Солдатенко Валерій Федорович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Народився 13 квітня 1946 року в м. Селідове Донецької області в родині службовців. Із золотою медаллю закінчив Дружківську середню школу та з відзнакою – історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Після вступу в 1970 році до аспірантури Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, був запрошений на викладацьку роботу на кафедру історії КПРС. Працював на посадах асистента, старшого викладача, виконувача обов’язки доцента кафедри. В 1973 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Більшовицька преса України в боротьбі за здійснення ленінської політики пролетарського інтернаціоналізму в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції (березень – грудень 1917 р.)”.

У 1976–1984 рр. – старший науковий співробітник сектору історії партії Інституту історії партії при ЦК Компартії України – філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. В 1981 році. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему „Більшовицька преса України в боротьбі за здійснення ленінської стратегії і тактики соціалістичної революції (березень 1917 – березень 1918 р.)”.

Протягом 1984–1988 рр. очолював кафедру історичного досвіду КПРС Київської вищої партійної школи при ЦК Компартії України. В 1986 році присвоєно вчене звання професора.

У 1988–1991 рр. працював завідувачем сектору історико-партійних досліджень Інституту історії партії при ЦК Компартії України (Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України).

З 1992 по 2010 рр. працював в Інституті національних відносин і політології НАН України (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України). Очолював відділи теорії та історії національних відносин, етноісторичних досліджень,  соціально-політичної історії.

У 2006 році обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю „Історія України”.

Протягом 2010–2014 рр. працював директором Українського інституту національної пам’яті при Кабінеті Міністрів України.

З 2014 року – головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії, а з 2022 – відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, входить до складу вченої ради Інституту. Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (до 2022). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2022).  Член редакційних колегій низки наукових журналів, збірників, документальних видань.

Заслужений діяч науки і техніки (2011). Нагороджений  Почесною Грамотою Верховної Ради України (2012). Лауреат премії НАН України ім. М. Костомарова та Міжнародної премії ім. В. Винниченка.

Автор понад 750 публікацій, зокрема близько 30 індивідуальних монографій. В науковому доробку – десятки книг, виданих у співавторстві та у складі авторських колективів.

Коло наукових інтересів: історія суспільно-політичних, революційних національно-визвольних рухів перших десятиліть ХХ століття, генеалогія української національної ідеї, вітчизняної суспільно-політичної думки, державотворення, соборництво, дипломатична й військова історія, історіографія та методологія історичних досліджень,  українознавство, історична та національна пам’ять.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science 

Профіль в Scopus