnoyi systemy 1920-kh – 1930-kh rr.: naslidky dlya Donbasu / V.A. Voynalovych // Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny. – 2014. – №4-5 (72-73). – S. 216-245.