КОЗЬМА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів (за сумісництвом), доктор політичних наук, професор.

Народився 10 лютого 1973 року. Закінчив Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова  за спеціальністю Політологія (1999), аспірантуру (2008) та докторантуру (2020) цього ж університету.

Науковий ступінь кандидата політичних наук присуджено у 2008 році, доктора політичних наук – у 2020 році. Вчене звання доцента присвоєно у 2012, професора – у 2023 році.

Має понад 20 років стажу наукової та науково-педагогічної роботи. Упродовж 2000–2022 рр. працював у Київському Славістичному університеті, в Міжрегіональній Академії управління персоналом, у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, в Національній академії СБУ.

З жовтня 2023 року  працює за сумісництвом на посаді головного наукового співробітника відділу політичних інститутів та процесів  Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів: теорія політичної науки, політична філософія, проблеми формування політичної еліти в Україні, суспільно-політичні процеси в Україні та світі, проблеми й тенденції функціонування політичних інститутів у перехідних суспільствах.

 Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль Scopus