Яремчук В’ячеслав Дмитрович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії, доктор політичних наук, доцент

Народився 5 травня 1959 р. у м. Києві. У 1981 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Діяльність більшовицьких організацій України по створенню і керівництву Комуністичним Союзом Молоді (1917-1920 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія Комуністичної партії Радянського Союзу. У 2014 р. захистив докторську дисертацію на тему «Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної України: компаративний аналіз (1899–1918 рр.)» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента.

Упродовж 1981–2006 рр. працював у Львівському державному університеті імені Івана Франка, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Київському інституті цивільної авіації, Київському національному університеті технологій та дизайну.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з 1992 року. Брав участь у реалізації низки науково-дослідних тем, зокрема: «Українська ідея», «Україна в політичних системах ХХ століття (історико-порівняльний аналіз)», «Революції і реформи в Україні: уроки досвіду для політико-державної стратегії», «Політичні ідентичності в сучасній Україні»,  «Політична наука в Україні», «Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації», «Регіональна політична еліта в Україні: цінності, ідентичності, політична поведінка».

Член спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Нагороджений грамотою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (1993), Почесними грамотами Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (2009, 2016).

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць з проблем політології, історії, культурології, опублікованих в Україні, Російській Федерації та Білорусі.

Коло наукових інтересів: політичні партії та сучасні політичні процеси в Україні, регіональна політична еліта, політичні ідентичності, проблеми трансформації українського суспільства, українське питання в Російській та Австрійській імперіях (ХІХ – початок ХХ ст.), вища освіта на українських землях (ХІХ – початок ХХ ст.). 

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль науковця на Google Scholar

Профіль ORCID