Співробітники

Список наукових співробітників

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень

ім. І. Ф. Кураса НАН України

Балабан Ростислав Валерійович – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук

Бевз Тетяна Анатоліївна – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Бойко Олександр Дмитрович – провідний науковий співробітник (за сумісництвом), доктор політичних наук, професор

Брехаря Світлана Григорівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук

Войналович Віктор Анатолійович – головний науковий співробітник (за сумісництвом), доктор політичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Гай-Нижник Павло Павлович – в.о. провідного наукового співробітника, доктор історичних наук

Герасименко Олександр Григорович – в.о. молодшого наукового співробітника

Горбатюк Микола Володимирович – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Дегтеренко Анастасія Миколаївна – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук, доцент

Єленський Віктор Євгенович – головний науковий співробітник (за сумісництвом), доктор філософських наук, професор

Зеленько Галина Іванівна – завідувачка відділу, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Зорич Оксана Остапівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук

Калакура Олег Ярославович – головний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор

Камінський Руслан Володимирович – молодший науковий співробітник

Кияк Максим Тарасович – старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Кияниця Леонід Леонідович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук

Ковалевський Владислав Олегович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник

Козерод Олег Віталійович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Козьма Василь Васильович – в.о. головного наукового співробітника, доктор політичних наук, професор

Кондратенко Олег Юрійович – провідний науковий співробітник (за сумісництвом), доктор політичних наук, доцент

Кононенко Наталія Вікторівна – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук

Котигоренко Віктор Олексійович – завідувач відділу, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Коцур Віталій Вікторович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук, професор

Кочан Наталія Іванівна – провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник

Кубальський Олег Нарцизович – головний науковий співробітник (за сумісництвом), кандидат філософських наук, доцент

Кулик Володимир Михайлович – головний науковий співробітник, доктор політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України

Леонтьєв Іван Олегович – молодший науковий співробітник

Лісецький Костянтин Анатолійович – молодший науковий співробітник (за сумісництвом)

Ляшенко Олексій Олексійович – науковий співробітник, кандидат історичних наук

Ляшенко Тетяна Михайлівна – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук

Мазука Людмила Іванівна – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Майборода Олександр Микитович – заступник директора Інституту, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України

Мачуський Валерій Валерійович – молодший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук

Набок Світлана Валеріївна – молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Ніколаєць Юрій Олексійович – завідувач відділу, доктор історичних наук, професор

Новородовський Валерій Вікторович – молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Носова Світлана Ісааківна – науковий співробітник

Овчар Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук

Перевезій Віталій Олександрович – вчений секретар, кандидат історичних наук, доцент

Подольський Анатолій Юхимович – провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук

Поліщук Юрій Миколайович – провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент

Рафальський Олег Олексійович – директор Інституту, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Рябчук Микола Юрійович – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук

Самчук Зореслав Федорович – головний науковий співробітник, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України

Ситник Світлана Володимирівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, доцент

Сінельнікова Наталія Миколаївна – молодший науковий співробітник

Солдатенко Валерій Федорович – головний науковий співробітник, докор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Туров Ігор Вікторович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук

Чорний Олександр Олександрович – науковий співробітник, кандидат філософських наук

Шайгородський Юрій Жанович – заступник директора Інституту, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Шаповал Юрій Іванович – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Яремчук В’ячеслав Дмитрович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент

Ясінська Аліна Юріївна – науковий співробітник, кандидат політичних наук