Солдатенко Валерій Федорович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

доктор історичних наук (1981), професор (1986)), член-кореспондент НАНУ (2006), Заслужений  діяч науки і техніки України (2011), Лауреат Премії НАН України ім. М. Костомарова (2000) та Міжнародної Премії ім. В. Винниченка (2005), головний науковий співробітник.

Солдатенко Валерий Федорович народився 13 квітня 1946 року в м. Селідове, Донецької області в родині службовців.

Закінчив Дружківську середню школу із Золотою медаллю та історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка з дипломом з відзнакою.

Вступивши в 1970 р. до аспірантури, відразу був запрошений до викладацької роботи на кафедрі історії КПРС гуманітарних факультетів Київського державного університету. До 1976 р. послідовно працював асистентом, старшим викладачем, виконуючим обов’язки доцента. В 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Більшовицька преса України в боротьбі за здійснення ленінської політики пролетарського інтернаціоналізму в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції (березень – грудень 1917 р.)».

З 1976 р. по 1984 р. – старший науковий співробітник сектору історії партії Інституту історії партії при ЦК Компартії України – філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. В 1981 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Більшовицька преса України в боротьбі за здійснення ленінської стратегії і тактики соціалістичної революції (березень 1917 – березень 1918 р.)».

В 1984 – 1988 рр. очолював кафедру історичного досвіду КПРС Київської вищої партійної школи, в 1986 р. одержав звання професора.

З 1988 р. до 1991 р. працював завідуючим сектором історико-партійних досліджень Інституту історії партії при ЦК Компартії України – філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС – Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України.

В 1992 – 2010 рр. послідовно очолював відділ теорії і історії національних відносин – етноісторичних досліджень – соціально-політичної історії Інституту національних відносин і політології НАН України – Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

В 2006 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Історія України».

З 2010 р. до 2014 р. працював керівником – директором Українського інституту національної пам’яті при Кабінеті Міністрів України. Державний службовець третього рангу. В 2011 р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки», в 2012 р. нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України.

З 2014 р. – головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса Національної академії наук України.

Сфера наукових інтересів В. Ф. Солдатенка – історія суспільно-політичних, революційних національно-визвольних рухів перших десятиліть ХХ століття. Вивчає генеалогію української ідеї, суспільно-політичної думки, досвід вітчизняного державотворення, соборництва, дипломатичної й військової історії. Розробляє проблеми історіографії та методології історичних досліджень, сучасного українознавства, політології, теорії й політики історичної та національної пам’яті.

Перу науковця належить біля 750 публікацій: з них біля 30 -індивідуальних монографій і десятки книг, виданих у співавторстві та за участі в колективних дослідженнях.

Є членом редколегій низки наукових журналів, збірників, документальних видань, узагальнюючих колективних праць.  Входить до складу Вчених Рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Основні монографії останніх років:

 1. Українська революція: концепція та історіографія. Кн. 1-2. – К., 1997, 1999.
 2. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999.
 3. Незламний. Життя і смерть Миколи  Скрипника. – К., 2002.
 4. Георгій Пятаков: миттєвості неспокійної долі. – К., 2004
 5. Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і національних прагнень. – К., 2005.
 6. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка. – К., 2005.
 7. У пошуках соціальної й національної гармонії (ескізи до історії українського комунізму). – К., 2006.
 8. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби. – К., 2007.
 9. Україна в революційну добу. 1917-1920 рр. Історичні есе-хроніки: У 4-х т. – Харків – К., 2008-2010.
 10. Проект «Україна». 1917-1920 рр. Постаті. Харків, 2011.
 11. Революційна доба в Україні (1917-1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди. – К., 2011.
 12. У вирі революцій і громадянської війни (актуальні аспекти вивчення 1917-1920 рр. в Україні). – К., 2012.
 13. Україна. Рік 1917. – К., 2012.
 14. Гражданская война в Украине. 1917-1920 гг. – М., 2012.
 15. Національна пам’ять (ресурси та наголоси). – К., 2016.